| 

Uporabne informacije

Stroški v davčnih postopkih

Stroški v davčnih postopkih

Najeli ste davčnega svetovalca. Kdo bo plačal račun?!

V davčnih postopkih načeloma vsaka stranka plača svoje stroške:

  • davčnega zavezanca tako bremenijo stroški, ki jih ima zaradi davčnega postopka kot so: stroški za prihod, zamuda časa in izgubljeni zaslužek,
  • davčnega organa, ki je začel davčni postopek, pa stroški, kot so: potni stroški uradnih oseb, stroški za oglase, obrazce in podobno, ki nastanejo v postopku, začetem po uradni dolžnosti.

Ne glede na navedeno pa gredo stroški davčnega postopka, kot so: izdatki za upravne takse, pravno zastopanje in strokovno pomoč, izdatki za priče, izvedence, tolmače in ogled:

  • v breme davčnega organa, če se je postopek končal ugodno za davčnega zavezanca, oziroma
  • v breme zavezanca za davek, če se je postopek zanj končal neugodno.

Pomemben je torej uspeh v posameznem postopku. Če na primer podjetniku pritožbo sestavi davčni svetovalec in je pri tem pritožba ugodno rešena, ima podjetnik pravico, da od davčnega organa zahteva povračilo stroškov. Višino najvišjega povračila stroškov pravnega zastopanja in strokovne pomoči določa Pravilnik o izvajanju zakona o davčnem postopku, ki določa, da se stroški za odvetnike odmerijo po odvetniški tarifi, stroški pooblaščenca, ki odvetnik, pa se za določeno dejanje priznajo stroški največ v višini odvetniške tarife.

Vir: Verlag Dashöfer, založba

sorodni članki