| 

Uporabne informacije

Stroški dela v Sloveniji rastejo

Stroški dela v Sloveniji rastejo

Po začasnih podatkih se je indeks stroškov dela v Sloveniji v 3. četrtletju leta 2008 zvišal, in sicer glede na povprečje leta 2000 za 91,5 %, glede na 3. četrtletje leta 2007 pa za 11,1 %. Povprečne bruto plače pa so se v 3. četrtletju 2008 glede na 3. četrtletje 2007 zvišale za 9,9 %. Če izločimo sezonsko komponento, se je indeks stroškov dela v Sloveniji v 3. četrtletju leta 2008 glede na enako obdobje lanskega leta povečal za 10,9 %. Poleg uskladitve plač v zasebnem sektorju sta bila glavna razloga za višjo rast stroškov dela v tem četrtletju še zvišanje in poračun plač v javnem sektorju (zaradi uvedbe novega plačnega sistema za javne uslužbence).

Letna rast indeksa stroškov dela najvišja v področju dejavnosti javne uprave in obrambe
Indeks stroškov dela se je v 3. četrtletju leta 2008 glede na enako obdobje leta 2007 najbolj zvišal v področju dejavnosti javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje (za 18,8 %) in v področju dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (za 16,8 %), najmanj pa v področjih dejavnosti gostinstvo (za 1,3 %) in izobraževanje (za 3,4 %).

Letna rast indeksa stroškov dela v 2. četrtletju 2008 najnižja v Nemčiji
Po podatkih Eurostata se je indeks stroškov dela v 2. četrtletju 2008 v industriji in storitvah (področja dejavnosti od C do K po Standardni klasifikaciji dejavnosti) glede na enako obdobje leta 2007 zvišal v vseh državah, za katere imamo podatke, najbolj v Latviji (za 24,8 %), za njo pa v Romuniji in v Bolgariji (za 23,0 % in za 21,9 %), najmanj pa v Nemčiji (za 0,7 %) in za njo na Malti in na Švedskem (za 1,8 % in za 2,2 %); v EU-27 se je zvišal za 3,4 %, v Sloveniji pa za 8,1 %. Za Avstrijo, Belgijo, Irsko, Grčijo, Italijo in Nizozemsko tega podatka nimamo.

Indeks stroškov dela, Slovenija, 1. četrtletje 2006 - 3. četrtletje 2008, začasni podatki (enako obdobje preteklega leta =100)
 

  2006 2007 2008
1. četrtletje 102,2 105,2 108,1 
2. četrtletje 104,6 104,9 107,4 
3. četrtletje 101,4 105,0  111,1 
4. četrtletje 109,3  103,2  


 Vir: Statistični urad RS, Avtor: Miran Žavbi


     

 

sorodni članki