| 

Aktualno

Akcija - Za lepšo Ljubljano 2009!

Akcija - Za lepšo Ljubljano 2009!

21.03.2009 ob 14:07

Na območju Mestne občine Ljubljana bo tudi letos med 22. marcem – svetovnim dnevom voda in 22. aprilom – dnevom Zemlje potekala že tradicionalna spomladanska čistilna akcija »Za lepšo Ljubljano«. V njej sodelujejo Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MOL, Oddelek za lokalno samoupravo MOL, Zavod za turizem Ljubljana z udeležbo turističnih društev v Ljubljani ter javni podjetji Snaga in Energetika.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MOL bo zagotovil plastične vrečke in rokavice za enkratno uporabo, ki jih bodo meščani in organizatorji čistilnih akcij lahko prevzeli na sedežu JP Snaga. Vzporedno z akcijo bo potekalo tudi izvajanje rednih programov vzdrževanja, obenem pa se intenzivira čiščenje mestnih ulic, podhodov, pasaž in arkad, spiranje cest, platojev in trgov, odstranjevanje grafitov in tudi nedovoljenega plakatiranja. Akciji je časovno prilagojen odvoz kosovnega materiala.
Oddelek za lokalno samoupravo MOL bo na sedežih četrtnih skupnosti poskrbel za razdeljevanje vrečk in rokavic posameznikom in organiziranim skupinam, ki pripravljajo čistilne akcije.

Zavod za turizem Ljubljana

Sodelovanje s turističnimi društvi

Zavod je pozval vseh štirinajst turističnih društev, ki delujejo na območju Ljubljane, naj pripravijo predlog programa čistilnih akcij. Večina turističnih društev je na obrobju mesta, zato je njihovo sodelovanje v tej akciji še posebej pomembno.
Nekatera turistična društva bodo izvedla celodnevno akcijo čiščenja, kjer sodeluje več 100 udeležencev, nekatera pa več krajših akcij. Poleg turističnih društev se bodo v akcijo aktivno vključila tudi društvo SEZAM, Kmečka strojna skupnost Savlje–Kleče, Društvo čolnarjev in splavarjev na Ljubljanici-Špica in Društvo za podvodne aktivnosti Vivera. Akcije bodo večinoma potekale med 22. marcem in 22. aprilom.

Akcija čiščenja Ljubljanice z zaključno prireditvijo

Zaključna akcija, ki jo bo izvedlo Društvo za podvodne aktivnosti Vivera, bo v soboto, 18. aprila 2009. Na ekološko-čistilni akciji bodo pri čiščenju Ljubljanice sodelovali potapljači, člani društva in člani drugih potapljaških društev Slovenske potapljaške zveze, ribiči, gasilci, čolnarji, reševalci in bo potekala od Špice do Zmajskega mostu v Ljubljani.

Istočasno se bo na Cankarjevem nabrežju odvijala krajša kulturno-zabavna prireditev, ko bo Povodni mož iskal svojo Urško. Poudarek prireditve bo na ekološkem osveščanju prebivalcev.

Na Čevljarskem mostu bo Zavod za turizem Ljubljana naključnim mimoidočim razdeljeval cvetoče lončnice za lepši izgled mesta.

Več informacij:
Petra Stušek, petra.stusek@visitljubljana.si , tel.: 01 306 45 85, GSM: 041 799 244

Snaga Javno podjetje

Podjetje Snaga se akciji Za lepšo Ljubljano pridružuje z zagotavljanjem pripomočkov in storitev za lažje izvajanje čistilnih akcij.

Na sedežu podjetja Snaga (Povšetova 6) lahko meščani, društva ter organizacije, ki sodelujejo v čistilnih akcijah:
• po predhodnem telefonskem naročilu brezplačno prevzamejo rokavice za enkratno uporabo in vreče, ki jih potrebujejo pri čiščenju (organizacije in skupnosti lahko prevzamejo največ 100 vrečk in 50 rokavic, fizične osebe pa največ 10 vrečk in 5 rokavic);
• naročijo brezplačni odvoz zelenega odreza, ki ga zagotovijo delavci Snage.

Zeleni odrez so vsi odpadki, ki spomladi nastanejo pri delu na vrtovih, urejanju živih meja in obrezovanju dreves. Manjše količine tovrstnih odpadkov (ovenelo cvetje, posušene lončnice …) se lahko odložijo v rjave posode, namenjene biološkim odpadkom. Pri tem uporabnike naprošamo, da vse odložene odpadke razrežejo na manjše kose in poskrbijo, da je pokrov posode za biološke odpadke zaprt. Ker je tovrstnega odreza spomladi navadno več, kot ga lahko te posode sprejmejo, podjetje Snaga tudi letos organizira brezplačni odvoz zelenega odreza, kamor spadajo tudi odrezane veje dreves in grmovnic. Teh ostankov vzdrževanja vrta, parkov in zelenic ni potrebno razrezati. Zbrane odpadke bodo zaposleni v Snagi odložili na odlagališču Barje, kjer bo iz njih nastal kakovosten kompost.

Brezplačen odvoz zelenega odreza, ki je na voljo od 15. marca do 15. maja, lahko občani Mestne občine Ljubljana naročijo na telefonski številki 01 477 96 32 in sicer vsak delovnik med 7. in 15. uro. Na isti telefonski številki lahko naročijo tudi brezplačne vrečke in rokavice, ki jih nato prevzamejo pri vratarju na sedežu podjetja Snaga (Povšetova 6).

V okviru akcije Za lepšo Ljubljano bomo v sodelovanju z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet ter z Inšpektoratom MOL organizirali tudi izobraževanje in usposabljanje lastnikov in uporabnikov lokalov v centru mesta za ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju njihove dejavnosti. Na ta način želimo odpraviti pomanjkljivosti zbiranja odpadkov v središču mesta (neprimerno oddajanje odpadkov, slabo ločevanje, delovanje v nasprotju s predpisi), ki so še posebej vidne po izgradnji in obratovanju podzemnih zbiralnic. Lokalom bomo ponudili tudi novo storitev odvažanja embalaže.

Več informacij:
Valter Nemec, valter.nemec@snaga.si , tel.: 01 477 96 27

JP Energetika Ljubljana

Letošnji prispevek Energetike Ljubljana k izboljšanju koriščenja naravnih virov in učinkovite rabe energije z namenom varovanja okolja oziroma Ljubljane je postavitev sončne elektrarne na strehi poslovno-tehničnega objekta na Verovškovi 62 v Ljubljani. Gradnjo sončne elektrarne smo zaključili konec januarja. Po sinhronizaciji z elektro-distribucijskim omrežjem je elektrarna že v obratovanju in je do danes proizvedla že 5200 kWh električne energije. Instalirana moč solarnega generatorja je 77,28 kWp in se razteza na površini 1300 m2. Načrtovana proizvodnja na letnem nivoju je 75.000 kWh električne energije, pridobljene s pomočjo sonca, kar zadošča za celoletno oskrbo približno 25 gospodinjstev.
Zavedanje o pomembnosti varovanja okolja je sicer v Energetiki Ljubljana prisotno že dolga leta. V Ljubljani se je v zadnjih letih opazno znižala raven emisij onesnaževal v zraku, precejšen delež pri izboljšanju zraka pa je mogoče pripisati zamenjavi goriv in pospešenemu priključevanju stavb na sisteme daljinskega ogrevanja Energetike Ljubljana. S širjenjem omrežja v primestne občine pa želimo tudi na teh območjih prispevati k ohranjanju okolja. Energetika Ljubljana ima vpeljan sistem ravnanja z okoljem, ki ustreza zahtevam ISO standarda 14001 ter izpolnjuje vse zahteve za okoljevarstveno dovoljenje.
Gradnja sončnih elektrarn ostaja tudi v prihodnosti ena od usmeritev razvojnih načrtov Energetike Ljubljana. Že v letu 2010 je načrtovana postavitev sončne elektrarne na Lokaciji Verovškova 70 in kasneje tudi postavitve sončnih elektrarn na objektih v lasti MOL.

Več informacij: Rechelle Narat, rechelle.narat@energetika-lj.si , tel.: 01 588 96 33

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Ponedeljek
od 16 do 31 °C

Torek
od 13 do 24 °C

Sreda
od 12 do 27 °C

Četrtek
od 14 do 30 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat