| 

Uporabne informacije

Najprej mame in žene, šele potem ...

Najprej mame in žene, šele potem ...

21.10.2008 ob 11:55

Evropska komisija v svojem poročilu, objavljenem v začetku letošnjega leta, navaja, da se je število zaposlenih žensk v EU v zadnjih desetih letih občutno povečalo, ugotavlja pa tudi, da je njihova vključenost v družbeno, politično in gospodarsko življenje na različnih ravneh omejena - ženske torej še niso enakopravne moškim.
 
V letu 2006 je bil v EU delež zaposlenih žensk 57,2%, delež žensk, ki študirajo na visokošolskih in višješolskih programih, je bil 54,9%. Čeprav se v poslovno življenje in podjetništvo vključuje vse več žensk, pa še vedno prevladujejo stereotipi, da sta poslovna kariera in podjetništvo rezervirana za moške, moški zasedajo boljše položaje, ker se lažje odrečejo družinskim obveznostim, ki so še vedno v ženski domeni, za kariero pa se odločajo moški, tudi otroci naj bi bili ovira za uspešno profesionalno pot.
 
Pri nas je položaj podoben kot v Evropi, čeprav je delež zaposlenih žensk in žensk, ki so vključene v akademsko izobraževanje, nad evropskim povprečjem. Kljub velikemu deležu zaposlenih žensk, se je po zadnjih razpoložljivih podatkih za samostojno pot odločila le četrtina žensk, ki vodijo oziroma so lastnice predvsem trgovskih in storitvenih podjetij.
 
Raziskave kažejo, da se ženske odločijo za samostojno pot nekoliko pozneje kot moški, to je med 35. in 44. letom (GEM 2007). Verjetno bi bili rezultati podobni, če bi naredili raziskavo med menedžerkami. Kot navaja omenjena raziskava, gre za razloge infrastrukturne narave, in sicer prezaposlenost in pomanjkanje podpore v družini, pomanjkanje ustreznih služb zlasti za popoldansko varstvo otrok in odsotnost podpornih mehanizmov, ki bi upoštevali specifične potrebe podjetnic.
 
S projektom Women on Board of Local Development je poskušala Eurochambrova mreža Women Network spodbuditi oblikovanje ženskam bolj naklonjenega okolja. V raziskavi, ki jo je pripravila s partnerji, so zajeli tri področja, za katera so menili, da je na njih vloga žensk premajhna in bi jo bilo treba povečati ter prispevati k oblikovanju do žensk prijaznega poslovnega okolja že na lokalni ravni. Ugotovitve delovnih skupin so bile predstavljene na sklepni konferenci v Bruslju po področjih:
-        povečati delež žensk v organih upravljanja zbornic – Women on Chamber's boards,
-        uskladiti zasebno in poslovno življenje – Linking local actors,
-        izboljšati dostop do virov financiranja – Access to finance.
 
Prepočasi na bolje
 
V prvi delovni skupini je bil osnovni namen ugotoviti razloge za premajhno vključenost žensk na ključne položaje, kjer se sprejemajo za gospodarstvo pomembne odločitve, ter poiskati tiste vzvode, ki bi ženske spodbudili k večjemu vključevanju. Ugotovljeno je bilo, da delež žensk na vodilnih položajih ne ustreza deležu zastopanosti žensk na odločujočih funkcijah organov zbornic. Raziskava je pokazala, da podjetnice dajejo prednost družinskemu življenju, poslovno pa se raje posvečajo vodenju in razvoju podjetij. Podjetniki in menedžerji so tudi bolje povezani med seboj v različne formalne in neformalne oblike. Vprašalnik je bil poslan podjetnicam, ki so aktivne v različnih organih zbornic, in tistim, ki niso. Kar 90% neaktivnih podjetnic je odgovorilo, da niso bile nikoli povabljene h kandidaturi, in le 40% jih ve, kdo jih zastopa v zborničnih organih. Analiza je tudi pokazala, da se te podjetnice manj povezujejo v različne mreže. Odgovori aktivnih podjetnic so bili drugačni; 90% jih dobro pozna izvoljene predstavnice, in kar je pomembneje, več kot tri četrtine je vključenih v različne mreže. Anketiranke so poudarile pomembnost večjega vključevanja žensk in v ta namen predlagale organizacijo različnih dogodkov, ustanavljanje različnih mrež in poudarile možnost mentorstva izkušenih podjetnic.
 
Gospodarska zbornica Slovenije je lani izvolila nove predstavnike gospodarstva in delež podjetnic ter menedžerk v organih upravljanja območnih zbornic je 12%, v organih upravljanja strokovnih združenj pa 14%. Na nacionalni ravni pa znaša ta delež 15%. V primerjavi s prejšnjim mandatom se je delež žensk povečal za dva odstotka. V Sloveniji delež podjetnic in menedžerk ne presega petine, kar pomeni, da nas čaka še nekaj dela pri spodbujanju žensk k aktivnejši vlogi v naši zbornici.
 
Tradicionalna delitev družinskih vlog
 
Uravnoteženost med poslovnim in družinskim življenjem je pomembna tako za moške kot ženske, seveda pa je za te, glede na njihovo večjo vlogo v družini, pomembnejša. Delovna skupina je analizirala tri temeljna področja: starševski dopust, varstvo otrok in gibljiv delovni čas. Ugotovljeno je bilo, da ima vsaka država posamezno vprašanje različno pravno urejeno, se v praksi različno spopada s problemi in ima različne rešitve.
 
Zagotavljanje ustreznih in ugodnih finančnih sredstev
 
Zagotavljanje ustreznih in ugodnih finančnih sredstev je prepoznano kot ena od temeljnih ovir za zagon in razvoj podjetja, zato je tretja delovna skupina proučevala razvitost finančnega trga, analizirala ponudbo finančnih instrumentov, ki so na voljo v posamezni državi posebej za ženske. Ugotavljala je, ali so podjetnice v neenakopravnem položaju, ko želijo pridobiti finančna sredstva na trgu, ali sploh poznajo, kaj jim domači finančni trg ponuja in kaj lahko storijo zbornice za večjo prepoznavnost ter kakšna je oziroma bi morala biti vloga zbornic. Večina anketiranih podjetnic je prepoznala vire financiranja kot oviro pri ustanavljanju podjetja. Ustanovitev in zagon podjetja so v glavnem financirale s svojimi sredstvi in bančnimi posojili. Poudarile so, da premalo poznajo možnosti, ki so jim ponujene, da je pridobitev finančnih sredstev pri finančnih ustanovah preveč zapletena (izpolniti je treba preveč zapletenih obrazcev) in povezana z visokimi stroški. Vlogo zbornic vidijo zlasti na področju izobraževanja o možnih virih financiranja, pri organizaciji različnih delavnic na temo, kako se pogajati s finančnimi institucijami in pri omogočanju pomoči pri pripravi poslovnih načrtov ter dogovarjanju z bankami o boljših pogojih najemanja posojil za članice. Zbornice v posamezni državi imajo različno vlogo in svojim članicam tudi ponujajo različne storitve. Nekatere imajo sekcije in združenja podjetnic, ki uspešno pomagajo svojim članicam, večinoma pa ni ločenih programov posebej za podjetnike in posebej za podjetnice.
 
Nesporno dejstvo je, da nas čaka še veliko dela in da je naš položaj odvisen predvsem od nas žensk. Ženske se težje odločamo za prevzemanje vidnejših mest v družbi.
 
Vir: www.gzs.si - Glas gospodarstva, maj 2008, Najprej žene in mame, šele potem … - Irma Butina

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sreda
od 14 do 29 °C

Četrtek
od 16 do 30 °C

Petek
od 16 do 26 °C

Sobota
od 15 do 29 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat