| 

Aktualno

Jutri javni razpis za dodelitev 300 neprofitnih stanovanj

Jutri javni razpis za dodelitev 300 neprofitnih stanovanj

07.11.2008 ob 10:59

Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana se je v sredo sestal na svoji 41. seji ter podal soglasje k besedilom 13. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem in 1. javnega razpisa za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem, ki bosta objavljena v soboto, 8. novembra 2008, v časopisu, na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana (http://www.ljubljana.si) in JSS MOL (http://www.jssmol.si) ter na oglasni deski JSS MOL na Zarnikovi 3, Ljubljana.

Razpisanih bo približno 300 stanovanj na lokaciji v soseski Celovški dvori (75 stanovanj je v lasti Stanovanjskega sklada RS) in na posameznih drugih lokacijah v Ljubljani in na Vrhniki, ki bodo predvidoma vseljiva konec leta 2009. Na razpisu bosta glede na predpisane maksimalne višine dohodkov oblikovani dve ločeni listi, in sicer:
- A (brez lastne udeležbe) za cca 200 stanovanj in
- B (z lastno udeležbo) za cca 100 stanovanj.

V primeru dodatnega nakupa stanovanj bo število dodeljenih stanovanj večje, vendar bo ostalo razmerje 2:1 tudi ob zagotovitvi večjega števila stanovanj.

Upravičenci za pridobitev stanovanja so popolno poslovno sposobni državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije, ob upoštevanju vzajemnosti, ki imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana. Prosilce bo na prednostno listo A ali B razvrstil JSS MOL glede na ugotovljen skupni neto dohodek gospodinjstva v obdobju od 1.8.2007 do 31.7.2008.

Tokratni razpis se v določitvi kriterijev in prednostnih kategorij prosilcev ne razlikuje od lanskoletnega razpisa, novosti pa so:
- dodatna prednostna kategorija, ob najemnikih bivalnih enot in uporabnikih hišniških stanovanj, so prosilci, ki živijo ali so v obdobju treh let pred razpisom živeli v rejniški družini in ob polnoletnosti in prenehanju rejništva nimajo pogojev za vrnitev k staršem;
- možnost udeležbe za nezakonite uporabnike stanovanj v lasti MOL ali JSS MOL (npr. po smrti ali odselitvi imetnika stanovanjske pravice oz. najemnika stanovanja) pod pogojem, da redno poravnavajo obveznosti za stanovanje in imajo vse obveznosti tudi poravnane. Izvršba za izselitev se odloži v okviru 10-letnega zastaralnega roka samo v primeru, če uporabnik izpolnjuje pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem in se uvrsti na listo upravičencev.

13. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem bo odprt od 10.11.2008 do vključno 9.12.2008.


Razpisanih bo 60 oskrbovanih (namenskih najemnih) stanovanj v sklopu Centra starejših Trnovo, ki bodo vseljiva predvidoma konec leta 2009. Oskrbovana stanovanja so namenjena popolno poslovno sposobnim osebam, ki so starostno ali invalidsko upokojene in so praviloma starejše od 65 let ter so zmožne samostojnega bivanja ob pomoči servisnih storitev. Na razpisu lahko kandidirajo tudi zaslužne meščanke in meščani MOL, ki imajo status upokojenca, ne glede na izpolnjevanje splošnih pogojev in dohodkovnega kriterija; odločitev o upravičenosti sprejme Nadzorni svet JSS MOL.

Najemnina za dodeljena oskrbovana stanovanja bo v skladu s predpisi določena v višini neprofitne najemnine (za garsonjero bo znašala približno 120 €, za enosobno stanovanje približno 160 €, za dvosobno približno 200 € in za dvoinpolsobno približno 320 €). Najemnik bo moral skleniti še dogovor za osnovni paket oskrbe v približni višini 80 €, s katerim je utemeljena potreba po najemu oskrbovanega stanovanja. Najpogostejše storitve, ki bodo na voljo, so: klic v sili, nudenje zdravstvene obravnave, pomoč v oskrbovanem stanovanju (organiziranje prehrane, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, gospodinjska pomoč – pranje, likanje, šivanje idr.) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

Posebno možnost udeležbe imajo:
- najemniki neprofitnih stanovanj v lasti MOL ali JSS MOL, oddanih za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, pod pogojem, da izpraznijo neprofitno stanovanje in ga po preselitvi v oskrbovano stanovanje vrnejo lastniku;
- lastniki stanovanj na območju MOL, ki so pripravljeni prodati JSS MOL svoje lastniško stanovanje po ceni na podlagi cenitve pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin.

1. javni razpis za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem bo odprt od 10.11.2008 do vključno 10.2.2009.

Vir: www.ljubljana.si

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Torek
od -3 do 2 °C

Sreda
od -1 do 1 °C

Četrtek
od -1 do 0 °C

Petek
od -1 do 3 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat