| 

Postal sem podjetnik

Plačilna sposobnost podjetja

Plačilna sposobnost podjetja

30.11.2008 ob 14:14

Plačilna nedisciplina je velik problem, ki tare mnoga podjetja. Toda mnogi ne razumejo najbolj logike financiranja podjetja in neplačevanje kupcev je pogosto tudi izgovor za lastno slabo likvidnost. Za našo likvidnost torej niso krivi samo kupci, ki smo jim odobrili daljše plačilne roke, kot jih imamo sami pri svojih dobaviteljih (v to nas pač pogosto silijo tržne razmere). Opozoriti je treba še na nekaj: plače in prispevke za delavce običajno plačujemo z določenimi zamikom: če so plače 15. v mesecu, potem je ta zamik med 15 in 45 dnevi, torej povprečno okrog 30 dni. Tudi telefonske račune, račune za elektriko in vodo, naftne derivate in še katere druge je treba poravnati precej hitro, pa čeprav svojega denarja še lep čas ne bomo videli. Rešitev za naš problem je v že omenjeni zagotovitvi dolgoročnih virov, del rešitve pa ponavadi tudi v boljšem gospodarjenju.

Slovenski poslovno finančni standardi ločijo:

• kratkoročno plačilno sposobnost podjetja in
• dolgoročno plačilno sposobnost podjetja.

Kratkoročna plačilna sposobnost podjetja pomeni, da mora biti podjetje sposobno na kratki rok zagotoviti potrebna likvidna sredstva za pravočasno izvedbo plačil. Če so prejemki skupaj z začetnim stanjem denarnih sredstev enaki ali večji od izdatkov za zapadle obveznosti, je podjetje kratkoročno plačilno sposobno.

Podjetje kratkoročno plačilno sposobnost zagotavlja s kratkoročnim finančnim načrtovanjem. Gre za načrtovanje denarnih tokov (prejemkov in izdatkov). Po ročnosti so finančni načrti lahko:

• dnevni,
• tedenski,
• mesečni,
• četrtletni,
• polletni,
• letni (po mesecih).

Pri načrtovanju prilivov je treba upoštevati primerno stopnjo tveganja, da načrtovani prilivi ne bodo v celoti realizirani. Ker mora podjetje zagotoviti plačilo zapadlih obveznosti, si mora zagotoviti optimalno likvidnostno rezervo. Likvidnostna rezerva je lahko v obliki razpoložljivih denarnih sredstev na transakcijskih računih, kratkoročnih depozitov ali depozitov na odpoklic pri poslovni banki ali pa v obliki revolving kreditov.

Dolgoročna plačilna sposobnost podjetja je sposobnost, da podjetje poravna vse svoje obveznosti na dolgi rok. Je bistvenega pomena za poslovanje na dolgi rok. Dolgoročno plačilno sposobnost podjetje zagotavlja z ustrezno poslovno politiko tako, da dosega rast finančne moči podjetja in ohranjanje oziroma vzpostavljanje dolgoročnega finančnega ravnotežja.

Objavljeno: Podjetnik, www.podjetnik.si

 

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sreda
od -1 do 1 °C

Četrtek
od -1 do 0 °C

Petek
od -1 do 3 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat