| 

Aktualno

Pošta Slovenije kljub gospodarski krizi uspešno v poslovnem letu 2008

Pošta Slovenije kljub gospodarski krizi uspešno v poslovnem letu 2008

12.12.2008 ob 12:28

Pošta Slovenije je na današnjem prednovoletnem srečanju z novinarji predstavila svoje poslovanje v letu 2008 ter obenem razkrila tudi prve načrte za leto 2009. Osnovno sporočilo današnje novinarske konference, na kateri so sodelovali generalni direktor Aleš Hauc, namestnik generalnega direktorja mag. Igor Marinič in član poslovodstva Vinko Filipič je, da bo Pošta Slovenije poslovno leto 2008 zaključila uspešno ter da kljub negotovi gospodarski situaciji v svetu in doma njenega vpliva na poslovanje Pošte Slovenije v letu 2008 ne bo čutiti.

V tem letu je Pošta Slovenije največ pozornosti namenila razvojnim aktivnostim, med katerimi so najpomembnejše: izvajanje Strateškega razvojnega programa Pošte Slovenije 2007–2015; nadgradnja in nadaljnji razvoj tradicionalnih poštnih storitev, ki so ključne za doseganje poslovnih ciljev; uvedba sodobnega informacijskega sistema in razvoj novih storitev; prenova plačnega modela in kolektivne pogodbe Pošte Slovenije ter optimizacija dostave in reorganizacija paketne logistike. V prihodnjem letu pa se bo Pošta osredotočala na optimizacijo poštnega omrežja, razvoj celovitih logističnih rešitev, razvoj in uvedbo paketnih pretovornih pošt ter razvoj in uvedbo novih storitev. Ob tem pa bo Pošta pozorno spremljala tudi vplive aktualnih nestabilnih gospodarskih razmer na svoje poslovanje.

Ocena poslovanja za leto 2008
Do izteka leta naj bi Pošta Slovenije dosegla rast poslovnih prihodkov v primerjavi z letom 2007 v višini 6 odstotkov in presegla planirane za 2 odstotka, medtem ko naj bi se poslovni odhodki gibali v višini planiranih. Prav tako predvidevajo, da bo poslovni izid pred davkom iz dobička presegel planiranega.

Zaposleni in poštno omrežje ter ocena poslovanja v letu 2008
Do 31. oktobra 2008 je bilo na Pošti Slovenije 6.748 zaposlenih, od tega 3.078 v manipulaciji (zaposleni na okencih) in 2.743 v dostavi (pismonoši), v skupnih službah 621 ter v režiji 306. Poštno omrežje obsega 559 enot.

Opravljene storitve v obdobju januar–oktober 2008
V omenjenem obdobju so storitve v primerjavi z enakim obdobjem lani porasle za 11 odstotkov. Opravljenih je bilo 999.618.562 storitev. Poštne storitve so porasle za 11 odstotkov, denarne so upadle za 4 odstotke, ostale storitve so porasle za 9 odstotkov. Znotraj poštnih storitev na Pošti Slovenije beležijo največjo stopnjo rasti nenaslovljene publikacije (42-odstotna rast), naslovljena direktna pošta (14-odstotna rast) in nenaslovljena direktna pošta (13-odstotna rast).

Nove storitve v letu 2008
Pošta Slovenije se letos lahko pohvali s kar nekaj novimi storitvami. Med najpomembnejšimi so: uvedba deviznih poslov za pravne ter odobritev mini kredita za fizične osebe pri PBS, sodelovanje s Petrolom v okviru projekta Pošta na Petrolu, nove storitve direktnega marketinga, nove sodobne informacijske storitve, kot denimo varna hramba pri Arhivu Republike Slovenije, spletna aplikacija za prenos nenaslovljenih tiskovin – GIS WEB, uvedba novih oglaševalskih medijev na poštah in ne nazadnje poštna potovanja.

Investicije v letu 2008
Pošta Slovenije bo do konca leta 2008 za investicije porabila približno 20 milijonov evrov. Prenovljeni so bili prostori pošt na Jesenicah na Dolenjskem, v Novem mestu, Slovenj Gradcu, Črenšovcih, Rečici ob Savinji, Rogaševcih, Sečovljah in Sežani, dokupljen je bil prostor v Trzinu. Odprti sta bili dve novi pošti: v Velenju in Mariboru (Europark). V nove prostore so bile pošte v preseljene Višnji Gori, Polzeli, Zgornji Kungoti in Zgornjem Leskovcu. Investirali pa so tudi v dostavna vozila za nemoteno dostavo in izpraznjevanje nabiralnikov, srednja dostavna vozila za paketno dostavo, tovorna vozila, skuterje ter kolesa za vožnjo v urbanih naseljih.

 

 

Vpliv krize na poslovanje Pošte Slovenije
Tudi na Pošti Slovenije v letu 2009 pričakujejo prve vplive gospodarske krize. Predvidevajo, da se bodo soočili z zmanjšanjem obsega poštnih in logističnih storitev pri podjetjih, ki se bodo znašla v krizi, zmanjšanjem storitev s področja direktne pošte ter manjšim obsegom paketnih storitev zaradi zmanjšane kataloške prodaje. Posledice pa se bodo verjetno odražale tudi v zamudah pri plačilu opravljenih storitev. Pošta Slovenije ocenjuje, da ima zadostno finančno stabilnost, ki je rezultat dobrega dela v preteklosti in ki naj bi ji omogočila, da bo gospodarsko krizo prešla brez večjih težav. K temu so prispevale solidne donosnosti v preteklih letih in razumne zahteve lastnika po izplačilu dividend. Poleg tega Pošta Slovenije iz lastnih sredstev zagotavlja kar 97 odstotkov potrebnih virov za poslovanje, delež dolgoročnih in kratkoročnih obveznosti do bank pa je v strukturi virov Pošte Slovenije udeležen le z dobrimi tremi odstotki.

Načrti za leto 2009
Na področju poštnih in drugih storitev v letu 2009 načrtujejo nadaljnji razvoj in uvedbo naslednjih storitev:

  • prenovo storitev prenosa mednarodnih poslovnih paketov in Hitre pošte, strankam bodo ponudili kakovostnejše storitve ter razširili ponudbo;
  • širjenje logistike v smeri razvoja in ponudbe celovitih logističnih rešitev, kar vključuje tudi storitve transporta in skladiščenja blaga, pretovora in komisioniranja blaga za male in velike kosovne pošiljke;
  • posodobitev že obstoječih storitev v smislu dodajanja nove vrednosti in dodatnih vsebin;
  • pri izdajah znamk pa Pošta načrtuje izdajo 29 priložnostnih in treh rednih znamk, dveh razgledničnih dopisnic, dveh tematskih kompletov, letnika znamk ter Letne mape znamk 2009; izdajo znamke ob 200-letnici rojstva Louisa Brailla v reliefnem tisku, z nominalo, zapisano tudi v Braillovi pisavi; izdajo dveh priložnostnih znamk v bloku kot sodelovanje v mednarodnem projektu Ohranitev polarnih območij in ledenikov; v maju izid rednih znamk v polah po 50 znamk na samolepilnem papirju ter prvo skupno izdajo dveh priložnostnih znamk s hrvaško pošto, z motivi pastirskih hišic v Istri.

Na področju investicij v letu 2009 bodo sredstva prav tako namenjena za posodobitev obstoječega poštnega omrežja, nabavo osebnih, dostavnih in tovornih vozil ter tudi za posodobitev sistemov za varovanje premoženja in kapitalska vlaganja.

Na mednarodnem področju je Pošta Slovenije v letošnjem letu nadaljevala pogajanja s potencialnimi strateškimi partnerji o sodelovanju pri prenosu pisemskih, paketnih in ekspresnih pošiljk. Izvedene so bile aktivnosti in pogovori za vstop na trge bivše Jugoslavije. V prihodnjem letu si Pošta Slovenije obeta realizacijo posameznih projektov. Treba je omeniti tudi priprave na plenarno zasedanje PostEuropa, ki bo prihodnje leto v organizaciji Pošte Slovenije potekalo na Bledu.

 


Vir: Pošta Slovenije, Služba za odnose z javnostmi

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sreda
od 9 do 22 °C

Četrtek
od 9 do 21 °C

Petek
od 9 do 18 °C

Sobota
od 8 do 19 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat