| 

Postal sem podjetnik

 Pogodbene stranke pri bančni garanciji

Pogodbene stranke pri bančni garanciji

23.02.2009 ob 07:51

Ena od oblik zavarovanja je tudi ena od oblik bančne garancije. Njena osnovna vsebina je v tem, da banka prevzame obveznost garanta, ki bo plačal, če tega ne bo storil dolžnik.

Z bančno garancijo prevzema banka obveznost nasproti prejemniku garancije (upravičencu), da mu bo poravnala obveznost katere tretja oseba ob zapadlosti ne bi izpolnila, če bodo izpolnjeni v garanciji navedeni pogoji.

Naročnik bančne garancije je oseba, ki za zavarovanje svoje obveznosti poskrbi za izdajo bančne garancije v korist upravičenca.

Izdajatelj bančne garancije je banka ali posebna finančna organizacija, ki je pod nadzorom države, kar ima za posledico zanesljivejšo izpolnitev obveznosti. Upravičenec oziroma prejemnik bančne garancije je oseba, ki lahko ob izpolnitvi v garanciji določenih pogojev zahteva izplačilo.

Razmerje med naročiteljem in upravičencem

Naročitelj in upravičenec bančne garancije sta praviloma stranki temeljnega posla, ki je zavarovan z bančno garancijo v korist upravičenca. Do realizacije bančne garancije pride v primeru, ko je temeljni posel kršen oziroma naj bi bil kršen. Zaradi neakcesorne narave bančne garancije lahko upravičenec zahteva izplačilo zneska, ki je naveden v bančni garanciji, ne glede na veljavnost temeljnega posla. Opozarjamo na situacijo, ko prejemnik bančne garancije do izplačila ni upravičen, in mora v takem primeru naročitelju vrniti vse kar je neupravičeno prejel.

Razmerje med naročiteljem in garantom

Gre za t.i. kritno razmerje. Naročitelj poda banki nalog za izdajo bančne garancije, v kolikor banka nalog sprejme stranki skleneta pogodbo o izdaji garancije s katero dogovorita medsebojne pravice in dolžnosti. V kolikor pride do realizacije bančne garancije je naročitelj dolžan garantu povrniti izplačani znesek. V ta namen garant pogosto zavaruje omenjeni regresni zahtevek nasproti naročitelju s hipoteko.

Razmerje med garantom in upravičencem

Gre za t.i. valutno razmerje na podlagi katerega lahko upravičenec pod določenimi pogoji zahteva izplačilo denarnega zneska. Banka ne sme preverjati pravne utemeljenosti zahteve za izplačilo; ugotovi le ali je izpolnjen pogoj, naveden v garanciji za izpolnitev njene obveznosti proti upravičencu. Povedano drugače, garant lahko uveljavlja, da ob zahtevku za plačilo s strani upravičenca niso izpolnjeni pogoji iz same garancije (npr. če je zahtevek za izplačilo postavljen po tem, ko je garancija prenehala veljati).

Pri bančni garanciji kjer je plačilo garantiranega zneska pogojeno s predložitvijo določenih dokumentov, banka ne sme sprejeti drugega dokumenta, ki bi mogel dokazovati dejstva vsebovana v pravem dokumentu.

Vir: , www.dashofer.si, Priročnik VZORCI AKTUALNIH POGODB

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sreda
od -4 do 8 °C

Četrtek
od -4 do 6 °C

Petek
od -4 do 8 °C

Sobota
od 2 do 6 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat