| 

Uporabne informacije

Dva tisoč evrov, če zaposlite absolventa

Dva tisoč evrov, če zaposlite absolventa

22.03.2009 ob 18:19

Država bo s štirimi novimi ukrepi podprla zaposlovanje in izobraževanje zaposlenih. Med ukrepi drugega svežnja protikriznih ukrepov so štirje namenjeni trgu dela. Za vse štiri bo vlada namenila 21 milijonov evrov. Za razvoj socialnega podjetništva bo vlada dala šest milijonov evrov, za novo shemo za usposabljanje zaposlenih z vavčerji osem milijonov, za sofinanciranje usposabljanja zaposlenih štiri milijone in za pripravo absolventov na zaposlitev tri milijone evrov.

Socialno podjetništvo

Država bo podprla deset pilotskih projektov socialnega podjetništva, izdelala strategijo, sprejela potrebne predpise, usposobila ljudi in zagotovila podporno okolje. Za začetek naj bi se za socialno podjetništvo usposobilo 150 ljudi, v pilotskih projektih naj bi dobilo zaposlitev 50 ljudi.

Namen javnega razpisa, ki se pripravlja, je podpreti projekte, ki bodo omogočali vključevanje, usposabljanje in zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin v konkretnih tržnih dejavnostih, pravijo na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ). Na primer v socialnovarstvenih storitvah, okoljskih storitvah, turizmu, ohranjanju dediščine in podobno. Iz projektov naj bi se sčasoma razvila socialna podjetja. Izkušnje teh projektov pa bodo pripomogle k razpravi in pripravi podlag za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji.

Projekte bodo izbrali z razpisom

Pilotski projekti bodo izbrani na javnem razpisu, ki ga bo objavil MDDSZ, predvidoma v drugi polovici leta 2009. Prijavile se bodo lahko neprofitne pravne osebe, ki vračajo vse dohodke v osnovno dejavnost oziroma ne delijo dobička med lastnike, temveč ga vlagajo v razvoj dejavnosti.

Neprofitni značaj pravne osebe mora biti ustrezno opredeljen v aktih pravne osebe. Druge pogoje bo določil javni razpis.

Za delovanje ukrepa so z vsebinskega vidika potrebni predpisi s področja aktivne politike zaposlovanja, s pravno-tehničnega vidika pa evropski in nacionalni predpisi za izvajanje evropske kohezijske politike.

Kdo bo dobil zaposlitev

Osebe za usposabljanje in zaposlitev bodo izbrali upravičenci (torej neprofitne pravne osebe), ki bodo morali v prijavi na javni razpis med drugim dokazati, da imajo ustrezno pravno, finančno in tehnično sposobnost za izvedbo projekta in da ima vsaj en član projektnega partnerstva izkušnje z delom z ranljivo ciljno skupino.

Na ministrstvu pričakujejo, da bo razpis objavljen letos poleti, aktivnosti izbranih partnerstev pa polno operativne že v drugi polovici leta 2009.

Shema za usposabljanje zaposlenih z vavčerji

Denar za ukrep bo razdeljen z javnim razpisom za sofinanciranje izobraževanj in usposabljanj zaposlenih z do vključno pete stopnje izobrazbe. Razpis bo odprt, dokler sredstva ne bodo porabljena. MDDSZ načrtuje, da bo tako dodatno izobrazil 13 tisoč ljudi in podprl prestrukturiranje podjetij.

Država bo sofinancirala največ 600 evrov na udeleženca (vključno z DDV), podprla pa bo:

- izobraževanje v računalniških tečajih,
- izobraževanje v tečajih tujih jezikov,
- priprave na preverjanje in potrjevanje nacionalnih oziroma temeljnih poklicnih kvalifikacij,
- preverjanje in potrjevanje nacionalnih oziroma temeljnih poklicnih kvalifikacij.

Program bodo izvajali izbrani izvajalci usposabljanj in izobraževanj v skladu z zakonom o javnih naročilih.

Za sredstva bodo lahko konkurirale zaposlene osebe pri družbah ali samostojnih podjetnikih, ki so registrirani po zakonu o gospodarskih družbah in imajo do vključno pete stopnje izobrazbe.

Shemo bo razpisal zavod za zaposlovanje, ki bo tudi izvajalec vseh aktivnosti razpisa.

Sofinanciranje usposabljanja zaposlenih

Z ukrepom bo država sofinancirala usposabljanje približno pet tisoč zaposlenih v mikro in malih podjetjih in podjetjih, ki so skrajšala delovni čas na 36 ur.

Strošek programov usposabljanja bo financiran v celoti, vse podporne stroške, kot so stroški prevoza, materialni stroški in podobno, pa bodo morala financirati podjetja sama.

Za znanje, in ne formalno izobrazbo

Redno zaposleni naj bi pridobili teoretično in praktično znanje, uporabno na zdajšnjem oziroma prihodnjem delovnem mestu v podjetju, ki pridobi sofinanciranje. Sofinanciranje pa ne bo za pridobivanje javno veljavne formalne izobrazbe ali nacionalne poklicne kvalifikacije.

V okviru prijavljenega projekta se lahko izvede več različnih programov usposabljanj, ki jih podjetje načrtuje v obdobju treh mesecev v skladu s programom usposabljanja. Vrste usposabljanj niso določene, podjetje jih izbere samo. Programe lahko izvajajo zunanji izvajalci ali zaposleni v podjetju.

Za sofinanciranje upravičenih stroškov lahko kandidirajo mikro in mala podjetja ter podjetja, ki so upravičena do subvencioniranja polnega delovnega časa.

Dva tisoč evrov za absolventa

Subvencija za zaposlitev absolventov bo znašala dva tisoč evrov. Namenjena je spodbujanju zaposlovanja. Delodajalci bodo sami presodili, katerega študenta in s kakšno izobrazbo bodo usposabljali in pozneje tudi zaposlili. Seznam in informacije o študentih v absolventskem stažu bodo delodajalcem na voljo pri Študentski organizaciji Slovenije. Denarja bo za usposabljanje tisoč absolventov.

Študentje v absolventskem stažu, vključeni v usposabljanje na delovnem mestu, dobijo dodatek za delo. Subvencijo za zaposlitev mladega diplomanta dobi delodajalec.

Ciljna populacija javnega razpisa so vsi študentje v absolventskem stažu in pozneje vsi mladi diplomanti, ki bodo končali usposabljanje na delovnem mestu.

Delodajalec bo moral absolventa zaposliti za šest mesecev. Plačo pa mu bo izplačeval v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
Vir: Finance, 10.3.2009, finance.si, Avtor: Vera Avšič

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Petek
od 14 do 20 °C

Sobota
od 12 do 24 °C

Nedelja
od 13 do 24 °C

Ponedeljek
od 14 do 20 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat