| 

Postal sem podjetnik

Kaj pomeni Human Resource Managment?

Kaj pomeni Human Resource Managment?

02.12.2008 ob 12:02

Kaj vse zajema izraz Human Resource Management? Katere so tipične naloge znotraj le-tega?

Human Resource Managment pomeni upravljanje z zaposlenimi v podjetju in postaja vse pomembnejši del strategije vsakega podjetja. Enostavno bi HRM lahko označili kot strategije upravljanja z zaposlenimi, ki neposredno podpirajo zastavljene poslovne vizije in cilje (vir:moj-mentor.si).

Metka B. Toplak z Instituta informacijskih znanosti pa navaja, da se HRM ključna funkcija, ki ima pomembno vlogo pri strateških odločitvah, saj vedno več prispeva k skupnim poslovnim strateškim odločitvam. Od administrativne vloge vse bolj prevzema svetovalno vlogo, osredotočena je navzven, prevzema proaktivno vlogo v podjetjih. In kot je že splošno znano, se namesto izraza "kadrovska funkcija" se vse bolj uporablja izraz "upravljanje s človeškimi viri".

Tipične naloge znotraj HRM-ja lahko v splošnem razdelimo na:

 • planiranje kadrov,
 • selekcija in uvajanje novih zaposlenih,
 • razmeščanje in premeščanje kadrov v delovnem procesu,
 • vrednotenje zaposlenih v skladu z njihovo delovno uspešnostjo,
 • usposabljanje in izobraževanje zaposlenih,
 • razvoj sistema nagrajevanja in motiviranja zaposlenih (materialni in nematerialni vidiki nagrajevanja),
 • razvoj kadrov, planiranje karier, sistemi nasledstva (letni razgovori, karierni načrti,…),
 • sistematizacija delovnih mest,
 • razvoj sistema internega komuniciranja,
 • merjenje in (pre)oblikovanje organizacijske kulture v podjetju,
 • urejanje sistema delovnih razmerij v podjetju.

Če želimo realizirati vizijo, strategije in cilje je pomembno, da si odgovorimo na vprašanje na kakšen način je potrebno upravljati s potencialom zaposlenim, da bomo želeno dejansko dosegli, kakšne potenciale ljudi je potrebno izbrati/razvijati in aktivirati. Učinkovitost HRM-ja vedno bolj postaja ključni dejavnik, ki loči uspešna podjetja od manj uspešnih. Naloge, ki podpirajo zastavljeno HRM strategijo, pa niso več samo v domeni HRM strokovnjakov. Implementacija HRM je vedno bolj odvisna od ravnanja neposrednih vodij, ki prevzemajo vedno bolj pomemben del nalog v okviru HRM strategij (vir: www.mojmentor.si)

Vir: Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Četrtek
od -1 do 1 °C

Petek
od -1 do 3 °C

Sobota
od 0 do 3 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat