| 

Poslovne priložnosti

Sestavine in cena celostne grafične podobe

Sestavine in cena celostne grafične podobe

11.11.2008 ob 11:55

Kontrolni priročnik CGP

Priročnik CGP v tiskani ali elektronski obliki je osnovno vodilo vsem, ki pri delu prihajajo v stik s podobo blagovne znamke. Vsebuje določila in priporočila za pravilno uporabo elementov celostne grafične podobe blagovne znamke. Priročnik CGP se praviloma izdela po nekem vnaprej določenem časovnem razdobju, ko se v praksi že pokažejo in so že odpravljene slabosti posameznih rešitev. Idealen priročnik vsebuje nagovor prvega človeka organizacije, z zapisanimi osnovnimi strateškimi izhodišči, komunikacijskim sistemom, razlago terminologije, kazalom, konstrukcijami likovnih struktur ter primeri osnovnih rešitev in njihove uporabe na različnih aplikacijah.

Znak

Znak je predstavljen nedvoumno v vseh pojavnih oblikah: barvnih, sivinskih in črno-belih različicah na različnih podlagah; predstavljena so razmerja znaka, uporaba dopolnil (formalna dopolnila, slogani, spletni naslov). Nepravilne oblike so v pomoč pri morebitnih dvomih o pojavnosti znaka. Določeni so primarne in sekundarne barve ter črkopisi. Znaku so lahko dodani likovni elementi, določena je njihova podoba in pojavnost v povezavi s simbolom.

Nosilci CGP

V priročniku so določeni elementi usmerjevalnega sistema – table, totemi, zastave, vhodne table; notranjega označevanja v posameznih prostorih podjetja – v poslovnih prostorih, prodajalnah, skladiščih.

Pomembno poglavje je korespondenca. Predpisana je podoba tiskovin – dopisnih listov, vizitk, ovojnic, map, obrazcev, blokov, vabil, ter drugih elementov – pečatov, podpisov elektronskih sporočil, elektronskih dokumentov...

Določena je podoba grafičnih elementov na vozilih.

Tržno komuniciranje

Določene so grafične stalnice pri oglaševanju – korporativni in prodajni oglas, gigant, katalog, plakat, letak ... Lahko so predpisani promocijski elementi – majica, ovratni trak, vrečka, pisalo, rokovnik, kapa...

Označevanje prodajnega mesta

Obsega stalno in akcijsko označevanje prodajnega prostora, pri prodajnih blagovnih znamkah tudi grafično podobo embalažnih enot in spremne dokumentacije. Priročnik CGP v podjetjih je lahko dopolnjen z drugimi elementi in prilagojen končnim uporabnikom: maloprodaji, arhitektom, poslovnim enotam, podjetjem v tujini...

V vsakem podjetju je določen tudi skrbnik CGP, ki skrbi, da se CGP podjetja uporablja dosledno in pravilno, ter pomaga pri dvomih ob uporabi posameznih grafičnih elementov.

Zaščita blagovne znamke

Zelo pomemben korak pri razvoju celostne grafične podobe je njena zaščita. Registriramo jo kot znamko na Uradu RS za intelektualno lastnino. Kot znamka se sme registrirati kakršenkoli znak ali kakršnakoli kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je mogoče grafično prikazati. To so zlasti besede, vključno z osebnimi imeni, črke, številke, figurativni elementi, tridimenzionalne podobe, vključno z obliko blaga ali njihove embalaže, in kombinacije barv kot tudi kakršnakoli kombinacija teh znakov. Z registracijo znamke si zagotovimo izključno pravico do uporabe določenega znaka za označevanje svojih izdelkov ali storitev, s tem preprečimo vsakomur, da bi za enake ali podobne izdelke ali storitve uporabljal enak ali zavajajoče podoben znak in nam s tem povzročal škodo pri trženju izdelkov ali storitev.

Najprej je pomembno pridobiti nacionalno varstvo oziroma registracijo, torej varstvo v Sloveniji, sledi pa pridobitev varstva v tujini, predvsem tam, kjer svoje izdelke ali storitve tržimo.

Znamka velja 10 let od dneva vložitve prijave, vendar se njena veljavnost lahko za enako obdobje neomejeno podaljšuje.

Kaj pa cene?

Znak
- »garažni mojstri« pod 1000 evrov
- po ceniku Društva oblikovalcev Slovenije 1600 evrov za mala podjetja, do 6400 evrov za velika podjetja

Manj zahtevna celostna podoba
- pri manjših studiih okrog 1200 evrov

Zahtevnejša celostna podoba
- pri manjših studiih 5000 evrov (v tej ceni ni všteta izdelava kreativnih izhodišč celostnega komuniciranja, ki povežejo znak in ostale elemente celostne grafične podobe s sloganom, izhodišči za tržno komuniciranje ter strateškimi izhodišči, vizijo, vrednotami in cilji podjetja.)

Cenik Društva oblikovalcev Slovenije
- izdelava razpoznavnega napisa iz obstoječih črk od 360 do 720 evrov
- preoblikovanje obstoječega znaka od 1120 do 4480 evrov
- dopisni papir od 400 do 520 evrov
- vizitka od 280 do 400 evrov
- poslovna mapa od 400 do 1000 evrov

Pa še pomemben napotek: pri branju ponudb bodite pozorni na besedila v drobnem tisku.

Vir: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, mag. Dario Berginc, Alenka Planinc Kuhar, Podjetnik, Oktober 2008, www.podjetnik.si, Avtor: Matjaž Mazzini

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sobota
od 11 do 23 °C

Nedelja
od 10 do 23 °C

Ponedeljek
od 10 do 25 °C

Torek
od 13 do 25 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat