| 

Postal sem podjetnik

Podjetniki, pripravljeni na finančno krizo?

Podjetniki, pripravljeni na finančno krizo?

09.11.2008 ob 08:56

Povemo vam, kako naj se podjetja pravilno in predvsem pravočasno odzovejo na poslabšane okoliščine poslovanja, ki jih prinaša finančna kriza.

Svetuje vam Nadja Zorko, direktorica finančne funkcije ter pooblaščenka uprave za upravljanje tveganj v podjetju ETI Elektroelement iz Izlak. Je tudi lastnica podjetja Dumera, v bančnem in podjetniškem finančnem okolju pa ima 13 let izkušenj. Zorkova je tudi pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij ter poslovna in finančna svetovalka poslovodstvom malih in srednjih podjetij.

Kako se posledice finančne krize oziroma napovedane recesije kažejo v slovenskih srednjih oziroma malih podjetjih?

O recesiji še ne moremo govoriti. Finančna kriza pa se kaže predvsem v zaostritvi bančnih pogojev za pridobitev novih virov financiranja ter v zatišju, veliki negotovosti. Pa tudi v manjši fleksibilnosti bank pri novih produktih. Kakšna je ostrina tovrstnih ukrepov in podražitev, se precej razlikuje od banke do banke. Podjetja tudi že lahko občutijo rahlo upadanje gospodarske rasti na trgu.

Je čas za izredne ukrepe?

Mala in srednja podjetja morajo izkoristiti svoje potenciale fleksibilnosti. Tista podjetja, ki bodo čakala na "uradno objavo recesije" in šele nato začela razmišljati o ustreznih ukrepih ter ne bodo imela pravega vodje, ki mu bodo ljudje zaupali, bodo doživela negativne posledice že kratkoročno. Enako velja tudi za podjetja, ki ne bodo izkoristila fleksibilnosti kot svojega glavnega potenciala. Za tista, ki ne bodo še danes pristopila k ustreznim aktivnostim optimizacije poslovanja in okrepitve konkurenčne moči ter vzpostavitve novih partnerstev, ki krepijo njihovo finančno in konkurenčno moč ter kompetence.

Bojim se, da bo recesija udarila predvsem številna velika podjetja, ki so manj fleksibilna in kjer sprejemanje odločitev poteka prepočasi. Hkrati verjamem, da bo marsikatero srednje in malo podjetje z ustreznim vodstvom, ki je že ukrepalo, preživelo.

Kje se skrivajo notranje rezerve?

V načinu organizacije, delovnih procesih, neizkoriščenih potencialih ljudi, outsourcingu, poslovnih povezavah z dobavitelji, kupci, razvojnimi institucijami in nebančnimi institucijami ter v tako imenovanih alternativnih virih financiranja in v davčni optimizaciji poslovanja.

Kako ravnati pri poslovanju za banko?

Takoj vzpostavite stik z odgovornimi v banki. Podjetje mora danes preveriti, ali na banko lahko računa v času recesije in v kakšnem obsegu, torej do katere meje. Prihaja čas, ko bodo vse besede, ki so jih banke izrekle v dobrih časih, na veliki preizkušnji.

Podjetje bo moralo iskati alternativne vire financiranja z naravno selekcijo projektov, z optimizacijo poslovanja in z zmanjšanjem potrebe po virih za redno delovanje. Podjetja naj presodijo, kaj delati znotraj njih in kaj prenesti drugam, na primer v outsourcing podpornih aktivnosti in celo nekaterih temeljnih dejavnosti. Iskati je treba nove vire - tudi in predvsem - s partnerskim povezovanjem in izkoriščanjem finančnih potencialov svojih poslovnih partnerjev, z maksimalno osredotočenostjo na pridobivanje subvencij za svoje delovanje in davčno optimizacijo poslovanja.


Kakšen je v teh razmerah pomen kratkoročnega načrtovanja?

Podjetja bodo morala še bolj skrbno izvajati kratkoročne planske procese zagotavljanja likvidnosti ter ustrezno oceniti potrebo po primarni in sekundarni likvidnostni rezervi, vendar brez dolgoročne vizije, ciljev in s tem odgovorov, kako vzdrževati svojo plačilno sposobnost oziroma solventnost, preprosto ne gre. Eno gre torej z drugim. Podjetja bodo prav tako morala stalno presojati realnost svojega načrtovanja in se sproti prilagajati z ukrepi.


Deset nasvetov za pravočasno ukrepanje

1. Takoj se odpravite na pogovor s svojo banko, preverite, koliko in na katero banko lahko računate.

2. Nadgradite poslovna partnerstva s tem, da postanete skupaj močnejši v poslovnem okolju.

3. Optimizirajte poslovne procese in organizacijo delovanja.

4. Odločite se, katere aktivnosti, procese in dejavnosti morate postaviti iz podjetja in katere delajte sami.

5. Poiščite vlečne konje v svojem podjetju.

6. Preverite poslovno strategijo in jo prilagodite novim razmeram v vaši družbi in v panogi.

7. Organi upravljanja in vodenja se ne smejo ukvarjati sami s seboj, ampak se morajo posvetiti celotnemu podjetju in dolgoročnim ciljem.

8. Razvijajte svoje konkurenčne in kompetenčne prednosti na trgu, povezujte se z institucijami znanja, poskušajte pridobiti subvencije za svoje projekte.

9. Uporabite notranje premoženjske rezerve in maksimalno davčno optimizirajte poslovanje.

10. Preživetje v recesiji je enako preživetju v naravi - hranijo, rastejo in razvijajo se samo najboljši.

Vir in informacije: Finance, 24.10.2008, www.finance.si, Avtor: Luka Žagar

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Torek
od 11 do 25 °C

Sreda
od 12 do 25 °C

Četrtek
od 15 do 19 °C

Petek
od 14 do 19 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat