| 

Uporabne informacije

Izbirajte ključna delovna mesta, ne ključnih zaposlenih

Izbirajte ključna delovna mesta, ne ključnih zaposlenih

Kompetentna oseba na ključnem delovnem mestu za podjetje pomeni zmagovalno kombinacijo, vendar je treba prej obe opredeliti

Ključna delovna mesta pomembno prispevajo k uresničevanju strateških usmeritev podjetja in poslovnih ciljev. Zato je dobro, da podjetja čim prej določijo taka delovna mesta, ki naj jih nato opravljajo kompetentni zaposleni in s tem izboljšajo poslovanje.

Katera so ključna delovna mesta, morajo podjetja določiti sama, saj tega ne more vedeti nihče od zunanjih izvajalcev. Vera Aljančič Falež, članica uprave Mercatorja, kot pogosto napako, ki jo lahko podjetja pri tem storijo, omenja, da ne določijo ključnih delovnih mest, ampak ključne zaposlene. Kaj hitro se sicer lahko zgodi, da ključno delovno mesto zaseda nekdo, ki nima ustreznih kompetenc. "Tak izziv rešujemo s tem, da sodelavcu omogočimo dodatno izobraževanje in usposabljanje. Lahko pa ga tudi zamenjamo, če ugotovimo, da je vrzel v znanju in sposobnostih prevelika," dodaja sogovornica.

Oblikovati je treba sistem

V Mercatorju smo oblikovali sistem razvoja ključnih kadrov, tako da smo najprej določili ključna delovna mesta, ocenili kompetence kadrov, ki zasedajo ključna delovna mesta, ugotovili, kje imajo vrzeli v znanju in sposobnostih ter na tej osnovi pripravili ustrezen program izobraževanja. V zadnji fazi so določili še načine za motiviranje in nagrajevanje ključnih kadrov. Po podatkih Aljančič Faleževe je postopek določanja ključnih delovnih mest trajal skoraj mesec dni.

Ključna delovna mesta

Najpomembnejše pri tem je doseči soglasje, katera so ključna delovna mesta. Po besedah sogovornice so to tista delovna mesta, ki pomembno prispevajo k uresničevanju Mercatorjevih strateških usmeritev in poslovnih ciljev bodisi na posameznem trgu bodisi v celotni skupini. Podjetja pa se morajo ob tem tudi zavedati, da zaposleni za kakovostno opravljanje dela na ključnih delovnih mestih potrebujejo specifična znanja in izkušnje, ki jih ni mogoče pridobiti na kratek rok, brez višjih stroškov ali brez drugačnih negativnih poslovnih učinkov.

Vključite zaposlene

Ko v podjetju določite ključna delavna mesta, je treba o tem obvestiti tudi zaposlene. Po besedah Aljančič Faleževe so jim predstavili cel sistem, kar so zaposleni sprejeli z naklonjenostjo. Ko podjetje enkrat določi ključna delovna mesta, pa sledi ocenjevanje kompetenc sodelavcev, ki ta mesta zasedajo.

Vir in informacije: Poslovna akademija Finance, www.finance-akademija.si, 16.9.2008, Avtor: Tina Dolenc

sorodni članki