| 

Postal sem podjetnik

Kaj je kontroling?

Kaj je kontroling?

22.10.2008 ob 12:00

Kontroling je zelo obširno področje, ki ga vsak avtor razlaga na svoj način. Vendar je vsem definicijam skupno, da gre za podporno dejavnost poslovodstvu. Ne glede na to ali avtorji kontroling obravnavajo kot samostojno znanstveno disciplino ali ga preučujejo v okviru računovodstva, so si vsi enotni, da kontroling služi kot informacijska podpora poslovodstvu podjetja. Ta podpora zagotavlja s pravočasnimi kontrolnimi in analitskimi informacijami o poslovanju podjetja in njegovem poslovnem okolju, ki naj bi bile v čim večji meri usmerjene v prihodnost.

 

Kontroling

 
Kontroling je tako instrument vodenja v podjetju, ki ima naslednje naloge: načrtovalne, naloge obveščanja in poročanja, ter usmerjanja in kontroliranja in sicer s področja razvoja, pri strateškem in operativnem planiranju. Omogoči dosledno proučevanje, sistematično planiranje, učinkovito kontroliranje. Je podpora vodstvu pri spremljanju in uresničevanju strateških in operativnih ciljev. 
 
Za izvajanje kontrolinga so zadolženi kontrolerji (npr. kontroler prodaje, stroškov, trženja, …). Kontrolerji oblikujejo in spremljajo upravljalne procese določanja ciljev, načrtovanja in upravljanja ter s tem prevzemajo soodgovornost za doseganje ciljev in rezultatov.
 
Kontrolerjevo poslanstvo
 
  • Kontrolerji skrbijo za preglednost strategije, rezultatov, financ in procesov ter s tem prispevajo k večji gospodarski učinkovitosti;
  • kontrolerji celostno koordinirajo delne cilje in pripadajoče načrte in organizirajo za celotno podjetje v prihodnost usmerjeno poročanje;
  • kontrolerji moderirajo in oblikujejo procese določanja ciljev, načrtovanja in upravljanja tako, da lahko vsak nosilec odločanja deluje ciljno usmerjeno;
  • kontrolerji pripravljajo za to potrebne podatke in oskrbujejo odločevalce z ustreznimi informacijami;
  • kontrolerji oblikujejo in skrbijo za sistem kontrolinga.

Kontroler in kontroling

 
Kontroling pomeni krmiljenje, vodenje oziroma usmerjanje k dogovorjenim ciljem. Kontroler skrbi, da lahko manager izvaja kontroling v okviru postavljenih ciljev in planov. Kontroler je navigator, ki pomaga managerju doseči zastavljene cilje brez odmikov. Kontroling je torej upravljalni sistem podjetja, vodenega s cilji. Njegova temeljna značilnost je v tem, da je usmerjen v prihodnost in v uresničenje načrtovanega poslovnega izida podjetja. V praksi se kontroling uresničuje kot rezultat sodelovanja med managerjem in kontrolerjem. Kontroling je teamsko delo.
 
Primarno je kontroling funkcija managerja, sekundarno pa kontrolerja, ki je v funkciji managerjevega svetovalca in izvedenca za poslovno ekonomiko. Enačiti funkcijo kontrolinga z nalogami kontrolerja je napačno. Managerji izvajajo naloge, kontrolerji pa poskrbijo za transparentnost poslovnih rezultatov. Torej je jasno, da kontrolinga ne izvajajo le kontrolerji. Proces in filozofijo kontrolinga predstavlja krog, razdeljen na sektorje - samostojna področja, pa kljub temu celota. Kontroling je rezultat sodelovanja managerja in kontrolerja, rezultat teamskega dela obeh glavnih akterjev (kontroling kot servis poslovodstva).
 
Vir: www.cek.ef.uni-lj.si - Diplomsko delo Sodobne metode kontrolinga, M. Bergant, http://www.controllerverein.de - Kaj je kontroling

 

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sreda
od 14 do 29 °C

Četrtek
od 16 do 30 °C

Petek
od 16 do 26 °C

Sobota
od 15 do 29 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat