| 

Poslovne priložnosti

Finančna kriza reže stroške

Finančna kriza reže stroške

04.02.2009 ob 21:53

V času, ko svetovno gospodarstvo zajemata gospodarska in finančna kriza ter obdobje recesije, ki je prvič po uvedbi skupne valute zajela tudi območje evra, je za vsak gospodarski subjekt na trgu priložnost, da ovrednoti procese svojega poslovanja in oceni, kje lahko kaj prihrani.

Podjetja so že začela na različne načine zmanjševati svoje stroške, vendar se tu postavlja vprašanje, na čem temelji njihovo zmanjševanje. Je to zanje strateška odločitev ali kar po vrsti zmanjšujejo največje stroške podjetja? Mednarodna analitska hiša IDC je oktobra 2008 naredila raziskavo, v kateri je ugotavljala, na katerih področjih bodo podjetja zaradi vsesplošne recesije zmanjševala naložbe. Med vprašanimi jih je 34 odstotkov navedlo, da bodo stroške oz. naložbe zmanjševali, vendar niso navedli konkretnega področja, kjer bodo to naredili. Sedemnajst odstotkov jih je povedalo, da bodo zmanjševali prodajne splošne in upravne stroške, 14 odstotkov na področju IT, sedem odstotkov na področju marketinga in prodaje ter šest odstotkov na področju raziskav in razvoja (R&R) ter splošne podpore.

Podatki kažejo, da se bo kar nekaj podjetij na začetku odločilo zmanjšati stroške na račun informacijske tehnologije. Vendar je pri tem treba biti previden, saj je IT že tako vpleten v vsakodnevno delovanje in poslovanje podjetij, da bi bilo zmanjševanje naložb v njegov razvoj in podporo lahko slaba strateška odločitev.

Manj naložb v strojno opremo Napovedi o rasti svetovnega trga informacijske tehnologije za leto 2009 predvidevajo 2,6-odstotno rast trga, kar je 3,3 odstotne točke manj, kot je bilo napovedano pred začetkom krize. Podjetja bodo po eni strani zaradi krize manj vlagala v nakup nove strojne in računalniške opreme, ker to vidijo kot neposredne in med krizo nepotrebne stroške.

Po drugi strani pa bo vlaganje v IT-storitve kljub krizi umirjeno raslo in bo tako pomenilo večji del letne rasti IT-trga. Razlog za to lahko najdemo v odločilni vlogi IT-storitev, ki jo te imajo na poslovanje posameznega podjetja. Zaradi vpetosti informacijske tehnologije v posamezna področja poslovanja podjetij bodo ta morala še naprej vlagati v razvoj lastne informacijske tehnologije, če bodo želela na trgu nastopati konkurenčno.

Povpraševanju na trgu po prilagojenih IT-storitvah se bodo morala prilagoditi tudi slovenska IT-podjetja, ki se za zdaj večinoma ukvarjajo s podporo strojne in programske opreme (29 odstotkov), 23 odstotkov jih na trgu ponuja storitve sistemske integracije, 12 odstotkov pa se jih ukvarja z zunanjim izvajanjem storitev. Večji delež slovenskih IT-ponudnikov bo tako moral svoj razvoj usmeriti v ponujanje uporabnikom prilagojenih programskih rešitev, s katerimi bodo posamezna podjetja lahko realizirala nižje stroške in na podlagi tega večji dobiček ter se tako izognila hujšim posledicam zaradi krize.

Prav tako je pomembno, da se podjetja začnejo zavedati, da s primernimi IT-storitvami oz. rešitvami lahko dejansko zmanjšajo stroške svojega poslovanja, postanejo učinkovitejši in poslovno uspešnejši. Med krizo je treba predvsem razmisliti, kako lahko s primernimi ter posameznim procesom in zahtevam prilagojenimi IT-storitvami povečamo učinkovitost poslovanja podjetja. Odgovor so strateški IT-partnerji t. i. Business Innovation and Transformation Partnerji.

S partnerji BITP do celovitih rešitev Strateški IT-partnerji oz. BITP-partnerji odjemalcem IT-storitev pomagajo pri izboljševanju njihovih poslovnih procesov in samega poslovanja ter posledično pri njihovi finančni in organski rasti. IT-trg se torej razvija predvsem v smeri ponujanja celovitih IT-storitev, kar je primarna dejavnost strateških IT-partnerjev. Na trgu so sicer v manjšem številu prisotni že zdaj. Bistvo njihove ponudbe je, da svojim uporabnikom ponujajo celovite IT-storitve: od strateškega svetovanja, svetovanja na področju poslovnih procesov ter svetovanja na področju IT-infrastrukture in tehnologije do sistemske integracije, IT-operacij in izvajanja poslovnih procesov.

Tovrstne strokovne storitve temeljijo na strokovnem znanju, obvladovanju strateško perspektivnih panog, raznolikosti izkušenj, geografski prisotnosti na mednarodnih trgih in inventivnosti pri uporabi vseh ključnih znanj. Tako posamezno podjetje z njihovo pomočjo dobi vse na enem mestu: definiranje problema, ki ga pripravijo skupaj z uporabnikom, priprava in implementacija njihovemu problemu prilagojene rešitve, izobraževanje zaposlenih ter celovita podpora pri izvajanju, servisiranju in nadgradnji implementiranega sistema. Z njihovo pomočjo podjetje lahko dejansko zniža stroške poslovanja in poveča svojo dobičkonosnost. Vlaganje v storitve, ki nižajo stroške poslovanja, pa je kljub ali pa prav zaradi trenutne gospodarske in finančne krize smiselno in nujno.

In kaj pravijo uporabniki? Nakup in implementacija posameznemu podjetju prilagojenih IT-storitev in aplikacij, ki jih na podlagi problema, ki ga posamezni uporabnik zazna pri svojem poslovanju, pripravi strateški IT-partner, je pomemben korak k stroškovno in poslovno učinkovitejšemu poslovanju. Za tovrstne korake je pomembno, da strateški IT-partner obvlada delovanje in pozna potrebe panoge, iz katere izhaja uporabnik, prav tako pa mora dobro opredeliti težave podjetja, da najde oz. ustvari primerno rešitev.

Za tovrstne spremembe v poslovanju se je odločilo kar nekaj slovenskih podjetij, ki so s primernimi IT-storitvami občutno izboljšala svoje poslovanje na različnih ravneh: pri upravljanju zmogljivosti, obvladovanju tveganj ter upravljanju delovne sile (načrtovanje, razvoj človeških virov itd.), na področju procesov in inovacij, specifičnih za posamezne gospodarske panoge, na področju poslovnih uporabnikov (mobilnost, informacije, sodelovanje, komunikacija) ter na področju tehničnih aplikacij in platform za integracijo. Prav tako so z uvedbo primernih IT-storitev lahko povečala zanesljivost in odzivnost svojega informacijskega sistema, poenostavila vodenje in nadzor, bolje izkoristila obstoječo opremo ter laže in hitreje nadgrajevala svojo informacijsko mrežo. Skupni imenovalec vseh podjetij, ki so se odločila za sodelovanje s strateškim IT-partnerjem, pa je znižanje stroškov poslovanja in s tem povečanje njihove poslovne učinkovitosti.

Z informacijsko tehnologijo v času finančne in gospodarske krize lahko torej posamezno podjetje pomembno vpliva na lastno poslovanje. Zmanjševanje stroškov na račun dobre in učinkovite informacijske tehnologije je zaviranje lastnega napredka in razvoja, optimizacije procesov dela in večje učinkovitosti celotnega podjetja. Zato je pomembno, da je kljub krizi zmanjševanje stroškov na račun IT narejeno premišljeno. Presoditi je treba, kje lahko brez težav okrnimo naložbe in kje bi zmanjševanje naložb lahko pomenilo neuspeh podjetja. Primerna in posameznemu podjetju prilagojena IT-storitev lahko namreč pomeni precejšnjo razliko med uspehom in neuspehom, manjšimi in večjimi stroški, rastjo in propadom.

vir: Robert Trnovec za Delo, priloga Finančna točka (FT)

sorodni članki


Komentarji: 1 

Dodajte komentar


Poletač | 05.02.2009 ob 01:24
Ve se kje je treba rezat stroške :Pri reprezentanci, poslovnih darilih, nakupih luksuznih stvari in različnih dragih potovanjih, ki niso namenjena za boljše poslovanje, še najbolj pa pri ljubicah!
Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Torek
od 10 do 20 °C

Sreda
od 8 do 22 °C

Četrtek
od 9 do 21 °C

Petek
od 10 do 20 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat