| 

Uporabne informacije

Uporaba službenega ali osebnega vozila v službene namene

Uporaba službenega ali osebnega vozila v službene namene

10.03.2009 ob 07:32

Službene poti so pogost pojav, saj je družba velikokrat stacionirana na enem mestu, kupci oziroma stranke ter poslovni partnerji pa na drugem. Da jih dosežemo, je potrebno na službeno pot in ker je zaenkrat še vedno najhitreje, večina to počne z avtomobilom. Vprašali smo se, ali družbe svoje zaposlene pošiljajo na službeno pot s službenim ali osebnim avtomobilom zaposlenega. Kaj od tega se bolj splača in zakaj. Pogovarjali smo se z Jasno Žaler, predstavnico za odnose z javnostmi na Pošti Slovenija, d.o.o. in z Leo Šetina, svetovalko za finančno - pravne zadeve v Zavarovalnici Triglav, d.d.

Uporaba službenega ali osebnega avtomobila je odvisna od prevoženih kilometrov
Na Pošti Slovenije so mnenja da je pogostejša uporaba osebnih vozil zaposlenih v službene namene, torej plačevanje kilometrine. »Strošek za nakup in vzdrževanje avtomobila je precej visok rešuje pa potrebo samo enega zaposlenega naenkrat. S plačilom kilometrine lahko delodajalec na teren (službena pot) pošlje več zaposlenih, seveda pod pogojem, da ti avtomobile imajo.« je povedala Jasna Žaler, predstavnica službe za odnose z javnostmi na Pošti Slovenija in dodala, da so na Pošti Slovenija mnenja, da se »plačevanja kilometrine poslužujejo predvsem manjši in srednji delodajalci; veliki, kot so banke, zavarovalnice, Pošta, ipd., pa se poslužujejo uporabe službenih vozil. Vse je odvisno od števila prevoženih službenih kilometrov na leto in od cenovnega razreda avtomobila. V primerih, ko so zaposleni stalno na službenih poteh, je nakup avtomobila upravičen. Seveda pa si manjši delodajalci nakup avtomobila težje privoščijo, saj gre za dokaj drago dobrino.«

Z mnenjem, da je veliko odvisno od prevoženih kilometrov, se strinja tudi Lea Šetina, svetovalka za finančno - pravne zadeve v Zavarovalnici Triglav, d.d., ki je povedala, da »se v praksi uporabljata obe varianti, tako uporaba službenih vozil kot uporaba osebnih vozil zaposlenih v službene namene, vse pa je odvisno od tega, koliko službenih kilometrov zaposleni z avtomobilom dejansko opravijo. Družbe z vidika stroškov same ocenijo do kakšne kvote opravljenih službenih kilometrov se jim izplača plačevati nadomestilo za službeno pot v obliki kilometrine in nad katero kvoto je bolje, da kupijo službeno vozilo. V slednjem primeru nosijo tudi stroške goriva, vzdrževanja, ter amortizacije«

Na odločitev vpliva tudi zmožnost vlaganja v osnovna sredstva
Lea Šetina je dodala, da so pri odločitvi uporabe službenega vozila oziroma uporabe lastnega vozila zaposlenega v službene namene pomemben dejavnik tudi »zmožnosti vlaganja družbe v osnovna sredstva oziroma ali je v družbi na voljo dovolj finančnih sredstev za nakup vozil.« K tej odločitvi, pa po njenem mnenju pripomorejo tudi ostali dejavniki, kot so:
• »ocena koliko ljudi bi uporabljalo vozilo - več ljudi, ki vozi vozilo, bolj so podvrženi okvaram,
• Področja, kamor so največkrat napoteni delavci - ali gre za vožnje po avtocestah ali odročnih predelih,
• časovna dimenzija - koliko časa se porabi za takšne poti in koliko časa za samo organizacijo takšne poti (pisanje rezervacij, prevzem vozila) ter
• organiziranost same družbe (kadri).«

Prednosti uporabe službenih vozil v službene in privatne namene
»Prednosti bonitetnih vozil so predvsem v tem, da imajo delavci možnost uporabe avtomobila tudi za lastne potrebe, da ni izgube časa s tem, da se delavec vrne na enoto, kjer službeno vozilo pusti drugemu delavcu. Pravtako ni izgube časa pri vpisovanju rezervacije vozil. Prav gotovo je prednost tudi nemenjavanje voznikov, kar omogoča skrbnost voznikov, saj odgovarjajo za morabitne napake na vozilih. Nenazadnje, pa je potrebno tudi manj koordinacije pristojnih služb pri prevzemu in oddaji vozil ter ugotavljanju neoporečnega voznega stanja vozil.« je povedala Lea Šetina.

Po mnenju Pošte Slovenije je prednost uporabe službenih vozil v službene in privatne namene stalna tehnična brezhibnost vozil in da so le-ta stalno na voljo. »Seveda pa ima delodajalec z vozili stroške, kot jih ima vsak lastnik in vsak delodajalec stremi k zniževanju stroškov.« Na Pošti Slovenije vidijo prednost uporabe službenih vozil tudi v tem, da se zaposleni ne more izgovarjati na recimo pokvarjeno lasteno vozilo in zaradi tega odkloniti dela in pri tem dodajajo, da »so zaposleni bolj zadovoljni z delom takrat, ko uporabljajo službeni avtomobil, ne svojega.« je povedala Jasna Žaler.

Slabosti uporabe službenih vozil v službene in privatne namene
Na Pošti Slovenije so kot slabost uporabo službenih vozil v službene in privatne namene izpostavili obračunavanje bonitete, kadar zaposleni uporablja službeno vozilo v privatne namene. »Pri tem mora delodajalec voditi natančne evidence za vsak avto posebej, poleg tega pa mora skrbeti še za vzdrževanje in zavarovanje avtomobila. Pri tem ima še druge stroške, ki so povezani z avtomobilom, kot so nakup vinjete, gorivo, nove letne/zimske pnevmatike ipd.« je povedala Jasna Žaler, predstavnica za odnose z javnostmi na Pošti Slovenija.

Lea Šetina, svetovalka za finančno - pravne zadeve pri Zavarovalnici Triglav, d.d. je službena vozila za službene in privatne namene poimenovala kar bonitetna vozila in se strinja z mnenjem Pošte Slovenije, da je »ena izmed slabosti bonitetnih vozil prav gotovo dražje vzdrževanje in nenatančno evidentiranje vseh službenih kilometrov, ki jih opravijo« ter dodala, da to »za družbe posledično predstavlja nižje priznavanje stroška kot poslovno potrebnega pri ugotavljanju davka od dohodka pravnih oseb.« Precejšnja slabost pa je po njenem mnenju tudi »precej velika davčna obremenitev za voznika, z vidika dohodnine in prispevkov, in sicer zaradi obračunavanja bonitete.«

Prednosti in slabosti uporabe lastnega vozila zaposlenega za službene namene
»Slabost uporabe osebnega vozila za zaposlenega je predvsem v tem, da se za službene poti uporabi njegov lastni avto, za katerega vse stroške pokriva sam - od zavarovanja do vzdrževanja. Kilometrina, ki je obračunana in plačana s strani delodajalca, pa se veže predvsem na stroške porabe goriva,« je povedala Lea Šetina iz Zavarovalnice Triglav.

Nadalje vidi Lea Šetina prednosti uporabe osebnega avtomobila zaposlenega v službene namene v tem, da »vozil ni potrebno vračati in izgubljati časa z organizacijo - pridobitev službenega vozila, oddaja službenega vozila in izpolnjevanje posameznih formularjev. Prav tako lastniki (zaposleni) svoja vozila bolje poznajo in so nanje "navajeni" z vidika velikosti in upravljanja vozil. Slednje pa je povezano tudi z manj stresa pri potovanju.«

Leasing se bolj izplača, kadar so razmere na trgu odprte za naložbe
Različna podjetja se odločajo za različne načine financiranja, kar je odvisno od njihovih potreb, same organizacije ter razmer na trgu. »Če se bolj izplača vlagati v naložbe, je bolje poseči po leasingu. Takšna rešitev je primerna tudi kadar družbe v okviru svoje organizacije nimajo posebne službe oziroma kadrov, ki bi skrbela/i za vzdrževanje in neoporečno delovanje vozil - pri npr. operativnem leasingu. Leasing se bolj splača tudi, če so stroški vozil, ki so povezani z leasingom, finančnim ali operativnim, nižji kot stroški povezani z vzdrževanjem in nakupi teh vozil, je mnenja Lea Šetina.

Jasna Žaler pa nam je povedala, da se pri Pošti Slovenije »pri nakupu vozil odločajo za takojšnje plačilo.«

Ali je 0,37 EUR za kilometer dovolj je odvisno od cenovnega razreda vozila
Skladno z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za obračun dohodnine in prispevkov zaposlenega, se lahko za en kilometer, ki ga zaposleni prevozi z lasnim vozilom v službene namene povrne 0,37 EUR. Če je to dovolj ali ne, smo povprašali sogovornici. Po mnenju Pošte Slovenije, »je povračilo stroškov za uporabo osebnega avtomobila zaposlenega za službene namene prenizko, saj bi se morala upoštevati tudi amortizacija avtomobila« je povedala Jasna Žaler, predstavnica za stike z javnostmi na Pošti Slovenija. Lea Šetina, svetovalka za finančno - pravne zadeve v Zavarovalnici Triglav, d.d., pa je mnenja, da je to odvisno od cenovnega razreda vozila, ki ga zaposleni vozi in je navedla dva skrajna primera: »Če boste za službeno pot uporabili svoje lastno novo vozilo, ki je višjega ali zelo visokega cenovnega razreda in ima visoko povprečno porabo goriva, je takšno nadomestilo vsekakor prenizko. Če pa bo nekdo uporabil starejše vozilo, pri katerem je poraba goriva nizka, bo takšno nadomestilo več kot zadostno.«

vir: mojedelo, Natalija Kunstek
 

sorodni članki


Komentarji: 1 

Dodajte komentar


Leonardo | 10.12.2016 ob 09:07
Ga. Lea morm rečt da nimaš pojma o vozilih. Najbrž voziš nov avto in bi rada dobila večjo km.
Starejša vozila imajo višjo porabo in več stroškov amortizacije!
Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Petek
od 16 do 32 °C

Sobota
od 17 do 29 °C

Nedelja
od 13 do 23 °C

Ponedeljek
od 10 do 23 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat