| 

Uporabne informacije

Nakup programske opreme

Nakup programske opreme

V podjetju je potrebno veliko vložiti v raznorazne programske pakete, kako pa se to poknjži?

Kupljene programske pakete, ki jih boste naložili v vaše proizvode, lahko evidentirate na dva načina in sicer:

  1. kot polproizvode, ki jih ob nabavi knjižite na zaloge materiala (razred 31) in preko stroškov materiala na zaloge proizvodov (razred 63). Stroški materiala so stroški osnovnega in pomožnega materiala ter kupljenih polproizvodov, delov, goriva in maziva. Ob prodaji proizvodov zmanjšate zaloge proizvodov in knjižite vrednost prodanih poslovnih učinkov na konto 700 (I. različica izkaza poslovnega izida) oziroma 710 (II. različica izkaza poslovnega izida);
  2. kot blago, ki ga ob nabavi knjižite na zaloge blaga (razred 66) in nabavno vrednost preko konta 702 (I. različica izkaza poslovnega izida) oziroma konta 711 (II. različica izkaza poslovnega izida) prenašate na odhodke prodanega blaga. Trgovsko blago so kupljeni proizvodi, namenjeni prodaji.

Če ima kupec možnost izbire, ali bo kupil vaš proizvod s programsko opremo ali brez, potem se boste verjetno odločili za drugo možnost, če pa kupec takšne izbire sploh nima, potem je morda bolj smiselna prva možnost.

Vir: Vestnik Računovodski in davčni nasvet

sorodni članki