| 

Postal sem podjetnik

Trgovanje z nepremičninami dober biznis

Trgovanje z nepremičninami dober biznis

Glede na vedno večje število podjetij, ki se ukvarjajo oziroma je njihova primarna dejavnost "poslovanje" z nepremičninami, bi lahko rekli da gre za zelo donosno dejavnost. Če pogledamo podrobno, se nepremičninska podjetja med seboj razlikujejo v registraciji dejavnosti na tista, ki v osnovi predstavljajo agencijo za posredovanje v prometu z nepremičninami, se ukvarjajo z upravljanjem z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, organizirajo izvedbe nepremičninskih projektov za trg, trgujejo z lastnimi nepremičninami in na tiste, ki dajejo lastne nepremičnine v najem.
Vse pa so po analizah različnih virov v lanskem letu (in to ponovno še eno leto zapored) beležile uspešno poslovno leto, saj so se njihovi prihodki skupno povečali kar za 16 odstotkov od preteklega leta. Registrirane nepremičninske družbe (podatki so statistični in so povzeti po letnih poročilih gospodarskih družb za leto 2006) so v letu 2006 ustvarile skupni prihodek v višini 653 milijonov evrov.
Najmočnejše so bile družbe, ki se ukvarjajo z organizacijo izvedbe nepremičninskih projektov za trg, ki so lani svoje prihodke povečale kar za dobrih 35% (iz 133,3 milijonov € na 181,2 milijona €). Razloge lahko najdemo v "velikih" načrtih slovenske vlade, ki je do leta 2023 predvidela 35 razvojno-investicijskih projektov na območju države. S temi projekti se je lansko leto oktobra Slovenija na čelu z ministrom za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak predstavila na Expo Realu v Münchnu, enem največjih in najvplivnejših sejmov gospodarskih nepremičnin v Evropi. Minister je tam tudi poudaril, da je Slovenija naredila velik korak naprej pri spodbujanju podjetništva in povečevanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.
Je pa v lanskem letu prvič upadlo število podjetij, ki upravljajo z nepremičninami, in sicer iz 255 registriranih podjetij na 233. Upravljanje namreč postaja kapitalsko čedalje bolj zahtevna panoga. Zahteva namreč veliko vlaganj v informacijsko tehnologijo, ki predstavlja osnovno podporo za delovanje.
Narasli pa so tudi prihodki družb, ki posredujejo v prometu z nepremičninami, in sicer za približno 22%. V teh podjetjih pa se je povečalo tudi število zaposlenih, in sicer za 10%. Razloge za povišane prihodke strokovnjaki pripisujejo rasti cen nepremičnin, predvsem pa zmanjševanju sive ekonomije na tem področju.
Zaradi poostritve davčne zakonodaje, na področju obdavčitve najemnin od nepremičnin, so se po mnenju strokovnjakov zvišali prihodki tudi v podjetjih, ki dajejo v najem lastne nepremičnine. V tej dejavnosti pa je opaziti tudi porast števila podjetij, in sicer je lani nastalo 50 novih podjetij.

Po mnenju strokovnjakov s področja nepremičninskega trga (Inštitut za nepremičnine) je bilo pričakovano, da se bo povpraševanje po storitvah posredovanja, upravljanja in projektiranja s prehodom Slovenije v tržno gospodarstvo povečalo. Kar je tudi razvidno iz rezultatov analiz statističnih podatkov iz lanskega leta, kjer je poleg uspešnega poslovnega leta z vidika povečanja prihodkov nepremičninskih družb, prišlo tudi do povečanja števila zaposlitev v teh družbah. Jasno pa je, in kar se je tudi v zadnjih letih izkazalo, da se navkljub potencialu in atraktivnosti dejavnosti, na trgu dolgoročno obdržijo le najbolj uveljavljene nepremičninske družbe, ki strankam (kupcem) zagotavljajo strokovno svetovanje, pomoč in izvedbo posla ter si le tako lahko pridno polnijo svoj »šparovček«. Lestvico 100 največjih nepremičninskih družb si lahko ogledate v reviji Svet Nepremičnin, številka 2, leto 2007, letnik XIV.

Vir: Revija Svet Nepremičnin, številka 2, leto 2007, letnik XIV

Urška Č.

sorodni članki