| 

Uporabne informacije

Potni stroški samostojnega podjetnika

Potni stroški samostojnega podjetnika

18.03.2009 ob 07:58

Za potne stroške se na kilometer za samostojnega podjetnika prizna 0,37 EUR po uredbi. Vsi pravijo, da je tako. Mi pa razumem to tako, da se za samostojnega podjetnika prizna 30% od cene super bencina, kar je trenutno manj kot 0,37 EUR in da je to opravičen strošek. Seveda nas mika, da bi vsak kilometer obračunali po 0,37 EUR, vendar ne bi rada tvegali. Je naše mišljenje pravilno?

Zakon o dohodnini v 57. členu določa, da se kot davčno priznani stroški priznajo tudi stroški, ki se nanašajo na zavezanca (nosilca dejavnosti) in sicer pod pogoji in do višine, ki jih določi vlada na podlagi 44. člena ZDoh - 2. Kot takšni stroški so našteti stroški prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom, stroški dela na terenu in stroški v zvezi s službenimi potovanji (torej tudi kilometrina).

Na podlagi 44. člena ZDoh - 2, je bila sprejeta Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08.

Uredba je do 1.8.2008 določala znesek povračila stroškov prevoza na službenem potovanju v višini 0,29 EUR za vsak prevožen kilometer, znesek pa je bil s 1.8.2008 spremenjen in sedaj znaša 0,37 EUR za vsak prevožen kilometer.

Če torej obračuneta in izplačate znesek v skladu z zgoraj navedenimi višinami kilometrine z vidika davčne zakonodaje ne boste izpostavljeni davčnim tveganjem.
 

Vir: www.dashofer.si
 

sorodni članki

Sreda
od 12 do 25 °C

Četrtek
od 15 do 22 °C

Petek
od 15 do 20 °C

Sobota
od 10 do 22 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat