| 

Aktualno

Subvencioniranje nakupa nove tehnološke opreme

Subvencioniranje nakupa nove tehnološke opreme

11.09.2007 ob 09:21

Slovenski podjetniški sklad je 7. septembra objavil javni razpis za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme v letih 2007/2008 za podjetja s 7 do 250 zaposlenimi. Razpis za del subvencij za mikro podjetja z 1 do 7 delavci pa naj bi bil objavljen do konca tega leta. Težko pričakovani razpis je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 81 z dne 07.09.2007 (www.uradni-list.si) in na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada (www.podjetniskisklad.si). Novost razpisa je, da se lahko nanj prijavijo tudi podjetja, ki so že pridobila sredstva subvencij na tej podlagi.
Javni razpis razpisuje Ministrstvo za gospodarstvo, direktorat za podjetništvo in konkurenčnost. Slovenski podjetniški sklad je agent, ki bo skrbel za popolnost in pravno formalno pravilnost izvedbe razpisa. Namen ukrepa je vzpodbujanje podjetij v investicijska vlaganja za proizvodnjo visokih tehnoloških in inovativnih izdelkov oziroma izvajanje visoko tehnoloških storitev, kar se bo odražalo v večji rasti in produktivnosti ter konkurenčnejši predstavitvi na globalnem trgu. Tehnološke investicije, pridobljene iz razpisa, se morajo navezovati na nove izdelke oziroma storite z večjo dodano vrednostjo. Na razpis se lahko prijavijo mikro podjetja (min. 7 do 10 zaposlenih, z letno bilančno vsoto pod 2 milijona evrov), mala podjetja (min. 7 in max. 50 zaposlenih, letnim prometom pod 10 milijonov evrov) in srednje velika podjetja (min 7. in max. 250 zaposlenih ter letnim prometom pod 50 milijonov evrov). Rok za prijavo je odprt od objave razpisa do skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oziroma najpozneje do 20. marca 2008. Prvi rok za odpiranje vlog je 8.10.2007, naslednji rok je 20.12.2007 in zadnji rok dne 20.03.2008. Ostale pogoje, informacije in razpisno dokumentacijo lahko najdete na spletni strani Sklada: http://www.podjetniskisklad.si, ali na spletni strani Uradnega lista RS: http://www.uradni-list.si.

Urška Č.

sorodni članki

Petek
od 7 do 18 °C

Sobota
od 5 do 19 °C

Nedelja
od 6 do 23 °C

Ponedeljek
od 14 do 18 °C

Anketa

Dopust...
je že mimo
šele pride
ga ne potrebujem

    rezultat