| 

Moja pisarna

Poslovni prostori so vse cenejši

Poslovni prostori so vse cenejši

Povprečna letna rast oglaševanih cen pisarniških prostorov v Ljubljani se je v primerjavi z lanskim letom močno zmanjšala, enako velja za gostinske lokale. Trgovski prostori so se še bolj pocenili kot leta 2007.

Povprečna letna rast cen pisarniških poslovnih prostorov je bila 3,8 % kar je 10,8 odstotne točke manj kot leta 2007. Povprečna oglaševana cena trgovskih prostorov je padla za 3,3 %, kar je za 1,2 odstotne točke več kot leta 2007. Rast cen gostinskih lokalov je bila skromnih 1,4 %, kar je občutno manj kot leta 2007.

Preglednica 1: Povprečna letna rast cen poslovnih prostorov v Ljubljani v %

Leto Pisarne Trgovine Gostinski lokali
2006 9,0 6,4 2,6
2007 14,6 -2,8 14,8
2008 3,8 -3,3 1,4


Leta 2008 se je končalo dvoletno obdobje intenzivnejše rasti oglaševanih cen pisarniških prostorov v Ljubljani, ki smo ji bili priča leti 2006 in 2007. Upočasnjevanje lahko do neke mere pripišemo dejstvu, da so podjetja prenehala s kupovanjem poslovnih prostorov z namenom nalaganja denarja. Lansko leto so se tudi pri nas začele kazati posledice svetovne gospodarske krize in podjetja so težje prihajala do posojil, denar pa so porabila za druge namene. V letu 2006 in predvsem v letu 2007 pa so bila posojila zelo ugodna in marsikatero podjetje je s kreditom kupilo poslovne prostore. Upoštevati je treba tudi, da ponudba novih poslovnih prostorov ni bila dovolj velika, saj je velik del novogradenj namenjen oddajanju.

Trgovski prostori so se v letu 2008 v povprečju pocenili. Gre za trend, ki se nadaljuje že od leta 2006. Starim trgovskim prostorom na slabših lokacijah cena pada, saj ne zagotavljajo več dovolj dobrih pogojev za trgovsko dejavnost. Ta se seli v večje in manjše trgovske centre, kjer je prihodek zagotovljen. Ker lastniki lokalov ne morejo oddati jih skušajo odprodati.

Povprečna letna rast gostinskih lokalov je bila skromna. Verjetno gre to pripisat dejstvu, da je bila rast v letu 2007 precejšnja. Trg gostinskih lokalov je dokaj uravnotežen, a prihaja do posameznih nihanj po posameznih letih.

V zadnjem četrtletju 2008 so se cene pisarniških prostorov in gostinskih lokalov dvignile, cene trgovskih lokalov pa so se znižale.

Preglednica 2: Oglaševane cene poslovnih prostorov v Ljubljani v €/m2, december 2008
 

vrsta najmanj največ povprečno
pisarne 540 3.080 1.733
trgovine 780 3.056 1.772
gostinski lokali 1.333 3.095 2.216


Glede na trenutne razmere lahko za letošnje leto pričakujemo, da se cene pisarniških prostorov ne bodo bistveno dvignile. Najbolj verjetna je neka skromna rast. Če bodo podjetja množično zašla v težave in bodo začela prodajati pisarniške prostore, pa je mogoče pričakovati znižanje cen.

Glede na to, da vedno več manjših trgovin na slabših lokacijah težko preživi, je tudi letos pričakovati, da ne bo prišlo do večjega preobrata v gibanju cen trgovskih prostorov. Pričakujemo lahko nadaljnje padanje cen ali pa ustavitev padanja.

Tudi pri gostinskih lokalih letos ni pričakovati večjih sprememb v dolgoročnem trendu gibanja cen.

Vir: www.slonep.si, avtor: Marko Puschner
 

sorodni članki