| 

Aktualno

Vsebinski poudarki dopolnitev Direktive o delovnem času

Vsebinski poudarki dopolnitev Direktive o delovnem času

01.12.2008 ob 08:00

Zaradi aktualnosti tematike vam Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji posreduje vsebinske poudarke direktive o delovnem času z nekaj pojasnili.

 

Najpomembnejše točke dogovora o direktivi o delovnem času so:

 

  • Čas dežurstva bo razdeljen v aktivni in neaktivni del časa dežurstva. Aktivni del časa dežurstva se bo štel kot delovni čas.
  • Neaktivni del časa dežurstva se ne obravnava kot delovni čas, razen če to ni določeno drugače z nacionalno zakonodajo in/ali prakso, kolektivno pogodbo ali sporazumom med socialnimi partnerji.
  • Standardni tedenski delovni čas ostaja 48 ur, razen v primeru, da se delavec odloči drugače (torej za odstopanje).
  • Nova omejitev delovnih ur za delavce, ki se odločijo za odstopanje od načela 48-urnega tedenskega delovnika: delovni teden se lahko podaljša na največ 60 ur, razen če se socialni partnerji dogovorijo drugače.
  • Nova omejitev ur za delavce, ki se odločijo za odstopanje in kjer je neaktivni del časa dežurstva obravnavan kot delovni čas: delovni teden se lahko podaljša na največ 65 ur.
  • Omejitve, ki ščitijo vse delavce, ki so pri istem delodajalcu zaposleni dlje kot 10 tednov.
  • Odstopanja od standardnega delovnega tedna so možna pod določenimi pogoji, kot so: delodajalec delavcu v prvih štirih tednih delovnega razmerja ne sme dati v podpis soglasja za odstopanje od standardnega delovnega tedna; delodajalec ne sme škodovati delavcu, ki ni pripravljen dati soglasja za takšno delo oziroma če iz drugih razlogov umakne soglasje; delodajalec vodi tekočo evidenco o delovnih urah delavcev, ki so se odločili za odstopanje

1) Bodo spremembe direktive o delovnem času spremenile število ur v okviru delovnega tedna v Evropi?

Ne, delovni teden ostaja dolg največ 48 ur (skupaj z nadurami) za povprečje štirih mesecev, da bi tako zadostili potrebam po občasnem večjemu obsegu dela. 48-urni delovni teden je zakonski maksimum, vendar pa se lahko države članice same odločijo, ali bodo to število znižale.

2) Bodo spremembe direktive o delovnem času spremenile zakonsko omejitev števila dodatnih ur, ki jih lahko delavci opravijo v okviru delovnega tedna?

Da. Če se delavci odločijo za odstopanje od standardnega delovnega tedna (48 ur), bodo lahko delali do največ 60 ur na teden v referenčnem obdobju ne več kot treh mesecev in ob upoštevanju zdravstvenih ter varnostnih pogojev. Trenutno namreč jasnih omejitev delovnika za delavce, ki se odločijo za odstopanje od standardnega delovnega tedna, ni, čeprav imajo vsi delavci pravico do najmanj 90 ur počitka na teden.

Največ 60-urni delavnik velja za vse sektorje, razen tistih, kjer je čas dežurstva del pogodbe o zaposlitvi. Če se neaktivni del časa dežurstva šteje kot delovni čas, potem lahko delovni teden traja največ 65 ur.

Torej je standarden tedenski delovnik 48-urni, razen če se država članica odloči za odstopanje od tega načela bodisi z zakonodajo ali na podlagi dogovora s socialnimi partnerji oziroma se posamezen delavec odloči za odstopanje. Tako je dokončna odločitev v rokah posameznega delavca: nobenega delavca ni mogoče prisiliti, da dela nad nacionalno določenim številom ur delovnega tedna.

3) Ali ima delavec na možnost izbire odstopanja od standardnega delovnega tedna ali ima to pravico delodajalec?

Izbira je v rokah delavca. V skladu z obstoječo direktivo je odstopanje od standardnega delovnega tedna veljavno le, če delavec na to možnosti pristane prostovoljno,

prav tako delodajalec ne sme škodovati delavcu, če ta ne pristane na odstopanje. Spremembe direktive pa bodo zaščito še okrepile, saj bo dodan tudi pogoj, da

lahko delavec poda soglasje o odstopanju po štirih tednih od začetka delovnega razmerja, prav tako delodajalec od delavca ne sme zahtevati podpisa soglasja o

odstopanju ob podpisu pogodbe o zaposlitvi. Prav tako bo moral delodajalec voditi evidenco o delovnih urah delavcev, ki so se odločili za odstopanje

4) Kakšna je razlika med aktivnim in neaktvinim delom časa dežurstva?

Čas dežurstva pomeni vsako obdobje, ko mora biti delavec na razpolago na svojem delovnem mestu, da lahko na zahtevo delodajalca opravlja svoje naloge ali dolžnosti. Aktivni del časa dežurstva pomeni vsako obdobje, ko delavec dejansko dela. Te ure se prištejejo k delovnim uram tekočega tedna. Uveljavljena je nova omejitev delovnega tedna vključno z odstopanjem in z aktivnim delom časa dežurstva, ki zdaj znaša največ 60 ur.

Neaktivni del časa dežurstva pa pomeni obdobje, med katerim delavec opravlja dežurstvo na svojem delovnem mestu, vendar njegov delodajalec ne zahteva, da dejansko opravlja svoje naloge ali dolžnosti. Če denimo lahko dežurni zdravnik v bolnišnici več ur počiva, nato pa ga pokličejo zaradi nujnega primera, se mu ure, ko je počival, štejejo v neaktivni del časa dežurstva, čas, ko se je posvečal pacientu, pa v aktivni del časa dežurstva.

5) Ali lahko države članice neaktvini del časa dežurstva še vedno štejejo kot delovni čas?

Da. V skladu s predlaganimi spremembami se bo čas dežurstva razdelil na aktivni in neaktivni del, posamezna država članica pa se lahko sama odloči, ali bo sprejela zakonodajo oziroma dosegla dogovor s socialnimi partnerji o tem, da se neaktivni del časa dežurstva šteje bodisi kot delovni čas bodisi kot čas počitka. Medtem pa se aktivni del časa dežurstva vedno šteje kot delovni čas in ga ni mogoče šteti za čas počitka.

Skupno stališče Sveta EU z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/88/ES o določenih vidikih organizacije delovnega časa, ki je bilo sprejeto na Svetu za zaposlovanje in socialne zadeve junija 2008, najdete na:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sl/08/st10/st10597-re02.sl08.pdf

Vir: Saša B. Golob, Odnosi z javnostmi/Press officer, Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji/, Representation of the European Commission in Slovenia, Breg 14, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.: + 386 1 252 88 14, fax.: + 386 1 425 20 85, mobile: + 386 51 610 400, http://ec.europa.eu/slovenija/ 

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sobota
od 12 do 25 °C

Nedelja
od 14 do 25 °C

Ponedeljek
od 15 do 19 °C

Torek
od 15 do 22 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat