| 

Poslovne priložnosti

Kakšne davke plačujemo v Sloveniji?

Kakšne davke plačujemo v Sloveniji?

05.01.2009 ob 08:40

Davki in druge dajatve so nujno potrebni za normalno delovanje vsake države. Plačujejo jih fizične in pravne osebe iz svojih dohodkov in tudi iz premoženja. Pobiranje davkov je v javnem interesu, davčni organi pri izterjavi davkov uporabljajo cel spekter različnih instrumentov.

Pri obračunavanju davkov se podjetnik ne more in ne sme sklicevati na neznanje, saj mu nepoznavanje davčnega prava celo škoduje. Zato vam v nadaljevanju ponujamo kratek pregled davkov in davčnega sistema v Sloveniji.
 

 • Davek od dohodkov pravnih oseb
  21 % (za leto 2007 je bila določena 23 % davčna stopnja, s postopnim zniževanjem za eno odstorno točko do leta 2010, ko doseže 20 %; davek se je v letu 2008 znižal na 22 %, v letu 2009 znaša 21 % in se bo ustavil pri 20 % leta 2010)
 • Davčne olajšave
  20 % za vlaganja v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti in za v nakup raziskovalno-razvojnih storitev 30 % za vlaganja v raziskave in tehnološki razvoj obrtnikom in malim podjetnikom ter samozaposlenim.
  Davčne olajšave pri zaposlovanju določenih skupin delavcev
   
 • Davek na prenos dobička v tujino
  25% davek na dobiček prenesen v tujino, če ni drugače predvideno v bilateralnem dogovoru; 0 % - države članice EU
   
 • Dohodnina
  Progresivna davčna lestvica: 16 %, 27 % in 41%
   
 • Davek na dohodke iz obresti, dividend in kapitalskega dobička
  20% obresti
  20 % dividende
  0 – 20 % kapitalski dobiček (stopnja davka je odvisna od obdobja lastninjenje kapitala)
   
 • Davek od premoženja
  Osnova za davek od premoženja je vrednost stavbe oziroma prostora za počitek oziroma rekreacijo, ustrezno se zniža ob izpolnjevanju določenih pogojev.
   
 • Davek na promet nepremičnin
  2%
   
 • DDV (Davek na dodano vrednost)
  20% - splošna davčna stopnja
  8.5% - znižana davčna stopnja (obračunava se pri nakupu hrane, zdravil, medicinske opreme, knjig …)
   
 • Prispevki za socialno varnost
  Plačani s strani delodajalca: 16.1 %
  (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – 8.85%
  + prispevek za zdravstveno zavarovanje;
  • prispevek za bolezni in poškodbe izven dela – 6.56%
  • prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni – 0.53%
  + prispevek za starševsko varstvo – 0.1%
  + prispevek za zaposlovanje – 0.06%)
  Plačani s strani delojemalca: 22.1 %
  (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – 15.5%
  + prispevek za zdravstveno zavarovanje;
  • prispevek za bolezni in poškodbe – 6.36%
  + prispevek za starševsko varstvo – 0.1%
  + prispevek za zaposlovanje – 0.14%)
   
 • Davek na plačo
  davek je v letu 2009 dokončno odpravljen (v letu 2008; 0%, 1.1%, 2.3% in 4.4%)   

Vir: www.business-zones.si

sorodni članki

Sreda
od 14 do 29 °C

Četrtek
od 16 do 30 °C

Petek
od 16 do 26 °C

Sobota
od 15 do 29 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat