| 

Postal sem podjetnik

E-študij je študij prihodnosti

E-študij je študij prihodnosti

02.10.2008 ob 12:33

Do magisterija ali visokošolske diplome z e-študijem

E-izobraževanje nima pomembne vloge samo v razvoju posameznika, ampak tudi v razvoju družbe celotnega sveta. Število prebivalcev na svetu se močno povečuje, zato ne bo mogoče graditi vedno novih učilnic, ampak je potrebno poiskati rešitev v globalnem izobraževanju na daljavo.

Ob tem se seveda pojavljajo vprašanja, kako omogočiti izobraževanje na daljavo vsem ljudem, ki živijo v različnih delih sveta, pripadajo različnim kulturam, veram in so na različnih stopnjah tehnološke razvitosti? Kako usposobiti ljudi, ki ne pripadajo tako imenovani internetni generaciji, za uporabo nove tehnologije v eizobraževanju? Kako omogočiti, da bo na razvoj e-izobraževanja in novih tehnologij vplivala družba, in ne posamezniki?

Prilagajanje na vseh področjih

Čas danes ogromno pomeni. Poleg službenih in družinskih obveznosti ter želje po kakovostnem preživljanju prostega časa, se zaposleni, ki imajo ambicije po nadaljnjem izobraževanju, težko udeležujejo popoldanskih predavanj in vaj. Večina kandidatov se v svetu in v Sloveniji za e-študij odloča zaradi prilagodljivosti študija, kar je v skladu z gibanji v svetu. Prilagodljivost študija je najpogostejši razlog za vključitev v e-študij kar pri 51 odstotkih študentov.

Vendar pri e-študiju ni pomembno le časovno in krajevno prilagajanje študija, ampak tudi vsebinsko, metodično, didaktično prilagajanje posamezniku, njegovim potrebam in predznanju, kar je najpomembnejše. E-študentje zelo dobro sprejemajo e-študij tudi zaradi usmerjenosti študija k individualnim potrebam študenta, hkrati pa tehnologije, ki podpirajo virtualno komunikacijo, niso več neznanka.

Model e-študija

Študij poteka izključno na spletu, v virtualnem študijskem okolju. Dejstvo, da sta učitelj in študent ločena pri e-študiju, kompenzirajo s posebno prilagojenimi študijskimi aktivnostmi, ki spodbujajo sodelovanje tako med študenti in učitelji kot tudi med samimi študenti in tehnologijami, ki omogočajo asinhrone in sinhrone načine komunikacije.

Študijske aktivnosti so oblikovane tako, da ob stalni pedagoški podpori spodbujajo sodelovanje med študenti in drugimi izvajalci pedagoškega procesa. Učna gradiva in načrt študijskih aktivnosti študentje prejmejo v učnem okolju na spletu, prav tako navodila za učenje. Mentorjeva vloga pri e-študiju je ena izmed glavnih, saj študente usmerja, spremlja in spodbuja.

E-študij in izzivi prihodnosti

Na vrata šole trkajo tudi predstavniki tako imenovane net generacije, ki jim internet s svojimi storitvami predstavlja način življenja. Generaciji tako imenovanih ‚digital natives‘, ki jim je bil internet tako rekoč položen v zibko, generaciji, ki se raje druži virtualno, kot da bi zahajala v lokale, ki ima že sedaj mrežo poznanstev stkano po celem svetu, ki soustvarja wikipedijo in predstavlja sebe in svoj način razmišljanja preko blogov in tako dalje, bo potrebno ponuditi drugačen način študija, način študija, ki bo omogočal prepletanje formalnega in neformalnega oziroma priložnostnega pridobivanja znanja s podporo novih tehnologij.

Inovativno učenje, ki je podprto iz IT tehnologijo je eno glavnih gibanj v izobraževanju. Tudi splet 2.0 je pomemben mejnik v razvoju e-študija, saj predstavlja vrsto tehnologij in orodij, ki spodbujajo ustvarjalnost, izmenjavo informacij in kar je najpomembnejše, sodelovanje med uporabniki. Socialna omrežja, spletni blogi, wikiji, virtualni svetovi, RSS obvestila in ostale tehnologije spleta 2.0 so najprej izkoristila podjetja za boljše poslovanje in posamezniki za osebne potrebe po sodelovanju in komunikaciji, danes pa tudi izobraževanje priznava potenciale teh tehnologij in te se vse bolj vključujejo tudi v področje formalnega izobraževanja.

Potenciali - Kdo so e-študentje?

Potencialna ciljna skupina za e-študij so zaposleni v podjetjih, ki delujejo na globalnih trgih, kjer virtualna komunikacija postaja del njihovega vsakdana. Zanimanje za e-študij na področju terciarnega izobraževanja v Sloveniji narašča. Tako se povečuje dostopnost programov in tudi uveljavljanje načel vseživljenjskega učenja. Velikokrat se za e-študij odločajo tudi mlade mamice in športniki.

Vir: natekočem.si, informacijski priročnik za podporo razvoja podjetnosti in ustvarjalnosti mladih, številka 9, september 2008 - povzeto po članku: Finance, 16.9.2008, www.finance.si

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Ponedeljek
od 12 do 25 °C

Torek
od 14 do 22 °C

Sreda
od 14 do 21 °C

Četrtek
od 14 do 22 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat