| 

Poslovne priložnosti

Čaroben pomen bonitete poslovanja

Čaroben pomen bonitete poslovanja

02.10.2008 ob 08:00

Ali ste vedeli, da je boniteta informacija, ki nam iz mnogih zbranih podatkov o podjetju, posreduje oceno poslovne trdnosti podjetja? Kaj pa pomeni dobra boniteta in kako beremo bonitetne informacije?

Boniteto v našem konteksu predstavlja informacijo o finančnem in premoženjskem položaju podjetja, oceni kreditne sposobnosti in dejavniku tveganja, vodstveni sestavi, zgodovini in organizaciji podjetja. Na drugi način lahko rečemo, da gre za sodbo o sposobnosti podjetja za dobro poslovanje, ki bo omogočilo izpolnjevanje obveznosti do banke.

Dobra boniteta je, ob primernem zavarovanju in predvidenem poslovanju, osnova za sprejem sklepa o odobritvi posojila podjetju s strani banke. Zato mora vsak podjetnik misliti na to, kakšno podobo o svojem podjetju si bo, na osnovi podatkov, ustvaril v banki. Za vsakega podjetnika je pomembna tako boniteta drugih (na podlagi teh se odloča o izbiri poslovnih partnerjev in o oblikovanju novih poslovnih razmerij) kakor tudi lastna boniteta, ki služi za boljše in hitrejše usmerjanje podjetja k zadanim ciljem. Lastna boniteta je hkrati dejavnik, s pomočjo katerega ocenjujemo kakovost dela in odločitve podjetnika.

Pri tem ne zadošča, da samo pogledamo obseg prihodkov in končni dobiček, temveč se moramo poglobiti v analizo bilance stanja, kjer natančno vidimo finančno-premoženjsko sliko podjetja. Pomemben je pogled v izkaz poslovnega izida, ugotovimo ali se in kje se skriva izguba in jo podjetje pokriva s pomočjo izrednih prihodkov. Bodimo pozorni in natančni pri pregledih!

Za dobro boniteto je tako najpomembnejše:

  • koliko ima podjetje lastnih sredstvih in koliko izposojenih;
  • kratkoročna posojila, ki jih ne sme biti preveč, sicer bi njihovo odplačevanje ogrozilo likvidnost podjetja;
  • vrednost naložb denarja je odvisna od tega, kako imamo kapital in posojila naložena v likvidna sredstva (denar na transakcijskem računu ali naložbe v zidane prostore).

Vir: Priročnik Direktor – ZEN vodenja

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sreda
od 14 do 29 °C

Četrtek
od 16 do 30 °C

Petek
od 16 do 26 °C

Sobota
od 15 do 29 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat