| 

Uporabne informacije

Vas zanima povračilo v tujini plačanega DDV?

Vas zanima povračilo v tujini plačanega DDV?

03.03.2009 ob 07:27

V katerih primerih lahko zahtevate povračilo?

Domača pravna oseba oz. podjetnik lahko zahteva vračilo v tujini plačanega davka na promet (DDV) za nabave vsega blaga in storitev, ki jih je nabavila za opravljanje svoje poslovne dejavnosti in pri tem plačala DDV.

Med te stroške spadajo:

  • stroški poslovnih potovanj (najem avtomobila, stroški nočitev, stroški goriva, cestnin...),
  • stroški udeležbe na sejmih, razstavah, posvetih, izobraževanjih (najem in stroški povezani z razstavnim prostorom - ogrevanje, čiščenje, montaža, stroški vstopnic...),
  • stroški vzdrževanja (npr. popravilo vozil),
  • stroški nabave opreme,
  • stroški marketinga, oglaševanja, svetovanja,
  • stroški goriva in cestnin pri opravljanju cestnega prevoza.

     

Kdo je upravičen do povračila davka?

Do povračila so upravičene tiste pravne osebe in podjetniki - slovenski davčni zavezanci, ki v posamezni državi:

  • nimajo niti sedeža svoje gospodarske dejavnosti, niti stalne poslovne enote, iz katere se opravljajo poslovne transakcije, niti nimajo svojega stalnega ali običajnega bivališča, ter
  • v obdobju niso opravili prometa blaga oz. storitev, za katerega se šteje, da je bil opravljen v tej državi, z izjemo:

a) prevoznih in s prevozom povezanih storitev,
b) storitev, opravljenih v primerih, ko davek plača izključno oseba, kateri so te storitve bile opravljene.

Iz katerih držav lahko zahtevate povračilo?

Iz vseh držav EU (Avstrija, Nemčija, Italija, Belgija, Nizozemska, Velika Britanija, Poljska…) in iz držav s katerimi obstaja vzajemnost na področju vračila plačanega davka na promet (Švica, Norveška, Irska, Islandija, Izrael, Japonska, Makedonija...).

Kako dobiti povračilo?

Z vložitvijo predpisane vloge in predložitvijo ustreznih dokazil pri tujem davčnem organu. Rok za oddajo vloge je 30. junij tekočega leta za račune iz preteklega leta. Minimalni znesek zahtevanega davka je 200 €.

Računi, za katere želite vrnjen DDV morajo vsebovati sledeče podatke:


1. popolni naziv in popolni naslov podjetja dobavitelja in podjetja prejemnika storitev
2. davčno številko, ki jo je podjetju dobavitelju dodelil finančni urad, ali identifikacijsko številko za prometni davek, ki mu jo je dodelil Zvezni urad za finance,
3. datum izstavitve,
4. številko računa,
5. količino in običajno oznako predmeta dobave ali vrsto in obseg druge storitve,
6. čas dobave ali izvedbe druge storitve,
7. plačilo za dobavo ali drugo storitev,
8. davčno stopnjo in davčni znesek, ki odpade na višino plačila.

Za izvedbo postopka vračila davka lahko pooblastite Gospodarsko zbornico Slovenije, ki za vas vloži vlogo in izvede vse postopke.

Vir: www.gzs.si

 

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Torek
od 10 do 20 °C

Sreda
od 8 do 22 °C

Četrtek
od 9 do 21 °C

Petek
od 10 do 20 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat