| 

Posel in moda

Prosti čas na spletu

Prosti čas na spletu

TNS Global je v raziskavi, ki je bila izvedena v 16-ih državah, ugotovil, da anketiranci tretjino svojega prostega časa preživijo na spletu. Večina uporabnikov je močno vpeta v procese in dogajanje na internetu, tako ali drugače. Prav tako se večina ljudi zaveda, kaj lahko na internetu najde in kaj internet ponuja.

Mladi ljudje, mlajši od 25 let, na spletu preživijo več časa, 36 % na spletu preživi 30 % svojega prostega časa. Odstotek je najvišji pri kitajski mladini, ki na spletu preživi 44 % svojega prostega časa. Med različnimi demografskimi skupinami največ prostega časa na spletu preživijo študenti (39 %). Desetina anketirancev vsaj enkrat dnevno dostopa do interneta s pomočjo mobilnega telefona. Četrtina anketirancev je pomembnost interneta ocenila z ocena 10 od 10 točk, 56 % pa je pomembnosti interneta določilo oceno 8 ali več. Povprečje vseh anketirancev znaša 7,5. Ljudje internet uporabljajo za različne namene. 40 % anketirancev pravi, da je internet ključno orodje za študij in delo, četrtina pravi, da jim internet predstavlja igrišče oziroma podlago za igro, prav tako četrtina ljudi pa internet vidi kot tržni prostor za prodajo in kupovanje. 81 % uporabnikov je v zadnjih mesecih s pomočjo spletnih iskalnikov iskalo informacije, 76 % si je ogledovalo novice, 74 % je uporabilo spletno bančništvo, 65 % je pregledovalo vreme, itd. Ogled video vsebin zaseda šele osmo mesto z 51 %. Na področju e-nakupovanja je na prvem mestu Nemčija, kjer je v zadnjem mesecu nakupovalo 75 % uporabnikov.

V zadnjem času izjemno veliko vlogo igrajo tako imenovani spletni socialni mediji oziroma splet 2.0. 60 % uporabnikov vsaj nekajkrat mesečno objavlja na blogu ali forumu, zagotovo pa imajo največ pozornosti trenutno spletna socialna omrežja. Skoraj tretjina anketirancev sodeluje v spletnih socialnih omrežjih, poleg tega pa 23 % anketirancev izjavlja, da si jih je sicer ogledala, vendar pa v njih ni sodelovala. Rezultati raziskave kažejo, da je v življenjih uporabnikov še vedno obilo prostora in priložnosti za spletna socialna omrežja. Internet ima precej močan vpliv tudi na odločitve v realnem življenju. 87 % anketirancev je izjavilo, da je imel internet pri nakupu počitnic izjemno veliko vlogo, 80 % je to reklo za nakup računalnika, 73 % pa pri finančnih investicijah. 77 % e-nakupovalcev je bilo s storitvijo zelo zadovoljnih (e-nakupovanje so ocenili z ocenami 8, 9 ali 10).

Podatki so se zbirali v 16-ih državah, v raziskavi pa je sodelovalo 27.522 oseb, starih med 18 in 55 let.

Vir: RiS, www.ris.org, TNS Global, december 2008

sorodni članki