| 

Postal sem podjetnik

Najpogostejša napaka: prijava neupravičenih stroškov

Najpogostejša napaka: prijava neupravičenih stroškov

09.02.2009 ob 08:06

Na kaj morajo podjetja paziti, ko se prijavijo za sredstva podjetniškega sklada

Poleg ugodnih garancij za zavarovanje bančnih posojil za razvojne naložbe s subvencijo obrestne mere (šestmesečni EURIBOR + 0,7 odstotka), daljše ročnosti posojil in možnosti moratorija na odplačilo posojila lahko mala in srednja podjetja pri slovenskem podjetniškem skladu dobijo tudi nepovratna sredstva za sofinanciranje razvojnih naložb v tehnološko opremo, naložb v gradnjo novih nastanitvenih zmogljivosti v turističnih destinacijah in zagona novih inovativno naravnanih podjetij v institucijah inovativnega okolja.

Podjetja morajo upoštevati zahteve posameznega razpisa, poleg tega pa še nekaj splošnih pravil:

• Načelo nujnosti: Državna pomoč mora biti nujno potrebna in je nihče ne more uporabiti za nazaj. Investicije, ki se že izvaja, sklad ne more sofinancirati.
• Pomoč samo za MSP: Podjetja morajo ustrezati evropski definiciji malih in srednjih podjetij, ki pa upošteva tudi lastniška razmerja.
• Upravičeni stroški: Upravičen strošek je natančno definiran in vsi drugi stroški, ki niso navedeni v vlogi, so neupravičeni in jih sklad zavrne.
• Širši učinki: Podjetja morajo z dobljeno pomočjo ustvariti večjo dodano vrednost na zaposlenega in nova delovna mesta.

Najpogostejše napake, ki jih delajo podjetja, ki se prijavljajo na razpise podjetniškega sklada, pa so:

• prijavljajo tudi neupravičene stroške (na primer stroške dela, medtem ko so med upravičenimi stroški javnega razpisa le stroški nakupa nove tehnološke opreme),
• podjetja se nepravilno razvrstijo v velikostno skupino (mikro, mala ali srednja podjetja) ali pa se prijavijo kljub omejitvam glede upravičenosti do kandidiranja,
• med viri financiranja navajajo lastne vire brez ustreznih dokazov (depoziti, kratkoročni vrednostni papirji), lastni viri, ki so vezani v osnovnih sredstvih, niso likvidni vir financiranja investicije,
• prijavijo že začete naložbe.

 


Vir in informacije: Finance, 20.1.2009, www.finance.si, Avtor: Vera Avšič

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sobota
od 3 do 16 °C

Nedelja
od 1 do 17 °C

Ponedeljek
od 1 do 18 °C

Torek
od 1 do 18 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat