| 

Poslovne priložnosti

Poslovne storitve z največ prihodki v Sloveniji

Poslovne storitve z največ prihodki v Sloveniji

Znani so podatki, katera dejavnost je v Sloveniji prinesla najvišji delež prihodkov med poslovnimi storitvami.

Po podatkih Statisičnega urada RS je v letu 2006 je dejavnost projektiranja in tehničnega svetovanja imela najvišji delež prihodkov od prodaje med poslovnimi storitvami.

Največ projektiranja in tehničnega svetovanja

V 2006 je med poslovnimi storitvami ustvarila največji delež prihodkov od prodaje dejavnost projektiranja in tehničnega svetovanja (34,9%), v kateri so ustvarili 1.169 mio EUR prihodkov od prodaje. Sledila je dejavnost računalniških storitev (23,8 %), ki je ustvarila za 796 mio EUR prihodkov od prodaje.

Osnovni podatki o poslovnih storitvah, Slovenija, 2006

Dejavnost

Podjetja

Osebe, ki delajo

Prihodki od prodaje

Dodana vrednost
v stroških faktorjev

 

število

Mio EUR

Poslovne storitve - SKUPAJ 

16.804

46.362

3.347

1.207

K72 Obdelava podatkov, s tem povezane dej.   

2.611

9.390

796

319

K74.11 Pravno svetovanje   

1.293

2.753

149

89

K74.12 Računovodsko, davčno svetovanje 

3.473

7.027

279

123

K74.13 Raziskovanje trga, javnega mnenja

193

561

22

1

K74.14 Podjetniško, poslovno svetovanje   

4.102

6.548

407

141

K74.2 Projektiranje, tehnično svetovanje

3.915

11.704

1.169

364

K74.3 Tehnično preizkušanje  

139

900 

68

30

K74.4 Oglaševanje    

973

2.209

332

56

K74.5 Posredovanje delovne sile

105

5.270

123

83Prevladovali slovenski rezidenti

V letu 2006 je bila večina prihodkov od prodaje (87,2 %) dosežena s strankami, ki so imele sedež v Sloveniji. 8 % prihodkov od prodaje je bilo ustvarjenih s strankami iz drugih držav članic EU (EU24).


Vir: Statistični urad RS

 

sorodni članki