| 

Posel in moda

Finančna kriza spreminja trende povpraševanja po slovenski turistični ponudbi

Finančna kriza spreminja trende povpraševanja po slovenski turistični ponudbi

Aktualno dogajanje v svetovnem gospodarstvu se kaže v spremenjenih trendih povpraševanja v turističnem sektorju. Statistični podatki potrjujejo napovedi v turizmu na globalni ravni, ki navajajo povečano zanimanje turistov za oddih v lastni državi. V januarju so namreč zabeležili 4 % več prihodov in 4 % več prenočitev domačih turistov.

Po začasnih podatkih SURS je bilo do konca januarja 2009 v turističnih nastanitvenih objektih v Sloveniji evidentiranih 143.200 prihodov domačih in tujih turistov ter 490.176 njihovih prenočitev, kar glede na enako obdobje lani v odstotkih pomeni za 1 % manj prihodov in za 2 % manj prenočitev. Med turističnimi prenočitvami v januarju 2009 je bilo 58 % tujskih prenočitev. 72 % vseh tujskih prenočitev so prispevali turisti iz naslednjih petih držav: Italije (28 %), Hrvaške (25 %), Avstrije (8 %), Srbije (6 %) in Ruske federacije (5 %).

Italija tako po številu gostov kot tudi njihovih prenočitev ostaja na prvem mestu emitivnih trgov slovenskega turizma, število nočitev italijanskih gostov se je v primerjavi z januarjem 2008 dvignilo za 20 %.

Ekonomska kriza je očitno premešala karte na italijanskem trgu in v ospredje postavila bližnje, lažje dostopne in s prevoznimi stroški manj obremenjene destinacije. Povečanje zanimanje italijanskih agencij, organizatorjev potovanj, novinarjev in javnosti za Slovenijo je bilo zaznati tudi na turisticnem sejemu BIT 2009 (Borsa Internazionale per il Turismo), ki je pretekli vikend potekal v Milanu.

Z izjemo Italije pa upad povpraševanja po slovenski turistični ponudbi beležijo na ostalih emitivnih trgih kot so Avstrija, Nemčija in države Beneluksa. Prav s tem namenom Slovenska turistična organizacija za zmanjšanje negativnih vplivov finančne krize pospešeno uvaja strategijo razpršitve emitivnih trgov slovenskega turizma. Tako bodo v letošnjem letu število emitivnih trgov, kjer se bodo pojavili z akcijami širšega tržnega komuniciranja, razširili še na sledeče trge: Poljsko, Slovaško, Češko, Hrvaško, Srbijo in Španijo, intenzivirali pa bodo tudi svoje aktivnosti v Rusiji. Ambicioznejši nastop pripravljajo še na azijskih trgih, prav s teh trgov v januarju 2009 beležijo pozitivne indekse rasti prihodov gostov: Japonska (+101%), Kitajska (+34%) in Koreja (+24%).

Vir: www.slovenia.info, Slovenska turistična organizacija

 

sorodni članki