| 

Posel in moda

Kako šolska leta vplivajo na vašo kariero

Kako šolska leta vplivajo na vašo kariero

Ste v srednji šoli spadali med navijačice, športnike, odličnjake ali računalniške čudake? Čeprav bi na ta leta najraje pozabili, je prav vloga v srednji šoli tista, ki vpliva na poznejši poklic.

Ste bili navijačica ali športnik?
Spomini na srednješolska leta znajo biti sila neprijetni. Če niste spadali med priljubljene navijačice, v katere so bili zagledani skoraj vsi fantje, oziroma niste bili eden od športnikov, za katerimi so vzdihovale vrstnice, ste najbrž padli v povprečje ali celo izolacijo. Morda ste bili med tistimi čudaki, ki so bili obsedeni z računalnikom ali matematiko, in ste ves svoj prosti čas posvetili svoji igrački ali pa ste bili pridna učenka, ki je pomagala učiteljici popravljati naloge?

K sreči se slab ugled lahko na fakulteti drastično izboljša, smo mislili do zdaj. Pa je to res?

Vloga v srednji šoli vpliva na poznejšo kariero
Ameriška raziskava je po več kot 6000 vprašanih zaposlenih ugotovila, da je tistih nekaj srednješolskih let, ki bi jih mi najraje pozabili, še kako pomembnih za poznejši uspeh. Vplivajo namreč na izbiro poklica.

Anketiranci so morali odgovoriti na različna vprašanja. Najprej so se kategorizirali v eno od naslednjih skupin, ki naj bi se tvorile v srednjih šolah: predsednik razreda, športnik, računalniški čudak, odličnjak, navijač(ica), dramski krožek, ljubljenec učiteljev in razredni klovn. Raziskovalci so te osebnosti potem primerjali z njihovimi sedanjimi karierami, plačo in zadovoljstvom.

39 odstotkov anketirancev, starih 30 let in več, so povedali, da so izkušnje iz srednje šole vplivale na poklic, ki ga imajo danes. Raziskovalci so ugotovili, da na kariero vplivajo različni dejavniki, srednješolske poteze pa imajo veliko opraviti z nekakšnim notranjim spoznavanjem samega sebe in posledičnim odločanjem za delo.

In kakšno vlogo ste vi igrali v srednji šoli? Preverite, če se ujema z vašo kariero.

Delovno mesto
Če ste se kot navijač(ica) drli v srednji šoli, boste najverjetneje v poznejšem življenju radi ukazovali sodelavcem. Po omenjeni raziskavi take osebe največkrat zasedajo mesto podpredsednika v podjetju. 24 odstotkov tistih, ki so se opredelili kot ljubljenci učiteljev, so zasedli vodilne funkcije predsednikov uprave, menedžerjev in podobno. 59, 55 in 52 odstotkov nekdanjih odličnjakov, športnikov in čudakov pa je zasedlo pozicije v profesionalnih in tehničnih sektorjih.

Panoga
Ljubitelji dramskega krožka in odličnjaki so v največji meri pristali v zdravstvu. Dramski krožek je tudi največkrat omenjen med zaposlenimi v javni upravi.

Veliko število predstavnikov razreda je zdaj zaposlenih v šolstvu, navijači(ce) pa so večinoma v potovalnih ali zavarovalniških agencijah. Veliko srednješolskih čudakov ima poklic inženirja oziroma tehnika ali pa delajo kot prodajalci. Ljubljenci učiteljev pa se največkrat zaposlujejo v gradbenem ali finančnem sektorju. Športniki naj bi se zdaj ukvarjali s prevozi, šolske klovne pa je najti po tovarniških službah.

Zadovoljstvo z delom
S faktorjem sreče bi najlažje označili navijač(ic)e, zato ni čudno, da so na drugem mestu po zadovoljstvu s svojim poklicem. Kar 76 odstotkov jih namreč zelo uživa v svojem delu. Na prvem mestu pa so presenetljivo ljubljenci učiteljev, ki so v 81 odstotkih zadovoljni s svojim delom. Najbolj nezadovoljni pa so z 21 in 18 odstotki srednješolski čudaki in klovni.

Vir: Pozor starši, www.dashofer.si
 

sorodni članki