| 

Uporabne informacije

Zakaj t.i. ravnanje s kadrovskimi viri?

Zakaj t.i. ravnanje s kadrovskimi viri?

04.12.2008 ob 08:00

Pri uporabi in prevajanju angleškega izraza Human Resource Management so avtorji zelo neenotni. Večinoma se zadovoljijo z dobesednim prevodom Upravljanje s človeškimi viri, ki pa po našem mnenju ni najbolj primeren. Uporabili bomo prevod Ravnanje s kadrovskimi viri.

Razumevanje pojmov, ki jih izrazimo z besedami kadri, kadrovska funkcija, kadrovski proces, upravljanje s kadrovskimi viri, človeške zmožnosti itd. je zelo različno tako v vsakodnevni, pogovorni, kot v strokovni rabi. Ti pojmi oz. besede so tako pogosto v uporabi, da se redko kdaj sploh zavedamo, in še manj vprašamo, kaj točno pomenijo.

Kadri

Beseda »kadri« (angl. Personnel, osebje) izhaja iz besede »kader«, ki pomeni »delavce, usposobljene za določeno področje, stroko«. Z razvojem kadrovske funkcije se besedo kadri vse bolj pojmuje širše, kot vse »človeške, kadrovske« vire v organizaciji (angl. Human Resources, HR). Človeški viri so vsi človeški viri ne glede na to ali ljudje (»človeki«) sodelujejo v neki organizirani obliki dela, ko pa vstopijo v pripravo ali v delo samo, v organizacijo, pa so kader te organizacije. Pri tem ni pomembno ali so zaposleni v organizaciji (zaposleni, po zakonu o delovnih razmerjih delavci) ali se vključujejo v delo na drug način (npr. pogodbeno delo, delo na podlagi outsourcinga - organizacijskega izločanja dela ipd.).

Kot kadre v širšem smislu obravnavamo ljudi, ki v kakršni koli obliki sodelujejo v organizirani obliki človeškega dela, ki torej delajo v neki organizaciji – gospodarski, javni, politični, športni itd. So najpomembnejši element vsake organizacije, ter so vključeni v proces uresničevanja nekega skupinskega ali individualnega cilja te organizacije.

Podajmo to še v obliki definicije:

Kadri so sami zase vir , obenem pa je vsak posameznik vir osebnostnih, strokovnih in delovnih lastnosti. Uspešnost kakršne koli organizacije je v glavnem odvisna od smotrnega usklajevanja in razvijanja obstoječih virov, kadrovskih, finančnih, tehnoloških in drugih, glede na postavljene cilje organizacije.

Kot kadre v ožjem smislu pa smatramo vse ljudi, ki so vključeni v nek delovni proces oz. se zanj usposabljajo (izobražujejo), in jih lahko delimo na kadre v pripravi in kadre v funkciji. Kadri v pripravi so vsi ljudje v procesu izobraževanja za opravljanje katere koli priznane družbene dejavnosti. Kadri v funkciji pa so tisti ljudje, ki so vključeni v delo organizacij, ki uresničujejo neke cilje.

Kadri so neprecenljiv vir vsake organizacije (podjetja) in njena konkurenčna prednost, njihovo delo (uspešnost dela) pa je odvisno od vodenja, upravljanja z njimi oz. njihovimi viri.

Človeške zmožnosti – viri

S kadrovskimi (človeškimi) viri (angl. Human Resources) opredeljujemo zaposlene, njihove osebnostne zmožnosti, ki so odvisne od njihovih značilnosti oz. lastnosti kot so temperament, značaj, sposobnosti (intelektualne, motorične, senzorične in mehanske), znanja, mišljenje in motivacijo, kot tudi njihovo navezanost na skupino, na organizacijo, pripravljenost na sodelovanje ipd. Obstaja več različnih načinov sistemiziranja človeških zmožnosti oz. lastnosti. Posamezne skupine lastnosti nam dajo odgovor na osnovna vprašanja, ki jih potrebujemo za izbiro pravih ljudi za določena dela v organizaciji.

Brez kadrovskih oz. človeških virov, brez ljudi in njihovih zmožnost, predvsem znanja mišljenja, motivacije, sposobnosti v širšem smislu (osebnostne zmožnosti oz. lastnosti, mišljenje, intelektualne in telesne sposobnosti), ne steče nobena aktivnost - delo ne more biti uspešno opravljeno. Za potrebe oblikovanja zahtev za delo in nato ugotavljanja ali določene osebe imajo te zmožnosti se uporablja vrsta testov (test osebnosti, test fizičnih sposobnosti, test intelektualnih sposobnosti, test znanja, ipd.) medtem ko se ugotavljanje mišljenja in motivacije izvaja z vodenim razgovorom, intervjujem.

Vir: Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. - avtor Vasja Butina

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sreda
od 9 do 22 °C

Četrtek
od 9 do 21 °C

Petek
od 9 do 18 °C

Sobota
od 8 do 19 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat