| 

Postal sem podjetnik

eSvetovanje – nova spletna svetovalnica pri izboru poklicne poti in iskanju zaposlitve

eSvetovanje – nova spletna svetovalnica pri izboru poklicne poti in iskanju zaposlitve

29.12.2008 ob 15:00

Zavod RS za zaposlovanje pri izvajanju svoje dejavnosti posluje z vrsto različnih uporabnikov, najpogosteje z brezposelnimi osebami oziroma iskalci zaposlitve in delodajalci. Zaradi prilagajanja storitev potrebam svojih uporabnikov, zagotavljanja večje dostopnosti storitev ter vključevanje sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije v izvajanje le-teh, sistematično pristopamo k razvijanju večkanalnega poslovanja s strankami.

Rezultat takšne strategije Zavoda RS za zaposlovanje je tudi razvoj nove spletne aplikacije, imenovane eSvetovanje. Spletna storitev eSvetovanje je bila razvita v okviru projekta Razvoj integriranega e-informiranja in svetovalne podpore iskalcem zaposlitve, ki ga je v obdobju od septembra 2007 do novembra 2008 izvajal Zavod RS za zaposlovanje. Projekt je bil izbran na razpisu Evropske komisije oz. Direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti, s katerim bi modernizirali javne službe za zaposlovanje v državah članicah Evropske unije s ciljem razviti spletno dostopni sistem celostnega svetovanja pri sprejemanju odločitev o izboru poklicne poti ter pri iskanju zaposlitve. Skupna vrednost projekta je bila 399.819,25 €.

Projektna skupina strokovnih delavcev zavoda za zaposlovanje z različnih področij delovanja (s področja zaposlovanja, poklicne orientacije, analitike trga dela in informatike) je v dobrem letu dni razvila koncept, kjer je bil na svetovni splet prenešen svetovalni proces, ki ga je zavod za zaposlovanje do sedaj svojim strankam zagotavljal predvsem osebno. Naj poudarimo, da že uveljavljeno svetovanje za zaposlitev in poklicno orientacijo Zavod izvaja v individualnih pogovorih ali v skupinskih oblikah dela z brezposelnimi in drugimi ciljnimi skupinami. Svetovni splet ima namreč specifična pravila delovanja, ki jih je potrebno upoštevati pri razvoju elektronskega svetovanja, to pomeni, da je uporabnik med tovrstnim svetovanjem sam, da je čas, ki ga običajno nameni sledenju vsebin na spletu relativno kratek, hkrati pa je svetovalni proces za določanje poklicne poti in iskanje zaposlitve kompleksen in se izvaja postopoma, za kar je potreben določen čas. Vse našteto je bilo upoštevano pri razvoju spletne aplikacije eSvetovanje.

Sodelovanje z Avstrijci in Belgijci

V projektu sta sodelovala tudi dva tuja partnerja in sicer AMS, avstrijski zavod za zaposlovanje in VDAB, belgijski zavod za zaposlovanje, ki imata dolgoletne izkušnje z zagotavljanjem spletnih storitev za iskalce zaposlitve in delodajalce. Partnerja sta prispevala predvsem svoja spoznanja o pomenu uporabniške izkušnje, kjer je bilo poudarjeno, da uporabnik sledi predvsem svojim potrebam, kar mora biti vodilo pri izgradnji spletnih storitev.

eSvetovanje, ki ga je razvil Zavod RS za zaposlovanje, vodi uporabnika po najučinkovitejši poti do zaposlitve: od spoznavanja samega sebe, interesov in kompetenc, prek spoznavanja poklicev in postavljanja lastnih poklicnih ciljev, vse do učenja načinov iskanja zaposlitve in končno do vstopa na trg dela, na katerem je mogoče poiskati aktualna prosta delovna mesta.

Uporabniki eSvetovanja

Najpogostejši uporabniki eSvetovanja bodo tisti, ki so vešči uporabe računalnika in še posebej svetovnega spleta, med temi pa bodo zagotovo veliko mlajših iskalcev zaposlitve. Glede na to, da gre za dokaj enostavne spletne rešitve, pa računamo, da se bo eSvetovanje uveljavilo tudi med drugimi uporabniki Zavodovih storitev (predvsem med tistimi, ki želijo spremeniti svojo poklicno pot). Nove pripomočke, kot so vprašalniki za ugotavljanje 14 splošnih kompetenc, poizvedbe o statističnih podatkov o trgu dela v svetovalne namene in druge, bodo uporabljali tudi svetovalci zaposlitve pri svojem siceršnjem delu s strankami. Uporabljali jih bodo za hitrejše in natančnejše določanje zaposlitvenih načrtov brezposelnih oseb, kar bo prispevali k njihovemu uspešnejšemu vključevanju v zaposlitev. Tako bo eSvetovanje izboljšalo kakovost svetovalnega procesa, ki ga Zavod nudi svojim strankam; tistim, ki ga obiščejo v prostorih Zavoda, kot tudi tistim, ki ga poiščejo na svetovnem spletu.

Spletna storitev tako ponuja uporabne informacije in najmodernejše pripomočke kot so, vprašalniki, spletni obrazci, interaktivno poizvedovanje po podatkih, naročanje na prosta delovna mesta in drugo, nujno za samostojno iskanje zaposlitve. Pri aktivnostih, kjer bodo uporabniki potrebovali osebno svetovanje, je na voljo tudi storitev e-svetovalca, ki jo zagotavljajo izkušeni svetovalci Zavoda. eSvetovanje je tako postala osebna spleta svetovalnica za načrtovanje poklicne poti in iskanje zaposlitve.

Štirje sklopi

Aplikacija eSvetovanje je sestavljena iz štirih samostojnih vsebinskih sklopov: Samoocena, Zaposlitveni cilji, Veščine iskanja zaposlitve in Trg dela, ki se medsebojno povezujejo. Uporabnik izbira vsebine po lastni presoji in trenutnih potrebah, ima pa tudi možnost slediti priporočeni poti, ki mu zagotavlja celostno svetovalno storitev.

Uporabniku svetujemo, da začne pri Samooceni, kjer s pomočjo testov raziščejo uporabnikove interese, lastnosti in motive in tako spozna samega sebe, zatem nadaljuje v Zaposlitvenih ciljih, kjer spozna poklice na slovenskem trgu dela in določi svoje lastne zaposlitvene cilje opredeljene kot poklice, v katerih bo iskal zaposlitev. V sklopu Veščine iskanja zaposlitve se uporabnik nauči, kako poiskati informacije o prostih delovnih mestih, kako se pripraviti na zaposlitveni razgovor pri delodajalcu ali kako pripraviti svoj življenjepis. Uporabo nato konča v sklopu Trg dela, kjer s preprostimi poizvedbami ugotovi, v katerih poklicih se lahko zaposli s svojo izobrazbo ali katero izobrazbo mora imeti, da bi se zaposlil v za njega zanimivih poklicih. Sklop Trg dela tudi omogoča, da s poizvedovanjem o prostih delovnih mestih, na katera se lahko tudi naroči, kar najhitreje pristop k uresničevanju svojih zaposlitvenih ciljev.

eSvetovanja je dostopno vsem in je brezplačno. Registracija v ePortalu bo uporabniku omogočila dostop do dodatnih storitev, kot je pomoč osebnega eSvetovalca, ki je voljo pri posebej zahtevnih delih nalogah. Na vprašanja uporabnikov bodo odgovarjali strokovnjaki Zavoda. Številne informacije in interaktivna orodja, ki se ponujajo uporabniku, jih bodo zagotovo pritegnili k ponovnemu obisku storitve, kjer bodo shranjeni rezultati vseh preteklih uporab, seveda če je uporabnik predhodno registriran. Uporabnikom eSvetovanja je zagotovljena anonimnost.

Nova storitev eSvetovanje bo preko svetovnega spleta zagotovila lažjo dostopnost svetovalnih storitev Zavoda vsem iskalcem zaposlitve ne samo brezposelnim, s tem bo delovala tudi preventivno in zagotovila možnost preprečevanja prehoda v odkrito brezposelnost, kar je v trenutnih zaostrenih gospodarskih razmerah vsekakor zelo dobrodošel ukrep na slovenskem trgu dela.

Vir: Na tekočem 12-08, povzeto po Zavod RS za zaposlovanje, 19.11.2008, www.ess.gov.si

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sreda
od 14 do 29 °C

Četrtek
od 16 do 30 °C

Petek
od 16 do 26 °C

Sobota
od 15 do 29 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat