| 

Uporabne informacije

Predlog za nov način izračuna čistega dobička na delnico (earnings per share EPS)

Predlog za nov način izračuna čistega dobička na delnico (earnings per share EPS)

23.01.2009 ob 08:19

Vsako podjetje, ki pripravlja svoje računovodske izkaze v skladu z MSRP in katerega vrednostni papirji kotirajo na borzi (ali je v postopku izdaje običajnih delnic za prodajo na borzi), naj bi izračunalo kazalnik čistega dobička na delnico in ga predstavilo v svojem izkazu uspeha. Pri tem naj podjetje sledi pravilom MRS 33 za izračun in predstavitev čistega dobička na delnico.

V avgustu 2008 je Odbor za mednarodne računovodske standarde izdal predlog za dopolnitev sedanje različice MRS 33. Razlog je, da čeprav izgleda ti kazalniki dokaj enostavno (tu je čisti dobiček v števcu in uveljavljajoče se običajne delnice), je veliko ovir pri njegovem izračunanju.

Opomba 1: Za razliko od teh trezorskih delnic, so uveljavljajoče delnice v rokah drugih strank kot podjetij (izdajateljev) samih.

Težave se pojavijo predvsem zaradi izračuna čistega dobička na delnico na dva načina (osnovna in prilagojena čista dobičkonosnost na delnico). Osnovna razlika med temi je, da osnovni čisti dobiček na delnico upošteva (v imenovalcu) tudi možne običajne delnice - ki imajo lahko vpliv tudi na čisti poslovni izid (v števcu). Na primer, če so kakšne zamenljive obveznice, ki dajejo imetniku pravico, da se spremenijo v običajne delnice, so sledeče razlike med njihovim vplivom na osnovni in popravljeni čisti dobiček na delnico.

 

  Osnovni čisti dobiček na delnico Prilagojeni čisti dobiček na delnico
Število običajnih delnic (imenovalec) Ostaja nespremenjen Se poveča za 1 (povečanje običajnih delnic, če se obveznica pretvori v eno delnico)
Čisti dobiček (števec) Ostaja nespremenjen Se poveča z manjšanjem v deležih (ki bi bili sicer plačani imetnikom deleža)

 

Opomba: Prihodnji zapleti se pojavijo zaradi izboljšav pokazatelja čistega dobička na delnico, ker pretvorbe potencialnih običajnih delnic (ang. Antidulation), ne morejo biti vzete v poštev. Poleg tega, je posebaj predpisano zaporedje, po kateremj so možne običajne delnice upoštevane pri računu čistega dobička na delnico (različna zaporedja lahko imajo različne učinke na izračun čistega dobička na delnico). Poleg tega, so obsežni postopki:

 • Če se je sprememba števila uveljavljajočih običajnih delnic uresničila med računovodskim obdobjem in ne na njegovem začetku; MRS 33 zahteva preračun števila uveljavljajočih običajnih delnic;
 • Če sprememba števila ni bila narejena po čisti pošteni vrednosti.

 

Glavne lastnosti predlagane dopolnitve standard MRS 33 se osredotočajo na doseganje sledečih ciljev:

 • Opredelitev načel, ki naj bi se uporabljala za testiranje ali je inštrument upravičen do njegove vključitve v števec kazalnika čisti dobiček na delnico; osnutek predlaga, da se upoštevajo samo tisti inštrumenti, ki dajejo lastniku pravico, da je udeležen v čistem dobičku podjetja; to vpliva tudi na določitev trenutka, od katerega so taki inštrumenti vključeni v obračun običajnih delnic (v skladu z osnutkom, je to trenutek, v katerem se takšne pravice pojavijo);
 • poenostavitev do sedaj zapletenih obračunov čistega dobička na delnico, na primer:
 • z neupoštevanjem takih delnic, ki jih lahko podjetje (izdajatelj) ponovno kupi za ceno, ki je pod tržno ceno; dokler te pravice ne potečejo, se take delnice ne obravnavajo kot uveljavljene;
 • z neupoštevanjem tistih delnic, ki izvirajo iz pretvorb inštrumentov merjenih po pošteni vrednosti;
 • s specifikacijo, da se morajo prihodki iz pretvorb opcij, jamstev in njihovih ustreznikov meriti po tečaju na koncu obdobja, raje kot po povprečnem tečaju;
 • poeneoteneje postopkov uporabljenih v pogodbah za nakup lastnih delnic in pogodbah, ki bi bile poravnave ali z običajnimi delnicami ali denarjem; če so merjene po pošteni vrednosti, se ne upoštevajo v obračunu prilagojenih dobičkov na delnico; če so taki poravnani neposredno z dobavo delnic (in ne z denarnim plačilom razlike med veljavno tržno vrednostjo in pogodbeno vrednostjo), ne bodo bili vključeni v imenovalec popravljenega čistega dobička na delnico.

 

 • Opredelitev postopkov, ki se uporabljajo za običajne delnice, ki izvirajo iz pretvorbe opcij, garancij in njihovih ustreznikov; osnutek predlaga, da se take delnice vključijo v izračun prilagojenega dobička na delnico od začetka računovodskega obdobja (ali, če so uresničeni, od dneva uresničenja);

 

 • Opredelitev postopkov, ki se uporabljajo za pogojno izdajne običajne delnice; smernice osnutka navajajo, da so take delnice lahko vključene v obračune prilagojenih čistih dobičkov na delnico v trenutku, ko je ta pogoj bil izpolnjen;

 

 • Skladnost z ameriški računovodskim standardom SFAS 128.

 

Ker je bil rok za komentarje oktober 2008, se predpostavlja, da (po odobritvi) je najzgodnejši termin za datum uporabe spremembe julij 2009.

Vir: Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.; prispevek pripravil Miloš Tumpach

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Nedelja
od 14 do 30 °C

Ponedeljek
od 16 do 31 °C

Torek
od 13 do 23 °C

Sreda
od 12 do 26 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat