| 

Uporabne informacije

Delo informatika - kako je zanesljivo in koliko je plačano?

Delo informatika - kako je zanesljivo in koliko je plačano?

Cilj raziskave je bil ugotoviti kateri dejavniki zaposlitve strokovnjakov IT so najpomembnejši, kateri niso ravno najboljši in bi jih bilo potrebno izboljšati, da bi organizacija od delavcev dobila večjo lojalnost in učinkovitost.

Ker plača med informatiki ostaja glavni motivator zaposlitve, je smotrno raziskati to področje. Informatiki zaslužijo med neto 700 in 1400 evri mesečno (61%), več kot 1400 evrov pa jih zasluži kar 34%, ker delovanje na področju IT še vedno ostaja med atraktivnejšimi poklici. Po drugi strani pa 86% respondentov zasluži več kot 1000 evrov neto na mesec, kar je skladno s stopnjo izobrazbe, saj jih ima 60% dokončano sedmo stopnjo

 

Po drugi strani pa so tu izobraževanja, katerih IT strokovnjaki niso preveč deležni, saj podjetja zanje ne namenjajo dovolj sredstev, kar je kontradiktorno, saj gre za panogo, kjer sta naprednost in nova znanja še kako pomembna. Največji delež izobraževanja pade na samoizobraževanje zaposlenih preko spleta in različne literature.

Prenizki proračuni za izobraževanje zaposlenih, vedno višja stopnja izobrazbe zaposlenih, več žensk v panogi, plača oz. denarna nagrada kot glavni motivator so glavni izsledki raziskave.

 

 

Anketirane osebe so v večini zaposleni z večletnimi delovnimi izkušnjami v panogi informatike, zato je smotrno sklepati, da poznajo razmere na področju IT, iz česar domnevamo, da so njihovi odgovori v anketi toliko bolj relevantni.

V rednem delovnem razmerju za nedoločen čas je 88% respondentov, honorarno oziroma pogodbeno 2%, v obliko d.o.o. ali s.p. pa 2,3%, kar priča o pomembnem delu zaposlitve - socialni varnosti in trdnosti delovnega mesta, kljub manjši mobilnosti, ki je navadno posledica pomanjkanja tovrstnih strokovnjakov.

Delovno mesto v IT je zanesljivo, 74% sodelujočih še ni bilo brez zaposlitve.

Raziskava je bila izvedena preko spletne ankete oktobra 2008 za potrebe izobraževalnega centra Housing, v kateri je sodelovalo 300 zaposlenih v oddelkih informatike.

Vir: RiS, Housing.si, 17.11.2008.
 

sorodni članki