| 

Postal sem podjetnik

Kdaj in zakaj prodati kratkoročne terjatve?

Kdaj in zakaj prodati kratkoročne terjatve?

27.10.2008 ob 08:10

Kljub nenehnemu razvoju in ponudbi bančnih produktov je factoring eden od priljubljenih instrumentov upravljanja terjatev do kupcev, ki izvirajo iz prodaje na domačem ali tujem trgu. Preberite si, zakaj je factoring toliko priljubljen in katere so njegove prednosti.

V razvitih tržnih gospodarstvih ponujajo banke in druge finančne insštitucije vrsto finančnih storitev in instrumentov zavarovanja plačilnih tveganj. Cilj, ki ga imajo pri tem uporabniki storitev je z uspešnim upravljanjem terjatev in obveznosti dosegati takšne finančne učinke, ki bodo izboljšali njihov finančni položaj in konkurenčno sposobnost na trgu.

Factoring je poslovna transakcija, s katero pridemo do denarnih sredstev tako, da prodamo poslovne terjatve posebni finančni inštituciji. To je finančni posel, pri katerem faktor enkrat ali tekoče z dnevom zapadlosti odkupi poslovne terjatve svoje stranke in prevzema v celoti tveganje neizterljivosti, zato si zaračuna provizijo.

Pri factoringu gre na eni strani za zavarovanje poslovnih terjatev, po drugi strani za financiranje prodaje z odloženim rokom plačila. Poslovne terjatve do posameznega kupca faktor prevzema sproti kot nastajajo, kar je za dobavitelje še posebno ugodno v primerih rednih, ponavljajočih dobav istemu kupcu.

Prednosti factoringa kot storitve prihodnosti so naslednje:

  • povečanje obratnega kapitala,
  • konstistenten denarni tok,
  • zavarovanje pred tveganji neplačila,
  • zavarovanje pred tečajnim tveganjem in
  • nižji administrativni stroški.

Pomembna naloga factoringa je urejanje likvidnostne situacije poslovnega sistema, ki proda terjatve in dobi predujem na terjatve, ki jih faktor odkupuje sproti, ko prispejo v plačilo. Ta finančni instrument je priporočljiv takrat, ko imamo opravke z neznanim kupcem, ko poslujemo s tveganim področjem in ko gre za visoke terjatve. Zanimiv je za majhna in srednja podjetja, še posebej v obdobju njihove rasti, najprimernejše pa so terjatve, ki so nastale iz prodaje na odprt račun in z rokom zapadlosti do 120 dni. Več o tem si lahko preberete v novi aktualizaciji priročnika Direktor – ZEN vodenja.

Vir: priročnik Direktor – ZEN vodenja

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Nedelja
od 20 do 32 °C

Ponedeljek
od 21 do 34 °C

Torek
od 21 do 34 °C

Sreda
od 20 do 35 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat