| 

Poslovne priložnosti

Celostna grafična podoba

Celostna grafična podoba

05.11.2008 ob 09:33

Ste podjetje z nadpovprečno rastjo prometa, pa tega nihče ne opazi? Ali ste morda podjetje, ki se trudi povečati obseg prometa, pa mu to nikakor ne uspe? Vas moti, ker so vaši napori in vložki v rast podjetja podcenjeni? Je napočil čas, da postanete prepoznavni? Da končno pridete tja, kjer je vaše mesto? Na vrh? – In da vas seveda na vrhu tudi opazijo.

Trditev, da vas lahko na vrh umesti le strateško zasnovana in tržno orientirana celostna grafična podoba, je verjetno nekoliko pretirana – vsekakor pa k temu lahko bistveno pripomore. Danes so brez ciljno usmerjenega, prepoznavnega in tudi inovativnega koncepta trženja in posredno vizualnega označevanja podjetja tovrstni prodori zelo oteženi. Podjetja brez ustrezne prepoznavnosti svojega poslovanja začno hitro zgubljati sapo in posredno korak za tržno orientirano konkurenco.

Poslovni model – biti malo, družinsko podjetje, kjer se vsi člani družine odrekajo in trudijo za skupni blagor, se tako počasi, vendar vztrajno umika modelu fleksibilnega in na sodobne izzive pripravljenega podjetja. Podjetje, ki se obnaša primerljivo podjetjem v bližnji in daljni evropski soseščini, se zaveda, da ima celostno komuniciranje pomembno vlogo pri kreiranju prepoznavne identitete podjetja. Ta pomeni tisto dodano vrednost podjetja, ki mu zagotavlja ustrezno prepoznavnost na trgu, s tem stalnost poslovanja ter posredno stabilen dolgoročni razvoj. Danes za podjetje preprosto ni dovolj biti samo dober, temveč mora biti v različnih in želenih ciljnih javnostih zlasti prepoznano kot dobro. In prav pri tej nadgradnji – prepoznavnosti podobe »biti dober« – odločilno vlogo prevzame celostno komuniciranje z enim od svojih ključnih segmentov, s celostno grafično podobo.

Celostna grafična podoba

Besedna zveza celostna grafična podoba je v slovenščini bolj ali manj ustrezen prevod angleških izrazov vizualna identiteta (»visual identity«) ter korporativna identiteta (»corporate identity«), ki dejansko pomeni koncept oblikovanja sistema vizualne identifikacije organizacije. V ožjem pomenu te besedne zveze pod tem razumemo oblikovanje grafičnega znaka, logotipa, barvnega sistema, tipografske mreže in tako imenovanega »petega elementa«. Širše gledano pa koncept korporativne identitete sega preko polja vizualne pojavnosti in komuniciranja v polje vodenja in upravljanja podjetja. Iz tega lahko izpeljemo, da je za učinkovito oblikovanje vizualne identifikacije podjetja treba ustvariti povezavo med prej omenjenimi osnovnimi elementi celostne grafične podobe ter strateškimi poslovnimi odločitvami, vključno z jasnimi definicijami vizije, poslanstva, vrednot in ciljev podjetja. Vse to pa s ciljem povečanja notranje in zunanje obveščenosti o podjetju, doseganju podobnosti in razlikovalnosti od drugih podjetij. Bistveno pri tem je razumevanje dejstva, da znak oziroma celostna grafična podoba podjetja ni, kot je običajno mnenje zlasti med laično javnostjo, namenjen/a kozmetičnim popravkom identitete podjetja oziroma ustvarjanju hitre in pogosto lažne podobe (imidža) podjetja, temveč je predvsem dolgoročni projekt, ki se tudi imenuje »program oblikovanja korporativne identitete« podjetja. Njegov cilj je doseganje zastavljenih strateških izhodišč in iz tega izhajajočih poslovnih rezultatov.

Celostne grafične podobe malih podjetij

Seveda pa je treba ločiti oblikovanje celostne grafične podobe malih in velikih podjetij oziroma korporacij. Kompleksnost pristopa pri malih podjetjih je neprimerno manjša kot pri velikih, vendar pa gre načeloma za iste vsebine, obravnavane v manjšem obsegu. Mali podjetniki južno od Karavank še vedno živijo v utvari, da se jih vizije, poslanstva in vrednote, vključno s cilji, ne tičejo, saj tako ali tako vse te atribute združujejo v eni osebi in točno vedo, kaj storiti danes, jutri, pojutrišnjem. Imidž podjetja si ustvarjajo ali s predanostjo delu ali z luksuznimi avtomobili ali pa z vikendi na morju in podobnim. O imidžu kot celostnem konceptu ne razmišljajo, saj ga običajno zaradi preobilice dela ali premalo časa »ne potrebujejo«. In taki, resnici na ljubo, znaka in celostne grafične podobe iz poslovnih razlogov še dolgo časa ne bodo potrebovali. Vendarle pa je v zadnjem času opaziti, da se tudi zaradi stopnjevanja konkurence vse več malih podjetnikov začenja zavedati, da poslovnih rezultatov ni mogoče stopnjevati zgolj z vzdrževanjem nizkih cen storitev, povečevanjem obsega prodaje, lobiranjem ali kupovanjem instant imidža. Poslovni uspeh je vse bolj plod tudi ustvarjanja dodane vrednosti, zlasti z uvajanjem novih storitev, novih izdelkov, »oblečenih« v kakovostne in sodobne celostne grafične podobe.

V nasprotju z ustaljenimi predstavami, da je celostna grafična podoba namenjena predvsem ustvarjanju »imidža«, je treba zapisati, da celostna grafična podoba sicer res učinkuje predvsem na zunanje javnosti (kupce, dobavitelje ...), ni pa zanemarljiva tudi njena vloga pri komuniciranju z internimi javnostmi (na primer zaposlenimi). To pomeni, da podjetju deluje integracijsko, s čimer je v dobro stoječem podjetju v dobršni meri pomemben dejavnik pri preprečevanju pretiranega odhajanja dobrih kadrov oziroma po drugi strani omogoča lažje pridobivanje novih kadrov.

Vir in informacije: Podjetnik, Oktober 2008, www.podjetnik.si, Avtor: Matjaž Mazzini

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sreda
od 14 do 29 °C

Četrtek
od 16 do 30 °C

Petek
od 16 do 26 °C

Sobota
od 15 do 29 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat