| 

Aktualno

Finančna kriza ima vpliv tudi pri najemanju kreditov

Finančna kriza ima vpliv tudi pri najemanju kreditov

06.11.2008 ob 09:10

Finančna kriza ima vpliv tudi pri najemanju kreditov - zato podjetja lahko še vedno koristijo državne garancije za zavarovanje bančnih investicijskih kreditov in obretsno mero "EURIBOR +0,7%"

Ker globalna finančna kriza počasi prehaja tudi v podjetniški sektor, ki že zaznava upad naročil in težjega najema kreditov pri bankah, Slovenski podjetniški sklad vsa zainteresirana mala in srednje velika podjetja ponovno poziva, da izkoristijo ugodne garancije za zavarovanje bančnih investicijskih kreditov, hkrati z zavarovanjem pa so deležni tudi nižje obrestne mere. Te ugodnosti postajajo v zadnjih mesecih zaradi ostrejših kreditnih pogojev bank in zviševanj obrestnih mer kreditov še bolj dobrodošle.

Podjetja bodo lahko preko prijave na javni razpis Slovenskega podjetniškega sklada z nazivom P1 – Garancije sklada za bančne investicijske kredite s subvencijo obrestne mere pridobila od 60% do 80% garancijo za zavarovanje investicijskega kredita, najetega pri eni od sodelujočih bank (naštete so v tabeli), hkrati s tem pa bo podjetje upravičeno tudi do nižje obrestne mere (EURIBOR + 0,7%), možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita ter daljše ročnosti.

Pogoji razpisa

Upravičenci Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja.
Izključena podjetja Podjetja, ki so po pogojih razpisa v skladu z zakonskimi podlagami in uredbami Evropske komisije, izključena iz možnosti prijave na razpis.
Namen investicijskih vlaganj (upravičeni stroški brez DDV)
  • stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in nove opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta;
  • stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja;
  • pripadajoča obratna sredstva v višini največ 20% kredita, če je v investicijskem projektu izražena potreba po teh sredstvih.
Maksimalna višina investicije (upravičeni stroški brez DDV) Ni omejena.
Maksimalna višina kredita Maksimalna višina bančnega kredita, ki je zavarovan z garancijo Sklada, je 350.000 EUR.
Obrestna mera za kredit pri banki Obrestna mera za kredit pri banki je EURIBOR 6 mesečni + 0,7%.
Stroški Stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke.
Višina garancije
  • Garancije v višini 80% glavnice kredita brez obresti se odobrijo za upravičene stroške investicije, ki se nanašajo na nakup nove tehnološke opreme in za podjetja s statusom novega podjetja.
  • Garancija v višini 60% glavnice kredita brez obresti se odobri za vse ostale upravičene stroške.
Moratorij na glavnico kredita Za odplačevanje glavnice je možen moratorij do dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo.
Odplačilna doba Odplačilna doba kredita je od 3 do 10 let.
Provizije Provizija za odobritev in vodenje garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno.
Zavarovanja  Zavarovanje kredita izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja, pri tem pa koristi 60% ali 80% garancijo Sklada za zavarovanje glavnic kredita.

 

Zainteresirana podjetja morajo najprej obiskati eno od sodelujočih bank in se dogovoriti za najem kredita v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom, nato pa poslati vlogo za prijavo na razpis. Trenutno sta odprta še dva roka in sicer 10.11.2008 in 5.12.2008. Vsebino vloge skupaj s pripomočki za pripravo vloge (prijavni obrazec, pripomoček za pripravo poslovnega načrta,..) in besedilom javnega razpisa najdejo na spletni strani www.podjetniskisklad.si pod ikono razpisi/aktivni razpisi/P1 oziroma ostale informacije preko telefonske št. 02 234 12 74.

Do današnjega dne je Sklad odobril že 55 garancij v višini 7,9 mio EUR, na razpolago pa ostaja še cca. 8 mio EUR garancijskega potenciala.

Seznam sodelujočih bank s Slovenskim podjetniškim skladom

Št. Banka Poslovna enota Telefon Naslov Kraj
1. ABANKA VIPA D.D. LJUBLJANA 01 47 18 668  Slovenska 58 1000 Ljubljana
2. BANKA CELJE D.D. CELJE 03 42 21 134 Bleiweisova 1 3000 Celje
3. BANKA KOPER D.D. KOPER 05 66 61 397 Pristaniška 14 6000 Koper
4. GORENJSKA BANKA D.D. KRANJ 04 20 84 449 Bleiweisova 1 4000 Kranj
5. BAWAG BANKA D.D. LJUBLJANA 01 23 00 740 Tivolska 30 1000 Ljubljana
6. REIFFEISEN BANKA D.D. MARIBOR 02 22 93 140 Slomškov trg 18 2000 Maribor
7. NOVA KBM D.D. MARIBOR 02 22 91 610 Ul. Vita Kraigherja  4 2000 Maribor
8. NLB D.D. LJUBLJANA 01 47 64 755 Trg republike 2 1520 Ljubljana
9. PBS D.D. MARIBOR 02 228 82 06 Ul. Vita Kraigherja 5 2000 Maribor
10. SKB BANKA D.D. LJUBLJANA 01 47 15 018 Ajdovščina 4 1513 Ljubljana
11. BKS BANK AG MARIBOR 02 29 09 510 Ul. Vita Kraigherja 1 2000 Maribor
12. VOLKSBANK– LJUDSKA BANKA LJUBLJANA 01 53 07 534 Dunajska 128 a 1101 Ljubljana
13. HYPO-ALPE-ADRIA BANK D.D. LJUBLJANA 0 01 58 04 235 Dunajska cesta 117 1000 Ljubljana
14. PROBANKA D.D. MARIBOR 02 25 20 528 Gosposka 23 2000 Maribor
15. DEŽELNA BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA 01 47 27 119 Kolodvorska 9 1000 Ljubljana

Vir: Slovenski podjetniški sklad  

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Ponedeljek
od 18 do 24 °C

Torek
od 17 do 24 °C

Sreda
od 14 do 22 °C

Četrtek
od 15 do 26 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat