| 

Postal sem podjetnik

Varnost in zdravje pri delu v majhnih podjetjih

Varnost in zdravje pri delu v majhnih podjetjih

07.10.2011 ob 12:29

Delovne razmere so tudi pomembne za uspeh podjetja!

 
Kot delodajalec ste vsakodnevno tako ali drugače prisotni v vašem podjetju. Majhna podjetja imajo določene prednosti, ker so se sposobna veliko hitreje prilagajati in se odzivati na spremembe na trgu. Vendar pa ima lahko majhnost podjetja tudi svoje pomanjkljivosti. Vi in vaši zaposleni lahko zbolite in ne morete izvajati delovnih nalog oziroma morajo nekateri delavci (tudi vi) delati precej preko običajnega delovnega časa. Enako kot velika podjetja imate tudi vi določene obveznosti: delovanje podjetja mora biti v skladu s predpisi, ki se nanašajo na najrazličnejša področja, kot so varovanje okolja, varnost in zdravje pri delu, finančno poslovanje itd.
 
Varno in zdravju neškodljivo delo pomembno prispeva k uspešnemu poslovanju. Dobre delovne razmere lahko izboljšajo delovne rezultate. Slabe razmere na delovnih mestih pa lahko vodijo do nezaželenih posledic: poškodb pri delu, zdravstvenih okvar, bolezni, odsotnosti z dela zaradi slabih odnosov v kolektivu, prevelikega stresa itd. Večkrat imajo razmere na delovnih mestih (kar se tiče varnosti in zdravja pri delu) celo večji vpliv na poslovne rezultate majhnih podjetij. Poleg tega ne smete pozabiti na to, da predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu veljajo tudi za majhna podjetja, ne samo za velika.
 
Delodajalecmora po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 56/99, št. 64/01) za svoje delavce zagotoviti varno in zdravju neškodljivo delo. Zakon določa, da je delodajalec oseba, ki na podlagi pogodbe o zaposlitvi zaposluje delavca. Kot delodajalec v smislu tega zakona se šteje tudi oseba, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi zaposluje delavca.
 
V nadaljevanju si poglejte nekaj praktičnih nasvetov, kako lahko v svojem podjetju najbolje poskrbite za svoje delavce glede varnosti in zdravja pri delu.
 
Splošni varnostni in zdravstveni ukrepi, organizacija dela
 
"Prezaposlen, preobremenjen, ne uspem pravočasno dokončati delovnih nalog". Veliko delavcev se pritožuje zaradi prevelikih delovnih obremenitev, časovnih stisk in napetosti. Prihaja do stresnih situacij, kar zelo negativno vpliva na delavčevo zdravje. Posledica je lahko tudi predčasna (invalidska) upokojitev.
 
Nasveti:
 • Planirajte izvajanje delovnih nalog kolikor je le mogoče dobro.
 • Poskusite ustvariti tiho oziroma mirno delovno okolje.
 • Pogovorite se o problemih preden ti postanejo nenadzirljivi oziroma jih ne bo več mogoče enostavno rešiti.
 • Razpravljajte o tem, kako ravnati s "težavnimi" strankami.
 • Poskrbite za dobro vzdušje v podjetju (z raznimi aktivnostmi v podjetju in izven njega).
 • Poskrbite za to, da bo dovolj odmorov med delavnikom.
 • Ne delajte več kot 9 ur na dan in 45 ur na teden.
 
Premeščanje bremen, delo z računalniki, ergonomija
 
"Prosi za pomoč ali pa uporabi voziček za premeščanje bremen". Veliko delavcev mora redno dvigovati težke predmete ali drugače uporabljati mišice rok, nog, hrbta itd. Pogosto imajo delavci težave tudi zaradi monotonih in neprestano ponavljajočih se gibov, npr. tudi pri delu z računalnikom.
 
Nasveti:
 • Ne delajte dlje kot šest ur na dan pred računalniškim zaslonom. Delo prekinjajte z rednimi krajšimi odmori.
 • Oprema (stoli, mize itd.) naj bo prilagodljiva.
 • Ne dvigujte predmetov, ki so težji od 25 kg. Uporabite pripomočke za dvigovanje.
 • Potiskanje bremena je boljše od vlečenja. Poskusite delati vzravnano.
 • Ni dobro preveč dolgo stati ali sedeti v istem položaju. Redno spreminjajte položaj telesa.
 • Delo, ki se izvaja stoje, je potrebno izvajati tako, da vrat ni preveč napet.
 
Hrup, zvok
 
Veliko delavcev je redno podvrženo škodljivemu hrupu na delovnih mestih. Slušna sposobnost se lahko začasno ali pa tudi trajno zmanjša pri izpostavljenosti visokim ravnem hrupa (> 85 dB (A)). Taka raven hrupa (če poskusimo oceniti brez meritev) je običajno takrat, ko je težko razumeti sogovornika, ki je oddaljen več kot dva metra od nas. Poleg tega, da hrup škodi sluhu, pa lahko tudi moti pri delu in na ta način zmanjšuje učinkovitost dela. Previsoka raven hrupa lahko zelo stresno deluje na človeka (živčnost, razdražljivost itd.).
 
Nasveti:
 • Uporabljajte samo takšno delovno opremo, ki povzroča kar se da nizko raven hrupa.
 • Delovno mesto uredite tako, da bodo delavci izvajali delo v čim manj hrupnem okolju.
 • Kjer je to mogoče, postavite hrupno delovno opremo izven delovnega mesta delavca.
 • Uporabljajte osebno varovalno opremo za varovanje sluha, če ni mogoče na drugačen način znižati raven hrupa.
 
Temperatura, vlažnost, razsvetljava
 
Previsoka in prenizka temperatura, prepih, neustrezna vlažnost in razsvetljava lahko povzročijo številne težave pri opravljanju delovni nalog. Če ne drugega, so to moteči faktorji, ki pa lahko vodijo do zdravstvenih težav (tudi trajnih).
 
Nasveti:
 • Poskusite doseči, da bo temperatura na delovnih mestih vedno v sprejemljivih mejah. To je možno doseči z ustreznim prezračevanjem, izolacijo, ustreznim zasenčenjem prostorov itd.
 • Namenite pozornost ustrezni vlažnosti zraka.
 • Zagotovite ustrezna oblačila, če se na višino temperature ne da vplivati.
 • Ustrezna razsvetljava preprečuje napenjanje oči in prispeva k kakovosti opravljanja delovnih nalog.
 • Poskusite zagotoviti, da bo na delovnih mestih čim več dnevne svetlobe, ki pozitivno vpliva na ugodje človeka.
 
Varnost pri uporabi delovne opreme
 
Nasveti:
 • Stroji, aparati in druga delovna oprema morajo biti opremljeni z ustreznimi varnostnimi napravami in varovali, da za delavca ni nevarnosti v zvezi z odletavanjem delcev, brizganjem, rezanjem, stisnjenjem itd.
 • Izključite stroje, ko jih ne uporabljate.
 • Nikoli ne snemite ali drugače onesposobite varnostne naprave na strojih.
 • Izogibajte se uporabi delovne opreme, ki povzroča prekomerne vibracije.
 • Zamenjajte tako delovno opremo ali pa jo ustrezno modificirajte.
 • Če to ni možno, uporabite ustrezno varnostno opremo (ustrezne rokavice, ki dušijo vibracije, stoli, ki ne prenašajo vibracij na uporabnika itd.).
 
Požar, prva pomoč, urejeno (čisto) delovno mesto
 
Nasveti:
 • Primerno razporejeno in urejeno delovno mesto zelo pomembno pripomore k temu, da delavci delajo varno in z večjim zadovoljstvom. Tla morajo biti iz ustreznega materiala, ustrezno vzdrževana in čiščena. Paziti je potrebno, da so poti, kjer se delavci gibljejo, urejene in brez "nastlanih" predmetov, sicer lahko pride do poškodb zaradi zdrsa ali spotaknitve.
 • Pomembno je zagotoviti, da vsi delavci vedo, kje se nahajajo aparati za gašenje in kako se jih uporablja.
 • Zasilni izhodi morajo biti v vsakem trenutku na voljo (brez ovir, nezaklenjen prehod…), da se delavci lahko v primeru požara hitro umaknejo na varno.
 • Zelo pomembno je, da delavci vedo, kako ukrepati v primeru neljubega dogodka (požar, poplava, poškodba pri delu itd.). Delavce je potrebno predhodno seznaniti oziroma jih poučiti, kako morajo ukrepati v takih primerih.
 • Potrebno je zagotoviti, da je oprema za prvo pomoč vedno na voljo na predvidenem mestu, ki ga vsi delavci poznajo. Oprema za prvo pomoč mora biti hitro dostopna in vedno popolna (redno preveriti vsebino škatle za prvo pomoč).
 
Bolj ogrožene skupine delavcev
 
Določene skupine delavcev so, kar se tiče varnosti in zdravja pri delu, bolj ogrožene (ranljive) kot druge. Bolj ogrožene skupine delavcev so mladi delavci, nosečnice, starejši delavci, pripravniki oziroma vajenci, invalidi, začasni delavci, delavci, ki ne razumejo jezika itd.
 
Nasveti:
 • Vsak ima svojo šibko točko. Vsak ima neke omejitve oziroma meje sposobnosti. In tega se je potrebno zavedati.
 • Delovne naloge oziroma delovne razmere je potrebno prilagoditi vsakemu posameznemu delavcu glede na njegove značilnosti.
 • Potrebno je delovno mesto prilagoditi delavcu in ne obratno.
 
Vir: http://www.mddsz.gov.si - Ocenjevanje tveganja za mala in srednja podjetja, Varnost in zdravje pri delu, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Urad RS za varnost in zdravje pri delu

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Torek
od 10 do 20 °C

Sreda
od 8 do 22 °C

Četrtek
od 9 do 21 °C

Petek
od 10 do 20 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat