| 

Uporabne informacije

Pravni vidiki spletne prodaje

Pravni vidiki spletne prodaje

Si želite postaviti spletno trgovino? Če je tako, si poglejmo pravne vidike spletne prodaje. Kajti tudi pravna vprašanja in dileme moramo poznati na začetku, saj so pravzaprav pogoj, da se sploh lahko začnemo ukvarjati s spletno prodajo.
 

  • Naše podjetje mora biti seveda registrirano za dejavnosti, ki jih opravlja, in če bomo prek interneta uporabnikom prodajali blago po pošti, moramo med registriranimi dejavnostmi imeti tudi »trgovino na drobno po pošti«.
  • Potrebujemo ustrezno dovoljenje oziroma pisno pogodbo za uporabo oziroma objavo vsebin, ki smo jih pridobili iz zunanjih virov (na primer slike izdelkov, pridobljene od proizvajalca).
  • Predpisi o elektronskem poslovanju in varstvu potrošnikov določajo vrsto informacij, ki jih moramo vključiti na spletno mesto. V Zakonu o varstvu potrošnikov so določeni tudi podatki, ki jih mora dobiti uporabnik, s katerim poslujemo, preden ga zavezuje ponudba ali pogodba. Za določene dejavnosti (na primer finančne storitve) veljajo še posebne zahteve. Zakon o elektronskem poslovanju na trgu ureja tudi postopek naročanja blaga in storitev prek spletnih mest.
  • Upoštevati moramo zahteve Zakona o varstvu osebnih podatkov glede zbiranja in obdelave osebnih podatkov. Privolitev uporabnika je tako lahko izvedena z odkljukanjem potrdilnega polja, a mora biti očitno, da se polje nanaša na obdelavo določenih osebnih podatkov, ravno tako ne sme biti odkljukano vnaprej.
  • Za uspešno upravljanje spletne trgovine moramo biti pozorni še na predpise, ki določajo: dopustne in prepovedane načine neposrednega trženja spletnega mesta; dodatne pravice uporabnikov glede izpolnjevanja in odstopa od pogodbe; posebnosti za nekatere vrste blaga in storitev; kdaj in kako moramo uporabnikom omogočiti dostop do podatkov, ki jih hranimo o njih; kako lahko hranimo in dokumentiramo transakcije v spletni trgovini; na kaj moramo paziti pri prodaji blaga in storitev v druge države…

Sekcija za splet pri Gospodarski zbornici Slovenije je v sodelovanju s partnerskimi podjetji pripravila priročnik za trgovce, ki podrobno opisuje pravne vidike e-trgovine. Najdete ga na spletnih straneh: www.gzs.si.

Vir: Moj spletni priročnik št. 48; povzeto po Podjetnik, November 2008, www.podjetnik.si, Avtor: Andrej Remškar

sorodni članki