| 

Uporabne informacije

Ali delavca lahko denarno kaznujemo?

Ali delavca lahko denarno kaznujemo?

Že marsikateri delodajalec se je znašel v situaciji, ko je imel opravka z neposlušnim, nesposobnim ali drugače za podjetje nekoristnim in celo škodljivi delavcem. Takrat je delodajalec pred dilemo: ali naj delavca odpustim ali pa lahko sprva takšnega delavca le denarno kaznujem? Poglejmo si en takšen primer.

Vprašanje delodajalca:

Delavec, ki je sicer strokovno zelo podkovan in uspešen pri svojem delu, je v zadnjem času storil celo vrsto drobnih kršitev, ki mi počasi že presedajo, prav tako pa s svojim obnašanjem destruktivno vpliva na sodelavce. Ker kršitve niso takšne, da mi mu dal odpoved, v podjetju razmišljamo, da bi ga za začetek sankcionirali zgolj z denarno kaznijo, saj običajno še najbolj zaleže takšna kazen, ki nas "udari po žepu". Kako naj izpeljemo tak postopek, da bo zakoni?

Odgovor:

Delodajalec ocenjuje, da kršitve delovnih obveznosti niso dovolj hude za začetek postopka odpovedi iz krivdnih razlogov, zato se kaže osredotočiti predvsem na disciplinski postopek. Po določbi 174. člena Zakona o delovnih razmerjih (uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) je delavec dolžan izpolnjevati pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja in je v nasprotnem disciplinsko odgovoren. Ob tem naj takoj opozorimo na določbo naslednjega člena istega zakona, po kateri lahko delodajalec disciplinsko odgovornemu delavcu izreče opomin ali druge disciplinske sankcije, kot so npr. denarna kazen ali odvzem bonitet, le v primeru, če so določene v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti. Nova delovno pravna zakonodaja določa nadalje tudi to, da disciplinska sankcija ne sme trajno spremeniti delovnopravnega položaja delavca, kar pomeni, da v disciplinskem postopku ni možno odpovedati pogodbe o zaposlitvi.

Odgovor na vprašanje ali bo denarna kazen zakonita ali ne, je glede na zgoraj zapisano torej odvisen najprej od tega, ali je takšna sankcija predvidena v panožni kolektivni pogodbi. To hkrati pomeni, da morebitna ureditev denarne kazni v podjetniški kolektivni pogodbi, splošnem aktu delodajalca ali pa v pogodbi o zaposlitvi ne zadostuje za zakoniti izrek tovrstne sankcije. Seveda pa mora biti disciplinski postopek tudi sicer izpolnjen po vseh pravilih, opredeljenih v členih 174 do 181. zakona o delovnih razmerjih.

Pravilno izpeljan tovrstni postopek bi vsekakor imel določene pozitiven generalno preventivni pomen tudi na ostale delavce, zato ga resnično kaže pravilno zastaviti, voditi in končati.

Vir: Obrtnik, 11/2008, Obrtnikov svetovalec, na vprašanje odgovoril Dušan Bavec, univ.dipl.prav.

sorodni članki