| 

Poslovne priložnosti

Delavci v Sloveniji

Delavci v Sloveniji

04.01.2009 ob 09:08

Koliko delovno sposobnih ljudi pravzaprav je v Sloveniji, koliko njih je aktivnih in od kod prihajajo najbolj izobraženi? Podrobne podatke je konec decembra predstavil Statistični urad Republike Slovenije, po katerih je konec leta 2006 v Sloveniji živelo 2.010.377 prebivalcev, od tega se jih je 11,3 % rodilo v tujini.

Med delovno sposobnim prebivalstvom Slovenije delovno aktivna dobra polovica
Na dan 31. 12. 2006 je bilo v Sloveniji 2.010.377 prebivalcev in med temi je bilo delovno sposobnih (tj. starih 15–64 let) 70,1 %. Od delovno sposobnih je bila delovno aktivna dobra polovica (56,9 % oz. 802.331 prebivalcev).

Predelovalne dejavnostih zaposlujejo največ delovno aktivnih prebivalcev Slovenije
Največ v Sloveniji rojenega delovno aktivnega prebivalstva Slovenije je bilo konec leta 2006 zaposlenega v predelovalnih dejavnostih (28,4 %). V predelovalnih dejavnostih se je zaposlovalo tudi največ delovno aktivnih prebivalcev Slovenije izmed tistih, ki so bili rojeni v kateri izmed evropskih držav, ki niso članice EU (27,2 %). Od delovno aktivnega prebivalstva Slovenije, rojenega zunaj Evrope, je bilo tudi konec leta 2006 največ oseb zaposlenih v gostinstvu (22,9 %).

Med delovno aktivnim prebivalstvom Slovenije najvišje izobraženi rojeni v neevropskih državah
Največ (58,2 %) delovno aktivnih prebivalcev Slovenije je bilo konec leta 2006 srednješolsko izobraženih. Visokošolsko izobraženi (15,9 %) so bili številnejši kot tisti s končano osnovno šolo (15,0 %). Izobrazba delovno aktivnih prebivalcev Slovenije se pomembno razlikuje glede na državo, v kateri so bile te osebe rojene. Med delovno aktivnim prebivalstvom Slovenije je bilo 31. 12. 2006 visoko izobraženih 17,1 % delovno aktivnih prebivalcev Slovenije, rojenih v Sloveniji; 28,7 % rojenih v neevropskih državah; 20,1 % rojenih v drugih državah EU ter 7,3 % rojenih v državah evrope, ki niso članice EU.

Skoraj četrtina priseljenih v Slovenijo zaposlenih v poklicih za preprosta dela
Konec leta 2006 je bilo 10,4 % delovno aktivnega prebivalstva Slovenije zaposlenega v poklicih za preprosta dela. Glede na državo rojstva je bilo v teh poklicih zaposlenih 24,0 % delovno aktivnih, rojenih zunaj Slovenije, in 8,3 % delovno aktivnih, rojenih v Sloveniji.

Brezposelnost prebivalcev Slovenije, priseljenih iz nekdanjih jugoslovanskih republik, je dolgotrajnejša kot brezposelnost prebivalcev Slovenije, rojenih v Sloveniji
Delež registriranih brezposelnih prebivalcev Slovenije, priseljenih v Slovenijo iz držav nekdanjih jugoslovanskih republik, katerih brezposelnost je trajala manj kot eno leto, je bil tudi konec leta 2006 nižji kot delež registriranih brezposelnih prebivalcev Slovenije, rojenih v Sloveniji, vendar prebivalci Slovenije, rojeni v kateri izmed nekdanjih jugoslovanskih republik, praviloma čakajo na zaposlitev dlje kot prebivalci Slovenije, rojeni v Sloveniji.

Med vpisanimi dodiplomskimi in podiplomskimi študenti večina rojenih v Sloveniji
Konec leta 2006 je bilo med prebivalci Slovenije, ki so se v študijskem letu 2006/2007 vpisali v višješolske in visokošolske dodiplomske in podiplomske študijske programe, 96,9 % prebivalcev Slovenije, ki so bili rojeni v Sloveniji, in 2,5 % prebivalcev Slovenije, ki so bili rojeni v drugih evropskih državah, ki niso članice EU, med temi so bili najštevilnejši (42,4 %) tisti, ki so bili rojeni v Bosni in Hercegovini.

Tri četrtine tujih državljanov so se k nam priselile zaradi dela in zaposlitve ter sezonskega dela
V letu 2007 se je v Slovenijo priselilo 29.193 prebivalcev. Od k nam priseljenih je bilo 27 504 (t.j. 94.2 %) tujih državljanov in 1 689 državljanov Slovenije. Največ tujcev se je v letu 2007 v Slovenijo priselilo z namenom, da bi delali in se zaposlili (55,1 %) in zaradi sezonskega dela (22,5 %). Sledili so tisti, ki so se priselili, da bi se pridružili družini (17,4 %).

V letu 2007 sta se zaposlili nekaj več kot dve tretjini oseb izmed tistih, ki so se v tem letu priselile v Slovenijo
Od k nam priseljenih v 2007 se je zaposlilo 19.666 oseb. Največ, 41,3 % od teh, se je zaposlilo v poklicih za neindustrijski način dela, 39,2 % pa v poklicih za preprosta dela. Od 1 689 v 2007 priseljenih državljanov RS se jih je v letu priselitve zaposlilo le nekaj več kot 16 % (274). Največ priseljenih državljanov RS se je zaposlilo v dejavnosti trgovina, popravilo motornih vozil in v predelovalnih dejavnostih.

Med tistimi, ki so se k nam priselili v 2007 in ki so se v Sloveniji v tem letu zaposlili, več kot polovica osnovnošolsko izobraženih
Od delovno aktivnih, ki so se v Slovenijo priselili v 2007, so bili spet najštevilnejši tisti, ki so imeli končano osnovno šolo, in sicer jih je bilo 54,3 %, končano srednjo šolo je imelo 40,7 %, višjo šolo ali višjo od te pa 3,0 % teh oseb. Delež delovno aktivnih visokošolsko izobraženih ali več je med priseljenimi v letu 2005 znašal 6,3 %, v 2006 pa 3,7%.

Največ, skoraj dve tretjini, v 2007 v Slovenijo priseljenih delovno aktivnih oseb zaposlenih v dejavnosti gradbeništvo
Kar 63,9 % delovno aktivnih, priseljenih v Slovenijo v 2007, se je zaposlilo v gradbeništvu. Na drugem mestu po deležu zaposlenih priseljenih pa so bile predelovalne dejavnosti, in sicer se je v teh dejavnostih zaposlilo 12,7 % v tem letu k nam priseljenih oseb (70,4 % izmed teh oseb se je zaposlilo v proizvodnji kovin in kovinskih izdelkov). V dejavnosti gradbeništvo se od leta 2005 zaposluje povprečno skoraj 65 % letno v Slovenijo priseljenih delovno aktivnih oseb.

Vir: Statistični urad RS, avtorica: Janja Povhe

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sreda
od 14 do 29 °C

Četrtek
od 16 do 30 °C

Petek
od 16 do 26 °C

Sobota
od 15 do 29 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat