| 

Postal sem podjetnik

Kakšno ime lahko izberete za svoje podjetje?

Kakšno ime lahko izberete za svoje podjetje?

03.01.2009 ob 09:21

Na začetku svoje podjetniške poti se vsak podjetnik sreča s precej pomembnim vprašanjem - kako poimenovati svojo firmo? Glavni smisel imena družbe je v tem, da je že na prvi pogled in brez dvoma jasno, za katero družbo gre. Zato novi družbi ni mogoče dati enakega ali podobnega imena kot je ime neke že obstoječe družbe. Kaj je in kaj ni podobno, v končni fazi presoja sodišče.

Prav tako z namenom razlikovanja so družbe pri svojem poslovanju dolžne uporabljati firmo v obliki, v kakršni je vpisana v register. Prenos (prodaja) firme pa je mogoč samo skupaj s prenosom podjetja.

 

Pravno varstvo firme

Če sodišče presodi, da se nova firma nove družbe ne razlikuje jasno od že registriranih firm v Sloveniji ali če ne upošteva zapovedi in prepovedi, ki bodo naveden v nadaljevanju, zavrne predlog za vpis take firme v register. To pomeni, da družbe s takim imenom ni mogoče registrirati.

Družba z že registrirano firmo, ki meni, da se firma nove družbe ne razlikuje jasno od njene firme, lahko s tožbo zahteva opustitev uporabe firme, njen izbris iz registra in celo odškodnino. Rok za tožbo je tri leta po vpisu firme nove družbe v register.

 

Pravila, zapovedi in prepovedi glede firme

Vsebuje jih Zakon o gospodarskih družbah v 2. poglavju. Naštevamo le najpomembnejše:

- firma ne sme vsebovati besed, ki nasprotujejo morali. Primer: Pizda d.o.o.;

- firma ne sme vsebovati besed, ki vsebujejo znane znamke drugega upravičenca. Primer: Budweiser d.o.o. Katera znamka je znana in katera ne, je stvar sodne presoje;

- slovenski jezik: firma mora biti v slovenskem jeziku! Izjeme: domišljijska poimenovanja, ki ne vsebujejo tujih črk (Asapakasablasa d.o.o.), mrtvi jezik (Praetor d.o.o.), firma ustreza registrirani blagovni znamki (Just do it d.o.o.).

- firma ne sme biti taka, da spravlja ali utegne spraviti v zmoto glede vrste ali obsega poslovanja. Primer: družba, ki se ukvarja z uvozom in prodajo sadja, se ne more imenovati Pravnik, pravno svetovanje, d.o.o.;

- prepoved: Slovenija, občine, tuje države: firma ne sme vsebovati imen ali znakov tujih držav ali mednarodnih organizacij, besedo Slovenija in njene izpeljanke pa le z dovoljenjem vlade;

- ime in priimek znamenite osebe je dovoljeno vnesti v firmo le z njenim dovoljenjem; če je že umrla, pa z dovoljenjem njenega zakonca in sorodnikov do tretjega kolena v ravni vrsti ter staršev, če so še živi, ter z dovoljenjem ministra za javno upravo.

 

Posebna pravila za posamezen tip družbe

 • Družba z omejeno odgovornostjo mora imeti v firmi oznako, ki nakazuje dejavnost družbe, obvezno dodatno sestavino ter oznako d.o.o.. Primer: Infobit informacijske storitve d.o.o. (pri čemer je "Infobit" dodatna sestavina, "informacijske storitve" pa oznaka, ki nakazuje dejavnost družbe.
   
 • Firma podjetnika vsebuje ime in priimek podjetnika, skrajšano oznako, da gre za samostojnega podjetnika (s.p.), oznako dejavnosti in morebitne dodatne sestavine. Primer: Kamion prevozništvo, Marjan Vešligaj s.p. ali Vrtnarstvo Janez Drnovšek s.p. 
   
 • Firma družbe z neomejeno odgovornostjo mora vsebovati priimek vsaj enega družbenika z navedbo, da je družbenikov več, ter oznako d.n.o.. Primer: Prevozništvo Pajnkiher in ostali, d.n.o..
   
 • Firma komanditne družbe mora vsebovati priimek (pri fizičnih osebah) ali firmo (pri pravnih osebah) vsaj enega komplementarja ter oznako k.d.. Priimkov komanditistov ne sme biti v firmi. Primer: ASD, merilne naprave d.o.o., k.d. ali Jakončič k.d..
   
 • Tiha družba posluje s firmo nosilca tihe družbe. Pri firmi nosilca tihe družbe se lahko (ni pa obvezno) uporablja dodatek, ki razkriva, da družba posluje s tihim družbenikom (s t.d.). Primer: ASD, merilne naprave d.o.o., s t.d..
   
 • Delniška družba mora imeti v firmi oznako, ki nakazuje dejavnost družbe, obvezno dodatno sestavino ter oznako d.d.. Primer: Fructal živilska industrija d.d.

Vir in informacije: www.pravozatelebane.com

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sreda
od 14 do 29 °C

Četrtek
od 16 do 30 °C

Petek
od 16 do 26 °C

Sobota
od 15 do 29 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat