| 

Uporabne informacije

Pravice in dolžnosti davčnih zavezancev

Pravice in dolžnosti davčnih zavezancev

12.01.2009 ob 08:38

Poznate svoje pravice in dolžnosti kot davčni zavezanec? V nadaljevanju smo povzeli osnovne informacije, ki jih za vse davčne zavezance ponuja spletna stran Ministrstva RS za finance, Davčna uprava Republike Slovenije.

 

Pravica do informiranja in pomoči

Davčni zavezanci imate pravico do sprotnega informiranja in pomoči pri izpolnjevanju obveznosti in uveljavljanu pravic, ki izhajajo iz davčnih predpisov, da boste lahko pravilno in pravočasno napovedali, obračunali in plačali davek.

Pravica do gotovosti

Davčni zavezanci imate pravico vnaprej poznati svoje davčne obveznosti. Davčne obveznosti ne morejo biti predpisane za nazaj s spremembo predpisov ali tolmačenj predpisov.

Pravica do nepristranskosti

Davčni zavezanci ste upravičeni do nepristranske in pravične uporabe davčnih predpisov. Imate pravico plačati le toliko davka, kot je določeno z zakonom. Možnost zmanjševanja glede na vaš osebni položaj ter dohodke je dovoljena le v skladu s predpisi.

Pravica do zasebnosti

Davčni zavezanci lahko upravičeno pričakujete, da vas davčni organ v primeru pravilnega in pravočasnega napovedovanja obračunavanja in plačevanja davka ne bo posebej vznemirjal.

Pravica do zaupnosti in tajnosti

Davčni zavezanci imate pravico do zaupnosti in tajnosti podatkov, ki jih posredujete davčnemu organu v davčnem postopku, ter drugih podatkov, ki jih davčni organ pridobi v zvezi z vašo davčno obveznostjo, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Pravica do pritožbe

Davčni zavezanci imate z zakonom zagotovljeno pravico do pritožbe ali ugovora, če se ne strinjate z odločitvijo davčnega organa.

Pravica do zastopanja

Davčni zavezanci imata v davčnem postopku pravico določiti svojega zastopnika ali pooblaščenca.

Pravica do vljudnosti

Davčni organ je v postopkih zoper davčne zavezance dolžan ravnati vljudno in v skladu z načeli etike davčnih delavcev.

Dolžnost dajanja podatkov

Dajanje podatkov v zvezi z odmero in izterjavo davčne obveznosti je ena od osnovnih dolžnosti davčnih zavezancev. Dolžnost dajanja podatkov se nanaša tako na davčne zavezance same kot na tretje osebe, ki razpolagajo s podatki davčnih zavezancev.

Dolžnosti izpolnjevanja predpisanih obrazcev

Davčni zavezanci ste dolžni izpolnjevati predpisane obrazce, na podlagi katerih sami obračunate davek ali na podlagi katerih davčni organ ugotovi vašo davčno obveznost.

Dolžnost uporabe identifikacijske številke za davčne namene

Davčni zavezanci ste zaradi pravilnega ugotavljanja davčnih obveznosti dolžni uporabljati davčno številko, ki vam jo dodeli davčni organ, v vseh razmerjih, ki so povezana z ugotavljanjem davčne obveznosti.

Dolžnost pravočasnega plačevanja davka

Davčni zavezanci ste dolžni plačati odmerjeni znesek davka v predpisanem roku. V nasprotnem primeru davčni organ z ukrepi, določenimi v zakonu, davčni dolg prisilno izterja. Davčni zavezanci imate glede na okoliščine pravico do odloga, obročnega plačila, delnega odpisa ali odpisa davčne obveznosti.
 

Vir: www.durs.gov.si

sorodni članki


Komentarji: 2 

Dodajte komentar


ata | 12.01.2009 ob 09:29
ja, počas bo to ratal cenejš kot krediti.
Poletač | 12.01.2009 ob 09:22
Najbolš je, če davčni zavezanci ob vsem tem, kar so dolžni narediti, ostanejo dolžni!
Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Ponedeljek
od 18 do 24 °C

Torek
od 17 do 24 °C

Sreda
od 14 do 22 °C

Četrtek
od 15 do 26 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat