| 

Poslovne priložnosti

 Evropski gospodarski sektorji in e-poslovanje

Evropski gospodarski sektorji in e-poslovanje

Evropska komisija je objavila povzetek izsledkov analize e-poslovanja po različnih sektorjih za leto 2008. V obdobju 2007/2008 je bilo izvedenih 10 študij, njihove izsledke pa združuje poročilo Evropske komisije.

Za večino podjetij iz vseh sektorjev sta računalniško omrežje in dostop do interneta nujnost. Tehnologije so že tako široko uporabljene, da so postale del vsakodnevnega poslovanja. V proučevanem obdobju je bilo moč opaziti sledeče trende: povečana e-zrelost; IKT se vedno več uporabljajo za zagotavljanje storitev; opazna pojava sta »outsourcing« in e-posredništvo, itd. S pomembnostjo IKT se strinjajo tudi v podjetjih samih, od 55 do 70 % podjetij iz vseh sektorjev meni, da imajo IKT visok oziroma vsaj srednje močan vpliv na poslovanje. Podjetja iz kemične, gumarske in plastične industrije izjemno dobro uporabljajo IKT in e-poslovanje na vseh poslovnih področjih, še posebej opazno je menjanje klasičnih papirnatih postopkov z elektronskimi. V transportnem oziroma in logističnem sektorju je opazen digitalni razkorak med manjšimi in večjimi podjetji, v industriji železa pa je opazen vpliv IKT na učinkovitost, manj pa na področju prodaje in drugih transakcij. Nekaj poslovnih priložnosti za manjša podjetja: e-trgovina nudi možnost vstopa na mednarodni trg, sodelovanje med podjetji bi moralo biti večje, manjša podjetja morajo izkoristiti pomoč večjih podjetij, ki imajo seveda večje finančne zmožnosti, itd.

Pri primerjavah evropskega in ameriškega e-poslovanja so ugotovili, da ima evropski sektor (kemija, guma, plastika) manjšo stopnjo e-prodaje (42 % proti 60 %), vendar pa se je omenjeni evropski sektor na področju notranjega e-poslovanja izkazal bolje od ameriškega (38 % proti 28 %).

Vir: RiS, e-Business Watch, oktober 2008

sorodni članki