| 

Uporabne informacije

Kaj je 13. plača in kaj božičnica?

Kaj je 13. plača in kaj božičnica?

13.11.2008 ob 09:45

Bliža se konec leta in s tem tudi ugibanja ali boste (tudi) letos v službi deležni 13. plače ali/in božičnice. Zato smo pogledali kaj pravzaprav 13. plača in božičnica predstavljata iz delovnopravnega vidika. Gospodarski časi morda res niso najbolj ugodni za razmišljanje o dodatnem denarnem nagrajevanju, vendar kot delodajalce poziva Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), naj bi se zaposlenim kljub trenutni gospodarski situaciji izplačale 13. plače, po možnosti pa tudi božičnice, v kolikor jim razmere to dopuščajo. Zato upanje ostaja!

Plača iz naslova poslovne uspešnosti (13. plača)

Po 2. odstavku 126. člena Zakona o delovnih razmerjih-ZDR (Uradni list RS, št. 42/2002) je plačilo za poslovno uspešnost sestavni del plače, če je le to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Tovrstno izplačilo, ki ga različno poimenujemo 13. plača, božičnica, poračun plače,…je obdavčeno kot dohodek iz delovnega razmerja po 1. točki 1.odstavka 37. člena ZDoh-2 kot plača, nadomestilo plače in vsako drugo plačilo za opravljeno delo, ki vključuje tudi provizije.
 

V skladu z določbami Zakona o prispevkih za socialno varnost -ZPSV (Uradni list RS, št. 5/96, 18/96, 34/96, 87/97, 3/98,106/99, 81/00 in 97/01) se obračunajo in plačajo prispevki za socialno varnost delojemalca in delodajalca.

Akontacija dohodnine se obračuna in plača na način, določen v 127.členu ZDoh-2. V skladu z določbami Zakona o davku na izplačane plače-ZDIP (Uradni list RS, št. 21/2006-UPB2)se obračuna in plača davek na izplačane plače.

Stopnje davka na izplačane plače so naslednje :

Bruto plača leto 2007 leto 2008
do 688, 53 € 0,0% 0,0%
nad 688,53 € do 1.669,17 € 2,3% 1,1%
nad 1.669,17 € do 3.129,69 € 4,7% 2,3%
nad 3.129,69 € 8,9% 4,4%

S 1. januarjem 2009 preneha obveznost plačevanja davka na izplačane plače.

Plača iz naslova poslovne uspešnosti je lahko izplačana :

1. Kot del plače tekočega meseca

a) hkrati s plačo tekočega meseca
Na obračunu davčnega odtegljaja se prikaže celotni znesek izplačane plače. Akontacija dohodnine se izračuna :

 • po veljavni lestvici za dohodnino, preračunani na 1/12 leta, z upoštevanjem 1/12 zneska davčnih olajšav ali
 • po stopnji 25 % in brez upoštevanja davčnih olajšav, če delodajalec ni glavni delodajalec zaposlenega;


b) ločeno od plače za tekoči mesec
Izračun akontacije dohodnine: Na obračunu davčnega odtegljaja se prikaže kumulativni znesek plače za tekoči mesec tako, da se redni mesečni plači prišteje znesek plače iz naslova poslovne uspešnosti, ugotovi se skupna višina mesečne plače, izvrši izračun akontacije dohodnine :

 • po veljavni lestvici za dohodnino, preračunani na 1/12 leta, z upoštevanjem 1/12 zneska davčnih olajšav ali
 • po stopnji 25 % in brez upoštevanja davčnih olajšav, če delodajalec ni glavni delodajalec zaposlenega

in poračun že plačane akontacije dohodnine.

Izračun davka na izplačane plače, ko sta plača iz naslova poslovne uspešnosti in plača za tekoči mesec izplačani v več delih:
Davek na izplačane plače se obračuna tako, da se ob izplačilu zadnjega dela plače ugotovi skupna mesečna višina plače in izvrši obračun davka ter poračun že plačanega davka od posameznih delov plače.

2. Kot poračun plač za več mesecev

Izračun akontacije dohodnine: To izplačilo se prikaže na samostojnem obračunu davčnega odtegljaja, akontacija dohodnine pa se obračuna po povprečni stopnji dohodnine od enomesečnega dohodka. Za ugotovitev povprečne stopnje dohodnine se prejeti dohodek, ki se nanaša na več mesecev razdeli na toliko enakih delov za kolikor mesecev velja, vendar ne več kakor za 12 mesecev.

Izračun davka na izplačane plače, ko je plača iz naslova poslovne uspešnosti izplačana kot poračun plače za več mesecev nazaj:
Davek na izplačane plače se obračuna tako, da se znesek poračuna plače, ki se nanaša na posamezni mesec prišteje k že izplačani plači za posamezni mesec ter se ugotovi ustrezna stopnja davka in izvrši obračun davka ter poračun že plačanega davka od plače, izplačane v posameznem mesecu, na katerega se poračun nanaša.

 

Božičnica

“Božičnica” je lahko kot nagrada delavcem (vrsta obdaritve ob koncu leta) in ne kot plača, če to dopuščajo poslovni rezultati, dogovorjena s :

 • kolektivno pogodbo dejavnosti,
 • kolektivno pogodbo pri delodajalcu,
 • splošnim aktom delodajalca,
 • pogodbo o zaposlitvi.

Od zneska božičnice kot drugega dohodka iz delovnega razmerja se obračunajo in plačajo :

 • prispevki delojemalca,
 • prispevki delodajalca,
 • akontacija dohodnine,
 • ne obračuna in ne plača se davek na izplačane plače.

Vir: www.zds.si 

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sreda
od 14 do 29 °C

Četrtek
od 16 do 30 °C

Petek
od 16 do 26 °C

Sobota
od 15 do 29 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat