| 

Moja pisarna

Razsvetljava delovnih prostorov

Razsvetljava delovnih prostorov

25.09.2008 ob 12:50

Eden izmed prostorskih pogojev za zdravo in kar se da udobno delo, je razsvetlitev delovnega prostora, v katerem opravljate svoje delo. Če je delovni prostor pretemen, trpijo vaše oči, ki se nenaravno naprezajo in skušajo vaš vid prilagoditi temnemu prostoru, zaradi česar imate z leti lahko težave z naravno svetlobo, saj je za vaše oči "premočna". V kolikor pa imate svetlobo usmerjeno direktno na vaše delovno področje, kar je lahko moteče zlasti ob sončnih dnevih, ko vam sončni žarki in njihovi odsevi sijejo direktno v oči, zopet ne morete normalno opravljati svojega dela. Iz naštetih razlogov je ustrezna razsvetljava delovnih prostorov področje, kateremu je potrebno posvetiti posebno pozornost in za kar je po delovni zakonodaji odgovoren vsak delodajalec. Njegove obveznosti predpisuje Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.l. RS, št. 89/1999, št. 39/2005).

Poglejmo si najpomembnejša določila tega pravilnika.

Naravna razsvetljava

 1. Delodajalec mora zagotoviti, da so delovni prostori podnevi praviloma osvetljeni z naravno svetlobo. Razpored, velikost, število in kakovost površin za osvetljevanje z naravno svetlobo mora zagotoviti osvetljenost delovnih mest v skladu s standardi, delavcem pa vidni stik z okoljem.
 2. Velikost površin za osvetljevanje delovnih mest z naravno svetlobo v posameznem delovnem prostoru mora znašati najmanj 1/8 talne površine prostora.
 3. Prozorna površina posameznega okna mora, v odvisnosti od globine prostora, znašati najmanj:
  a) 1 m2 pri globini prostora do 4 m;
  b) 1,5 m2 pri globini prostora nad 4 m.
 4. Višina in širina okna morata znašati najmanj 1 m. Višina spodnjega roba okna oziroma parapet ne sme biti višji od 1,5 m.
 5. Zahteve iz prejšnje točke ne veljajo za:
  – delovne prostore, v katerih obratovalne razmere dnevne svetlobe ne dopuščajo;
  – prodajne prostore, skladišča in podobne prostore, če ležijo pod zemeljskim nivojem;
  – delovne prostore s talno površino nad 2.000 m2, če imajo svetlobne jaške.

Umetna razsvetljava

 1. Delodajalec mora zagotoviti, da so delovni prostori opremljeni z umetno razsvetljavo. Osvetljenost delovnih mest, ki jo zagotavlja umetna razsvetljava, mora ustrezati vidnim zahtevam delavcev pri delu na takšnih delovnih mestih.
 2. Za izpolnjevanje zahtev iz prejšnje alinee mora delodajalec upoštevati določila slovenskih standardov za razsvetljavo na delovnih mestih.
 3. Na stalnih delovnih mestih mora znašati osvetljenost najmanj 200 lx. Delovna mesta, na katerih delavci opravljajo dela z večjimi vidnimi zahtevami, mora delodajalec opremiti z dodatno lokalno razsvetljavo.
 4. Instalacije, ki pripadajo umetni razsvetljavi v posameznem delovnem prostoru, ne smejo ogrožati varnosti in zdravja delavcev.
 5. Delodajalec mora zagotoviti, da so delovni prostori za primer izpada umetne razsvetljave, opremljeni z zasilno razsvetljavo, če bi bila zaradi izpada ogrožena varnost in zdravje delavcev v takšnih prostorih.
 6. Osvetlitev, ki jo daje zasilna razsvetljava iz prejšnje točke, mora znašati najmanj 1% predpisane, vendar ne manj kot 1 lx.
 7. Stikala umetne razsvetljave morajo biti svetleča, delavcem lahko dostopna in nameščena v bližini vhodov oziroma izhodov ter po potrebi tudi vzdolž poti. Zahtev ni potrebno upoštevati, če se umetna razsvetljava lahko vključi z enega mesta.
 8. Svetleča stikala niso potrebna, če je delovni prostor opremljen z zasilno razsvetljavo.
 9. Svetlobna telesa morajo biti v delovnih prostorih razporejena in nameščena tako, da sama po sebi ne ogrožajo varnosti in zdravja delavcev.
 10. Svetlobna telesa ne smejo popačiti barv in povzročati bleščanja.
 11. Delodajalec mora zagotoviti redno vzdrževanje in čiščenje svetlobnih teles.

Mešana razsvetljava

 1. Delodajalec mora zagotoviti, da je pri mešani razsvetljavi v delovnih prostorih umetna za en razred višja od naravne.
 2. Delodajalec mora zagotoviti, da je pri mešani razsvetljavi v delovnih prostorih smer upada umetne svetlobe s smeri upada naravne.
 3. Delodajalec mora zagotoviti, da pri mešani razsvetljavi predmeti v delovnih prostorih niso osvetljeni z različnih strani s svetlobo različnih barv. Barvna temperatura umetne razsvetljave mora biti čimbolj prilagojena barvni temperaturi naravne.

Razsvetljava pomožnih prostorov
Delodajalec mora zagotoviti, da so prostori za odmor, sobe za dežurstvo, sanitarni prostori in prostori za prvo pomoč urejeni tako, da imajo:
a) okna za naravno osvetlitev;
b) umetno razsvetljavo v skladu s standardi.

Vir: Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.l. RS, št. 89/1999, št. 39/2005)

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sreda
od 14 do 29 °C

Četrtek
od 16 do 30 °C

Petek
od 16 do 26 °C

Sobota
od 15 do 29 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat