| 

Postal sem podjetnik

Je z novimi podjetji res bolj tvegano poslovati?

Je z novimi podjetji res bolj tvegano poslovati?

25.02.2009 ob 10:55

Podjetniki, ki so že dlje časa na trgu, običajno precej omahujejo pri sodelovanju z novoustanovljenimi podjetji, saj velja prepričanje, da je poslovanje z njimi bolj tvegano. A podatki kažejo drugače.

Število novoustanovljenih podjetij vsako leto narašča. V letu 2008 je bilo tako ustanovljenih dobrih 18 tisoč gospodarskih subjektov, torej družb in samostojnih podjetnikov, kar je za polovico več kot pred petimi leti. V vseh teh letih so največ k rasti prispevali samostojni podjetniki; njihovo število je namreč vseskozi strmo naraščalo. V primerjavi s preteklimi leti jih je bilo daleč največ ustanovljenih prav lani, še v decembru se jih je navkljub krizi registriralo 710. Eden izmed razlogov za tako rast je verjetno dejstvo, da so se postopki za registracijo samostojnega podjetnika v zadnjih letih precej poenostavili.

Povečanje števila gospodarskih subjektov je poslovna priložnost za podjetja, ki so že na trgu. Je pa lahko poslovanje z novimi podjetji tvegano zaradi nepoznavanja njihovega ozadja. Na splošno velja prepričanje, da je z novimi podjetji, ki nimajo tradicije, referenc in omembe vrednega premoženja, tvegano poslovati. Pa je to res ali zgolj stereotip? V podjetju Bisnode Slovenija, kjer zbirajo informacije o stečajih, prisilnih poravnavah, likvidacijah in podobnih dogodkih o gospodarstvu, so lani zaznali 47 negativnih dogodkov v novonastalih podjetjih. Samo v enem primeru se je razpravljalo o stečaju, do katerega potem ni prišlo, in prav tako v enem je bila izpeljana likvidacija.

Zanimivo je, da podatki o izbrisih podjetij pravzaprav govorijo v prid novim podjetjem, saj je odstotek izbrisov pri njih nižji kot velja to za povprečje vseh gospodarskih subjektov. V lanskem letu so tako zaznali 778 izbrisov novoustanovljenih gospodarskih subjektov, kar je 4,2 odstotka vseh novih podjetij. Izbrisov pri vseh gospodarskih subjektih pa je bilo dobrih 7 odstotkov. Največ izbrisov novih subjektov je bilo v osrednjeslovenski regiji, kjer je tudi največ novo nastalih podjetij, in najmanj v zasavski. Zanimiv je pogled na dejavnosti z največ izbrisi. To so: strežba pijač, nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov in cestni tovorni promet.

Nova podjetja so redni plačniki

Analiza podjetja Bisnode Slovenija o plačilnih navadah kaže, da novoustanovljena podjetja račune v povprečju plačujejo redno. Podjetja, ustanovljena v preteklem letu, so v večini plačevala celo pred valuto. Tudi podjetja, ustanovljena v letu 2007, so v letu ustanovitve plačevala pred valuto računa, že leto po ustanovitvi pa z zamudo do 7 dni. To lahko nakazuje, da si podjetja po tistem, ko pridobijo stalne partnerje, »izborijo« tudi nekaj zamude pri plačilu oziroma dobavitelji od njih ne zahtevajo avansa.

Poslovanju z novimi podjetji se torej ni treba izogibati, je pa potrebna previdnost pri postavljanju pogojev plačevanja. Primerjava plačilnih navad novoustanovljenih podjetij s celotnim gospodarstvom je pokazala, da celotno gospodarstvo v povprečju plačuje za 12 odstotnih točk slabše kot novinci. Slabe plačilne navade najbolj izstopajo pri utečenih malih podjetjih in samostojnih podjetnikih, ki so v povprečju plačevali bistveno slabše kot novoustanovljena podjetja.

Blokade v novih podjetjih

Zanimivo je tudi dejstvo, da lahko podjetjem, ustanovljenim v letu 2008, pripišemo že 10 tožb. Od tega je bilo le eno podjetje tožnik. V prvem letu poslovanja je imelo skoraj 4 odstotke podjetij blokiranih vse svoje račune. Sliši se veliko, je pa treba povedati, da znaša povprečje za vsa podjetja skupaj 10 odstotkov, kar spet kaže, da so novoustanovljena podjetja po številu blokad pod slovenskim povprečjem (še en plus v korist novih).

Presenetljivo je bilo največ novih podjetij z blokiranimi računi v podravski regiji. Tu je lani začelo poslovati slabih 15 odstotkov vseh subjektov, a so pridelali kar 22 odstotkov vseh blokad. Če bi podjetja sodili po blokadah, bi lahko sklepali, da je najbolj tvegana dejavnost proizvodnja krznenih izdelkov, sledijo pa oblaganje tal in sten, druga zaključna gradbena dela, cestni tovorni promet, vgrajevanje stavbnega pohištva in strežba pijač.

Tveganje se hitro povečuje

V podjetju Bisnode Slovenija so preverili tudi oceno tveganja po lastnem modelu, ki napoveduje verjetnost neuspeha podjetja v naslednjih 12 mesecih. Model je pokazal, da tri četrtine vseh aktivnih novoustanovljenih podjetij spada v bonitetno oceno tveganja CC, kar pomeni, da je pri njih povprečna nevarnost neuspeha 6,56-odstotna. V primerjavi s celotnim gospodarstvom je to veliko, saj imajo vsa aktivna podjetja v povprečju le dober odstotek možnosti za stečaj in je poslovanje z njimi še sprejemljivo. Po tem podatku lahko sklepamo, da so novo nastala podjetja kljub dobremu poslovanju na začetku bolj tvegana v poznejšem obdobju.

Ali je torej z novoustanovljenimi podjetji bolj tvegano poslovati kot z utečenimi? Je in ni. Nova podjetja imajo v letu ustanovitve zelo dobre plačilne navade, jih pa v nadaljnjih letih, če ostanejo na trgu, v povprečju poslabšajo. Vsekakor pa je pri poslovanju z novimi subjekti treba biti pazljiv, saj je zanje na voljo manj podatkov o poslovanju kot za ostale subjekte.

Zanimivosti iz leta 2008

• V zadnjih dveh letih je največ novih gospodarskih subjektov prijavilo svojo dejavnost na dan 1. oktobra. Lani je bilo takih skoraj 12 odstotkov od vseh novih.
• Najmanj zanimiv mesec za podjetnike je očitno avgust, saj je v letu 2008 takrat odprlo svoja vrata le 6 odstotkov vseh novih.
• Osrednjeslovenska regija je z 2687 novih gospodarskih subjektov daleč na prvem mestu po številu novih podjetij, na drugem mestu je podravska in nato gorenjska regija.
• Največkrat izbrani dejavnosti sta drugo podjetniško in poslovno svetovanje ter druga zaključna gradbena dela.
• Sredstva za ustanovitev izhajajo v 99,9 odstotkih iz zasebne lastnine, le 0,1 odstotka podjetij je v mešani, državni, zadružni ali družbeni lasti.

  Delež blokad Delež izbrisov iz registra
Nova podjetja 4 % 4 %
Vsa podjetja 10 % 7 %

 

 
Vir in informacije: Podjetnik, Februar 2009, www.podjetnik.si, Avtorja: Neža Šabanovič, Marko Srabotnik
 

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Torek
od 10 do 20 °C

Sreda
od 8 do 22 °C

Četrtek
od 9 do 21 °C

Petek
od 10 do 20 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat