| 

Postal sem podjetnik

Povpraševanje po zavarovanju poslov s tujino se krepi

Povpraševanje po zavarovanju poslov s tujino se krepi

23.03.2009 ob 08:07

Med najbolj učinkovite rešitve sodijo zavarovanje kratkoročnih terjatev, srednjeročnih posojil in izhodnih investicij. Strokovnjaki s področja zavarovalništva podjetjem svetujejo, naj se v zgodnji fazi dogovarjanja poslov s tujimi poslovnimi partnerji obrnejo na zavarovalnico in stroške zavarovanja vključijo v pogodbo že na začetku pogajanj.

Neugodne finančne in gospodarske razmere v najpomembnejših zunanjetrgovinskih partnericah Slovenije, kot so Nemčija, Italija, Francija in Avstrija, ter državah v južni in vzhodni Evropi, prek manjšega uvoznega povpraševanja močno vplivajo na razmere v slovenskem gospodarstvu, se strinjajo strokovnjaki. Po svetu smo priča vse slabši plačilni disciplini in slovenska podjetja ter poslovni subjekti v največjih zunanjetrgovinskih partnericah pri tem niso nobena izjema.

Podjetja v teh razmerah vseeno niso povsem brez moči, saj se lahko pred tveganjem neplačil in zamud plačil kupcev zaščitijo z različnimi instrumenti, pojasnjuje član uprave SID banke Jožef Bradeško. Po njegovem mnenju med najbolj učinkovite rešitve sodijo zavarovanje kratkoročnih terjatev, srednjeročnih posojil in izhodnih vlaganj.

Zavarovanje naložb, posojil in garancij

Pri poslovanju s tujino slovenska podjetja niso prepuščena sama sebi. Pri SID banki lahko podjetje zavaruje v imenu in za račun Republike Slovenije tista tveganja, ki jih zaradi njihove narave in stopnje tveganosti zasebni pozavarovalni sektor ni pripravljen prevzeti ali pa ima za to omejene zmogljivosti.

Podjetjem ponudijo zavarovanje izvoznih posojil, vlaganj v tujini (lastniški delež, delničarsko ali nedelničarsko posojilo) in bančnih garancij (pred tveganjem neupravičenega unovčenja garancij in pred unovčenjem garancij zaradi političnih in drugih nekomercialnih rizikov).

Prek hčerinske družbe SID - Prva kreditna zavarovalnica pa ponujajo tudi zavarovanje kratkoročnih (izvoznih in domačih) terjatev predvsem pred komercialnimi riziki, kjer pa se pojavi potreba, pa tudi pred nekomercialnimi (političnimi riziki). Zavarovanje tveganj izvoznih in domačih terjatev je sicer možno skleniti tudi pri drugih večjih slovenskih zavarovalnicah.

Pri stečaju kupca škodo povrne SID banka

Podjetje se prek SID banke lahko zavaruje pred nekomercialnimi tveganji, na katera zavarovanci in dolžniki praviloma nimajo vpliva in so povezana z deželnim tveganjem države uvoznice oziroma gostiteljice investicije. Med takšne dogodke sodijo politični dogodki, kot so vojne, revolucije, generalne stavke, prepovedi uvoza, katastrofalne naravne nesreče in podobno.

Pri drugih komercialnih zavarovalnicah pa lahko podjetje svoje posle zavaruje tudi proti komercialnim tveganjem neplačila zaradi trajne nesolventnosti oziroma stečaja kupca ter pred tveganjem podaljšane zamude plačila. "Zavarovanje podaljšane zamude plačila poleg trajne nesolventnosti kupca krije tudi čezmerno zamudo kupca pri plačilu. Pri takem kritju podjetju ni treba dokazovati trajne nesolventnosti kupca, dovolj je že, da zavarovancu terjatve ni uspelo izterjati.

Tako zavarovanje omogoča podjetju lažje obvladovanje denarnih tokov, saj je priliv iz izvozne ali domače transakcije po vnaprej določenem čakalnem roku zagotovljen, ne glede na morebitne zaplete pri dolgotrajnih postopkih izterjave oziroma pri stečaju kupca," so nam pojasnili v SID banki.

Vloga države pri razvijajočih se trgih

Po besedah Jožefa Bradeška je vloga države (prek SID banke) ključna predvsem pri poslovanju v državah nekdanje Jugoslavije in nekdanje Sovjetske zveze, kjer so močna nekomercialna tveganja. "Večina takih izvoznih poslov, predvsem srednjeročnih, brez zavarovanja SID banke ne bi bila uresničena, osnovna naloga SID banke - spodbujanje izvoza - pa je tukaj tudi najbolj izražena. Z ustreznim zavarovanjem SID banka izvoznikom in investitorjem zmanjšuje tveganje poslovanja in s tem ustvarja gospodarsko varnost," nam je povedal član uprave SID banke.

Stroške vključite v komercialno pogodbo

Tveganja lahko podjetja odpravljajo z različnimi instrumenti zavarovanja, katerih stroške je treba vključiti v komercialno pogodbo že na začetku pogajanj s tujimi poslovnimi partnerji, poudarja Bradeško. Zato vsem podjetjem, ki še nimajo zavarovanih svojih terjatev, posojil in investicij, svetuje, da čim prej poskrbijo za svojo varnost, in jih opozarja, naj se v zgodnji fazi dogovarjanja za posle v tujini obrnejo na primerne zavarovalnice.

Večje povpraševanje po zavarovanjih

V Zavarovalnici Triglav so nam pojasnili, da se je v zadnjem času povečalo povpraševanje po zavarovanju terjatev (v notranji in mednarodni trgovini). Po njihovem mnenju je to predvsem posledica zaostrenih razmer gospodarjenja, ki jih je povzročila gospodarska kriza. "Ta prinaša negotovost, ali bo kupcem (dolžnikom) uspelo poravnati svoje obveznosti, določeno število kupcev bo postalo nesolventnih in podjetja želijo minimizirati tveganja oziroma ga prenesti na zavarovalnico," pojasnjujejo v največji slovenski zavarovalnici.

Tudi v SID banki so lani opazili povečano povpraševanje po zavarovanjih za kratkoročne izvozne in domače terjatve. Letos zaradi skromnejše gospodarske in investicijske dejavnosti pričakujejo upočasnitev rasti povpraševanja po zavarovalnih storitvah. V hčerinski družbi SID - Prva kreditna zavarovalnica pa pričakujejo, da se bo rast povpraševanja po storitvah kratkoročnega zavarovanja terjatev nadaljevala tudi v tekočem letu.

Podjetja se namreč v obdobju izrazito nepredvidljivih gospodarskih razmer ukvarjajo predvsem z iskanjem novih naročil in dodatnih finančnih sredstev za financiranje obratnega kapitala ter stežka nosijo breme tveganja neplačila terjatev.


Ozadje

Zavarovanje tipičnih investicij okoli odstotka vrednosti

Cena zavarovanja izvoznih terjatev in posojil je navadno povezana s posameznimi spremenljivkami, kot so ročnost izvoznega posojila, klasifikacija države, v kateri je kupec, posojilna sposobnost kupca, izkušnje podjetja s kupci, zavarovani riziki, obseg zavarovarljivega prometa in podobno.

Jožef Bradeško nam je povedal, da se njihove stranke pri investiranju v tujini najpogosteje odločajo za paket treh skupin rizikov - ekspropriacija, vojna, prepoved konverzije in transferja. Pri tem se okvirna premijska stopnja za najbolj tipične investicije giblje okoli odstotka vrednosti zavarovane investicije na leto za navedene rizike.

Vir: Finance, 24.2.2009, www.finance.si, Avtor: Jure Ugovšek

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Petek
od -1 do 13 °C

Sobota
od -2 do 14 °C

Nedelja
od 3 do 16 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat