| 

Uporabne informacije

Vlada RS izdala Uredbo o objavah v postopkih zaradi insolventnosti

Vlada RS izdala Uredbo o objavah v postopkih zaradi insolventnosti

16.09.2008 ob 08:20

Vlada je na seji 4. septembra 2008 izdala Uredbo o objavah v postopkih zaradi insolventnosti, ki bo objavljena v Uradnem listu RS.

Pravna podlaga za izdajo uredbe je Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki v sedmem odstavku 122. člena določa, da Vlada RS z uredbo določi podrobnejša pravila o objavah v postopkih zaradi insolventnosti.

Uredbo o objavah v postopkih zaradi insolventnosti (Uredba) je potrebno nujno sprejeti zaradi zagotovitve izvajanja ZFPPIPP-a. Z začetkom uporabe zakona tj. 1. oktober 2008 je potrebno zagotoviti, da bodo na spletnih straneh AJPESA objavljeni podatki v postopkih zaradi insolventnosti, določeni v prvem odstavku 122. člena ZFPPIPP. Podrobnejša pravila o objavah teh podatkov in tehnično izvedbo teh objav pa določa ravno zadevna Uredba.

Uredba določa podrobnejša pravila o objavah v postopkih zardi insolventnosti in sicer:

  • za objave podatkov o posameznem postopku zaradi insolventnosti po 1. točki prvega odstavka 122. člena ZFPPIPP (3.-5. člen Uredbe);
  • objave vsebine procesnih dejanj v postopku zaradi insolventnosti iz 2. do 8. točke prvega odstavka 122. člena ZFPPIPP (6-7. člen Uredbe).

Pravila, določena v Uredbi, se po drugi alinei 2. točke 421. člena ZFPPIPP smiselno uporabljajo tudi za objave v postopkih prisilne likvidacije.

Preko portala AJPES se po določenih iskalnih parametrih (po identifikacijskih podatkih o dolžniku ali po opravilni številki zadeve in sodišču) vsakomur brezplačno omogoči pregled osnovnih podatkov (4. člen Uredbe) in pregled vseh procesnih dejanj (5. člen Uredbe) v postopku zaradi insolventnosti.

Objava podatkov o posameznem postopku tehnično/informacijsko poteka tako, da portal AJPES na podlagi izbranega iskalnega parametra izdela XML-dokumenta, ki v aplikaciji INS (aplikacija Vrhovnega sodišča RS) kličeta ustrezni storitvi za izdelavo in posredovanje dokumentov portalu AJPES. Portal AJPES sprejme seznam podatkov o dolžnikih v XML obliki, ga prikaže v obliki tabele, po izbiri dolžnika pa od aplikacije INS pridobi osnovne podatke iz 4. člena te uredbe v XML in PDF obliki in pregled iz 5. člena te uredbe v PDF obliki ter oboje prikaže.

Dostop do pregledov podatkov o posamezni zadevi mora biti omogočen od naslednjega dne po dnevu, ko je bil začet postopek zaradi insolventnosti, in do poteka petih let po pravnomočnem končanju postopka.

Tudi v primeru objave vsebine procesnega dejanja (sodno pisanje – sklepi, zapisniki; pisanje udeleženca postopka) je dostop vsakomur omogočen brezplačno in po določenih iskalnih parametrih (po datumu objave, po identifikacijskih podatkih o dolžniku ali po opravilni številki zadeve in sodišču).

Objava se opravi tako, da sodišče sodno pisanje ali pisanje udeleženca postopka, ki se objavi, pretvori v elektronski dokument v obliki TIFF ali PDF. Aplikacija INS nato izdela ustrezen XML-dokument s predpisanimi podatki (1. točka drugega odstavka 6. člena Uredbe) in ga skupaj z zadevnim elektronskim dokumentom, z uporabo ustrezne funkcionalnosti aplikacije INS, pošlje portalu AJPES v objavo.

Agencija mora procesno dejanje objaviti isti dan, kot ga prejme v objavo. Dostop do objav vsebine procesnega dejanja v posamezni zadevi omogočen do poteka petih let po pravnomočnem končanju postopka.

Vir: Moj spletni priročnik 36, JAPTI, Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije - Objavljeno: Ministrstvo za pravosodje, 4.9.2008, www.mp.gov.si

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Torek
od 11 do 25 °C

Sreda
od 12 do 25 °C

Četrtek
od 14 do 21 °C

Petek
od 14 do 19 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat